Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:arm_programming

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:arm_programming [2015/01/24 20:11]
kaklik [USB bootloader]
cs:arm_programming [2015/03/30 18:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Programování procesorů ARM STM32 ====== 
- 
- 
-Pro používání procesorů ARM je nejlepší pracovat v operačním systému Linux, proto následující návod popisuje instalaci a využití nástrojů pro práci s ARM v tomto systému.  [[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Pr%C5%AFvodce%20instalac%C3%AD?redirect=1|Postup instalace Linuxu]]. 
- 
-Veškeré zde užité programové vybavení je dostupné zdarma. 
- 
- 
- 
-===== Kompilátor ===== 
- 
-Jako volně dostupný kompilátor se může použít GNU C Compiler, dostupný v git repositáři [[https://launchpad.net/gcc-arm-embedded|gcc-arm-embedded]]. 
- 
-== Rychlá instalace pomocí repositáře == 
- 
-  sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded 
-  sudo apt-get update 
-  sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi 
-   
-Pokud si nechcete do systému přidávat nový PPA repozitář, tak můžete použít rovnou připravené [[https://launchpad.net/~terry.guo/+archive/gcc-arm-embedded|deb balíčky]]. 
-   
-   
-== Postup kompilace ==   
- 
-V terminálu je potřeba se nacházet ve složce, kde se nachází soubory potřebné pro kompilaci a následně stačí zadat příkaz make. 
-     
-===== Knihovny periférií ===== 
- 
-Protože nastavení a obsluha  některých periferií mikroprocesorů ARM je nyní už velmi komplikovaná, je žádoucí si ušetřit práci a čas při vývoji, knihovnami, které již obsahují základní operace.  
- 
-==== STM32F10X standard peripheral library ==== 
- 
-Úplná proprietární knihovna od STMicroelectronics, která však nemá příliš pohodlné programovací rozhraní a zabírá hodně prostoru ve výsledném programu. 
- 
-Dostupná ke stažení na [[http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=resourceSelector&doctype=FIRMWARE&SubClassID=1169|stránkách STMicroelectronics]]. 
- 
-==== libopencm3 ==== 
- 
-Nová open-source knihovna, prostorově úsporná a s lepším rozhraním, která je ale zatím neúplná (avšak pod aktivním vývojem). 
- 
-[[http://libopencm3.org|Webové stránky projektu]] 
- 
-===== Zápis přeloženého kódu ===== 
- 
-Po přeložení zdrojového kódu je potřeba výsledný binární program zapsat do FLASH paměti mikroprocesoru. To lze udělat několika způsoby. Podle toho, jaký konkrétní procesor ARM máme a jak je konstruovaná elektronika ve které je procesor osazený.  
- 
-==== Modul STM32F10xRxT01A ==== 
- 
-=== Sériový bootloader === 
- 
-Booloader může být použit na rozhraních USART1, USART2, CAN2 nebo USB. Všechny typy ARM ale nepodporují všechny typy. Dále může být bootloader použit pouze v případě užití konkrétních frekvencí krystalů. 
- 
-   * USART  pracuje s interním 8 MHz oscilátorem 
-   * CAN a USB OTG FS funguje pouze s externími oscilátory 8 MHz, 14.7456 MHz nebo 25 MHz 
- 
- 
-Užití bootloaderu je výhodné v případech, kdy nechceme používat žádný přídavný programovací hardware a nepotřebujeme pokročilé vývojové funkce, jako například debugger. Procesory ARM STM32F103 umí používat sériový bootloader přes UART. Procesory řady STM32F107 umožňují použití i bootloaderu na USB.  
- 
-Pro aktivaci bootloaderu držte tlačítko BOOT, zmáčkněte tlačítka RESET a poté hned pusťte tlačítko BOOT.  
-S bootloaderem se může komunikovat přes USB nebo přes UART (např. programem [[http://code.google.com/p/stm32flash/|stm32flash]]). Pro nahrávání firmware přes USB je vhodný program [[http://dfu-util.gnumonks.org/|dfu-util]], který existuje pro Linux, Mac OS i Windows. 
- 
-== Připojení modulu == 
- 
-Pro použití sériového bootloaderu je třeba modul připojit na seriovou linku. V případě použití modulu [[cs:usb232r|USB232R01B]] stačí mít zapojené pouze RXD a TXD následovně: 
- 
- 
-^ USB232R01B ^ STM32F10xRxT01A  ^ 
-| TXD | PA10 | 
-| RXD | PA9 | 
- 
-Ostatní signály DTR a RTS si na modulu zapojují profesionálové, kteří nechtějí mačkat tlačítka pří každém uploadu :)  
-(Tato funkce vyžaduje upravený stm32flash, který se však asi podařilo ztratit) 
- 
-== Kompilace stm32flash == 
- 
-  svn checkout http://stm32flash.googlecode.com/svn/trunk/ stm32flash-read-only 
-  cd stm32flash-read-only 
-  make 
-  sudo make install 
- 
- 
-Příklad použití: 
- 
-  sudo stm32flash /dev/ttyUSB0 
-   
-  stm32flash - http://stm32flash.googlecode.com/ 
-   
-  Serial Config: 57600 8E1 
-  Version      : 0x20 
-  Option 1     : 0x00 
-  Option 2     : 0x00 
-  Device ID    : 0x0418 (Connectivity line) 
-  RAM          : 64KiB  (4096b reserved by bootloader) 
-  Flash        : 256KiB (sector size: 2x2048) 
-  Option RAM   : 15b 
-  System RAM   : 18KiB 
-   
-  Resetting device... done. 
