Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tools

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:tools [2018/04/08 12:09]
kaklik [Použití editoru SublimeText]
cs:tools [2018/11/15 11:37] (aktuální)
roman [Linux]
Řádek 51: Řádek 51:
  
 Je dobré při návrhu modulů využít co nejvíce prvků z knihoven MLAB, které jsou dostupné na [[https://​github.com/​MLAB-project/​kicad-mlab|GitHubu]] ​ Je dobré při návrhu modulů využít co nejvíce prvků z knihoven MLAB, které jsou dostupné na [[https://​github.com/​MLAB-project/​kicad-mlab|GitHubu]] ​
 +
 +=== Schéma - pojmenování součástek ===
 +Při kreslení schéma je potřeba dodržet určitou konvenci, aby byla výsledná výroba a automatické generování dalších dokumentů bez problémů.
 +
 +Při prvním spuštění Kicad Eeschema je potřeba přidal tyto pole popisující součástky:​
 +   MFPN
 +   ​Distributor
 +   Link
 +   Note
 +   ​UST_ID
 +
 +V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad "​MFPN_1","​MFPN_2"​ a podobně. ​ Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení. ​
 +
 +Při použití následujícího postupu není potřeba pole vytvářet ručně u každé součástky znovu:
 +
 +V menu ''​Preferences >> General options >> Field Name Templates''​
 +{{ :​cs:​sw:​sch_1.jpg?​400 |}}
 +{{ :​cs:​sw:​sch_2.jpg?​400 |}}  ​
 +
 +Při otevření parametrů součástky vypadá tabulka následnovně:​
 +{{ :​cs:​sw:​sch_3.jpg?​400 |}} 
 +
 +
 +
 +Příklad vyplnění parametrů součástky:​
 +
 +   ​Reference:​ C1
 +   ​Value:​ 10nF
 +   MFPN: 1812CA103JAT2A (přesný typ součástky,​ pro osazování)
 +   ​Distributor:​ Mouser 581-1812CA103JAT2A
 +   L{{ :​cs:​sw:​sch_2.jpg?​400 |}}ink: https://​cz.mouser.com/​ProductDetail/​AVX/​1812CA103JAT2A?​qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjzY5digEXfcQu%252bp00y9d0Fc%3d
 +   Note: přesnost 20%, C0G
 +   ​UST_ID:​ pokud je přístup do UST skladu ​
 +  ​
 +
 +
  
 === Návrhová pravidla === === Návrhová pravidla ===
Řádek 64: Řádek 100:
  
 == Dvojvrstvý plošný spoj == == Dvojvrstvý plošný spoj ==
 +
    ​***F.CU** - horní vrstva mědi (většinou vrstva GND)    ​***F.CU** - horní vrstva mědi (většinou vrstva GND)
    ​***B.CU** - spodní vrstva (**výhradně umisťovat SMD součástky**)    ​***B.CU** - spodní vrstva (**výhradně umisťovat SMD součástky**)
    ​***F.SilkS** - vrstva horního potisku (tato vrstva se nechává vyrábět)    ​***F.SilkS** - vrstva horního potisku (tato vrstva se nechává vyrábět)
-   ​***B.Silks** - vrstva spodního potisku (slouží pro osazovací předpis)+   ​***B.Silks** - vrstva spodního potisku (vrstva se standardně nevyrábí)
    ​***Edge.Cuts** - obrys výsledného PCB    ​***Edge.Cuts** - obrys výsledného PCB
- +   ​***F.Fab** - potisk pro osazování - strana součástek 
 +   ***B.Fab** - potisk pro osazování - strana spojů 
 +  
 +Toto uspořádání vrstev vychází z [[https://​github.com/​KiCad/​kicad-doc/​blob/​master/​src/​pcbnew/​pcbnew_layers.adoc|dokumentace vrstev KiCADu]]
  
  
Řádek 344: Řádek 383:
 Pro zobrazení náhledů vygenerovaných STL souborů v prohlížeči Nautilus můžete využít nástroj [[https://​github.com/​MLAB-project/​stl-thumbnailer|stl-thumbnailer]]. Pro zobrazení náhledů vygenerovaných STL souborů v prohlížeči Nautilus můžete využít nástroj [[https://​github.com/​MLAB-project/​stl-thumbnailer|stl-thumbnailer]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +=== Styl psaní kódu (coding style) ===
 +
 +Je praktické dodržovat některá základní pravidla při vytváření modelů v openscadu.
 +
 +  * Názvy proměnných vytvářet v mezinárodním jazyce (angličtina a globálně známé výrazy a zkratky) ​
 +  * Příliš nezkracovat názvy proměnných
 +  * Proměnné a operátory oddělovat mezerami
 +  * Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu
  
   ​   ​
Řádek 528: Řádek 576:
   git add název_souboru ​   git add název_souboru ​
   ​   ​
-Prostředním ​tlačítkem ​myši lze zkopírovat celou cestu z výpisu ​íkazu status.+Po označení celé cesty z výpisu příkazů lze cestu vložit pomocí kliknutí na prostřední tlačítko myši
 +Pro idání všech změn lze použít ```git add .```.
                
 == Vytvoření commitu == == Vytvoření commitu ==
Řádek 546: Řádek 595:
 Ve výpisu by neměly být žádné položky, které jsme chtěli nahrát. ​     Ve výpisu by neměly být žádné položky, které jsme chtěli nahrát. ​    
       ​       ​
-     +  
 +== Změna velikosti lokálního repozitáře == 
 + 
 +Git si ve výchozím nastavení stahuje celý repozitář včetně veškeré historie úprav. Toto lze zamezit při stahování repozitáře pomocí parametru ```--depth=<​pocet stazenych commitu>​``` 
 + 
 +  git clone <​adresa_repozitare>​ --depth=1 
 + 
 +Pokuď toto chcete aplikovat na existující kopii repozitáře,​ lze to provést následujícím postupem. 
 + 
 +  git fetch --depth 2 
 +  git reflog expire --expire=all --all 
 +  git gc --prune=all 
  
  
cs/tools.1523182149.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/08 12:09 autor: kaklik