Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tools

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tools [2018/07/24 23:07]
kaklik [Vrstvy]
cs:tools [2018/07/24 23:53] (aktuální)
kaklik [Schéma - pojmenování součástek]
Řádek 61: Řádek 61:
    Note    Note
    ​UST_ID    ​UST_ID
 +
 +V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad "​MFPN_1","​MFPN_2"​ a podobně. ​ Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení. ​
  
 Při použití následujícího postupu není potřeba pole vytvářet ručně u každé součástky znovu: Při použití následujícího postupu není potřeba pole vytvářet ručně u každé součástky znovu:
Řádek 72: Řádek 74:
  
  
-V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci MFPN přidá ještě MFPN_1 MFPN_2 a podobně. ​ Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení. ​ 
  
 Příklad vyplnění parametrů součástky:​ Příklad vyplnění parametrů součástky:​
cs/tools.txt · Poslední úprava: 2018/07/24 23:53 autor: kaklik