- 
- 
-Nahravani programu vypada napriklad takto: 
- 
-  $ ./stm32flash -w ./bin/LED_Blink.hex -v -g 0x0 /dev/ttyUSB0  
-  stm32flash - http://stm32flash.googlecode.com/ 
-   
-  Using Parser : Intel HEX 
-  Serial Config: 57600 8E1 
-  Version      : 0x22 
-  Option 1     : 0x00 
-  Option 2     : 0x00 
-  Device ID    : 0x0414 (High-density) 
-  RAM          : 64KiB  (512b reserved by bootloader)  
-  Flash        : 512KiB (sector size: 2x2048) 
-  Option RAM   : 15b 
-  System RAM   : 2KiB 
-   
-  Wrote and verified address 0x08000c48 (100.00%) Done.  
-  Starting execution at address 0x08000000... done. 
-   
-=== USB bootloader === 
- 
-[[https://gitorious.org/dfu-util|dfu-util]] je program, který umožní do procesorů ARM STM32F107 nahrávat firmware USB bootloaderem.  
- 
-== Zapojení == 
- 
-Pro aktivaci bootloaderu přes USB musíte připojit Vcc (+3,3 V) na nožičku PA9. Spuštění bootloaderu se provádí sekvencí tlačítek: stiskni RESET, stiskni BOOT, pusť RESET, pusť BOOT. Že je mikroprocesor přepnutý do DFU módu lze zkontrolovat přikazem lsusb: 
- 
-  $ lsusb 
-  Bus 003 Device 007: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode 
- 
-Dále je dobré si zkontrolovat, že je sapojený jumper **USB power enable**, který umožňuje napájení ARMu z USB. Jumper //USB D+ pull-up// musí naopak být v tomto módu rozpojený, jinak nedojde ke korektní enumeraci při přepnutí do DFU módu.     
- 
- 
-Dávka pro volání dfu-util pro platformu Windows a přeložená verze dfu-util bez potřeby dalších knihoven je uložena v dokumentační složce modulu [[cs:stm32f10xrxt|STM32F10xRxT01A]] v svn repositáři. Pod Windows je ještě nutné nainstalovat nějakou verzi usblib. To nejsnáze uděláte programem zadig. V průběhu instalace usblib musíte mít procesor v DFU módu (viz sekvence tlačítek výše). 
- 
-Příklad volání dfu-util: 
- 
-  dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -D ./bin/blik.bin -s 0x8000000:leave 
-   
- Popis parametrů příkazu  
- 
-    - //0483:df11// - identifikátor zařízení na USB (získáno přes lsusb) 
-    - //0x8000000:leave// - začátek flash paměti MCU. 
- 
-Nahrání firmware si můžete vyzkoušet pomocí tohoto vzorového bináru, který z procesoru STM32F107 udělá USB HID myš, která opisuje kolečko: [[http://www.mlab.cz/WebSVN/filedetails.php?repname=MLAB&path=%2FModules%2FARM%2FSTM32F10xRxT%2FSW%2FUSB_bootloader%2Fsample%2FSTM32F107_mouse.bin/|STM32F107_mouse.bin]] 
- 
-Přímo z klonu MLAB svn repozitáře se nahrání přeloženého bináru //STM32F107_mouse.bin// provede takto: 
- 
-  $ sudo ./dfu-util -d 0483:df11 -a 0  -D ../sample/STM32F107_mouse.bin  -s 0x8000000:leave -v 
-   
-je však potřeba v terminálu být na správné cestě. tj. například //svnMLAB/Modules/ARM/STM32F10xRxT01A/SW/USB_bootloader/linux-i386// 
-   
-==== J-TAG ==== 
- 
-Jtag lze použít téměř s libovolným ARM mikroprocesorem.   
- 
-K programování přes JTAG je potřeba externí programátor. Na modulu [[cs:stm32f10xrxt|STM32F10xRxT01A]] jsou JTAG signály vyvedeny na zvláštním konektoru (J51). Jako externí programátor může být využit například modul [[cs:JTAGFT2232V|JTAGFT2232V02A]]. 
- 
-Modul JTAGFT2232V02A lze ovládat například programem [[http://openocd.sourceforge.net/|OpenOCD]], který podporuje většinu používaných JTAG programátorů a umí vytvořit back-end pro [[http://www.gnu.org/software/gdb/|GDB]], takže podporuje i debugování. 
- 
-  
-===== RTOS  operační systém ===== 
- 
-==== Chibios ==== 
- 
-[[http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php|Webová stránka projektu]] 
-  
-Jde o základní relaltime operační systém s HAL zjednodušující práci s mikroprocesorem. Pro snazší práci byla vytvorena kofigurace Chibios přímo pro modul s ARM dostupná je na [[https://github.com/toxygen/mlab-chibios|githubu]]  
- 
-Další programová dokumentace je dostupná [[http://chibios.sourceforge.net/html/index.html|ChibiOS/RT]] 
-=== Demo blikání LED === 
- 
-  #include <ch.h> 
-  #include <hal.h> 
-   
-  int main(void) { 
-   
-          halInit(); 
-          chSysInit(); 
-   
-          while (TRUE) { 
-                  palTogglePad(GPIOB, GPIOB_LED1); 
-                  chThdSleepMilliseconds(250); 
-   
-          } 
-  } 
- 
- 
- 
  
cs/arm_programming.txt · Poslední úprava: 2015/03/30 18:37 (upraveno mimo DokuWiki)