Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:adcoctospi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:adcoctospi [2013/12/23 12:43]
kaklik [Výběr ADC]
cs:adcoctospi [2017/06/14 17:05]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ADCoctoSPI01A ====== 
  
-Rychlý 8mi kanálový analogově digitální převodník. Vstupní konektory jsou diferenciální SATA se řízenou impedancí. 
-Výstupním konektorem je sério-paralelní LVDS výstup na diferenční konektor. ​ 
- 
- 
-Možné konektory pro diferenční signály jsou:  
- 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hdmi|HDMI]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Serial_attached_SCSI#​Connectors|SAS]]/​[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Serial_ATA|SATA]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Display_port|DisplayPort]] 
- 
- 
-===== Konstrukce modulu ===== 
- 
-===== Plán realizace ===== 
- 
-Celá konstrukce "​Digitalizační jednotka ​ radioastronomického přijímače"​ nebo  ​ 
-"​Radioastronomy receiver digitalization unit" by měla být koncipována tak, aby byla vhodná pro co nejuniverzálnější digitalizaci signálů z radioastronomických přijímačů. Její plánované využití je například pro systém stanic [[cs:​aras|ARAS]],​ kde je potřebné vyřešit problém digitalizace signálu z anténního pole. 
- 
-Důležitými parametry na které je potřeba se při konstrukci zaměřit jsou: 
- 
-  * Dynamický rozsah 
-  * Fázová stabilita mezi jednotlivými kanály 
-  * šum  
-  * Vzorkovací jitter. 
- 
-Aktuálně je tento problém řešen na profesionální úrovní proprietárními digitalizačními jednotkami (([[http://​arxiv.org/​abs/​1305.3550|LOFAR]])),​ nebo v amatérských podmínkách soustavou vícekanálových zvukových karet (([[http://​fringes.org/​|Fringe Dwellers "​Simple"​]]))(([[http://​radiojove.gsfc.nasa.gov/​|Radio JOVE Project]])) 
- 
-==== Konstrukce funkčního vzoru ==== 
- 
-V první fázi bude navrhnut a zkonstruován funkční vzor zařízení. K tomuto účelu bude využita již dostupná vývojová deska s FPGA [[http://​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​EK-V6-ML605-G.htm|ML605]]. 
-Na tuto vývojovou desku budou navrženy redukční moduly s konektory, které umožní přípojení ADC mimo skříň počítače (neboť v prostředí skříně počítače není možné realizovat analogové obvody bez využití masivních odrušovacích technik). Na tyto přechodové moduly budou umístěny konektory vhodné pro vedení diferenčních signálů kabelem. Je navíc možné, že mezi vývody FPGA a kabelovým konektorem bude muset být umístěn výkonový buďič sběrníce, aby byla zachována dostatečná integrita signálů vedených kabely. 
- 
-V ideálním případě by bylo vhodné, aby počet převodníků mohl být různý. A škálovatelný po dvojici kanálů (efektivně jde o škálování na počet přijímačů). ​ 
- 
-==== Výběr ADC ==== 
- 
-Na výběru ADC závisí konkrétní formát signálů, který bude veden do FPGA. Formátů, které poskytují dostupné ADC je několik: 
- 
-  * DDR LVDS 
-  * JEDEC 204B 
-  * JESD204A 
-  * LVDS 
-  * Serdes 
-  * serial LVDS 
- 
-Zatím nejperspektivnější se zdá být použití rozhraní serial LVDS, které potřebuje nejméně differenčních signálových párů, což zjednodušuje konstrukci. (([[http://​www.ti.com/​lit/​pdf/​snaa110|Data Converter Serial LVDS Interface Improves Board Routing]])) 
- 
- 
-Pro realizaci digitalizačního modulu jsou z analogové stránky konstrukce zvláště výhodné obvody typu Ultrasound AFE. Například [[http://​www.ti.com/​product/​afe5801|AFE5801]],​ které kromě samotného ADC mají již integrované vstupní zesilovače a analogové filtry. Jejich nevýhodou je ale menší bitové rozlišení obvykle 12bit a nemožnost škálovatelnosti jinak než po 4 přijímačích (8 analogových kanálů). 
- 
-  
- 
-  ​ 
cs/adcoctospi.txt · Poslední úprava: 2017/06/14 17:05 (upraveno mimo DokuWiki)