Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:bhs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:bhs [2015/12/26 23:16]
kaklik vytvořeno
cs:bhs [2015/12/26 23:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Přístroj pro měření půdní vlhkosti ve vrtu (Borehole humidity sensor) ====== ====== Přístroj pro měření půdní vlhkosti ve vrtu (Borehole humidity sensor) ======
 Status: Idea Status: Idea
 +
 +===== Princip měření =====
 +
  
 Pro hydrologický průzkum je důležité měřit půdní vlhkost v sondážních vrtech s vysokým vertikálním rozlišením. Měření navíc vyžaduje autonomní sběr dat z více vrtů a energetickou nenáročnost sytému. ​ Pro hydrologický průzkum je důležité měřit půdní vlhkost v sondážních vrtech s vysokým vertikálním rozlišením. Měření navíc vyžaduje autonomní sběr dat z více vrtů a energetickou nenáročnost sytému. ​
Řádek 6: Řádek 9:
 Z těchto požadavků vychází, že nejlepším řešením bude použití metody, která umožňuje spojité měření s rozlišením závislým na úrovni požadované energetické úspornosti. Takovou metodou je [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Time-domain_reflectometer|reflektivní měření]] na optické, elektrické,​ nebo akustické bázi. ​ Z těchto požadavků vychází, že nejlepším řešením bude použití metody, která umožňuje spojité měření s rozlišením závislým na úrovni požadované energetické úspornosti. Takovou metodou je [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Time-domain_reflectometer|reflektivní měření]] na optické, elektrické,​ nebo akustické bázi. ​
 Nejvhodnějším principem pro zvolené podmínky je zřejmě ultrazvukové měření na akustickém vedení. Akustické vedení v takovém případě bude zatíženo hmotou s hustotou závislou na měřené vlhkosti. ​ Nejvhodnějším principem pro zvolené podmínky je zřejmě ultrazvukové měření na akustickém vedení. Akustické vedení v takovém případě bude zatíženo hmotou s hustotou závislou na měřené vlhkosti. ​
 +
 +====== Konstrukce senzoru ======
  
 Zařízení by bylo realizováno tak, že vrt by byl vyložen akustickou izolační vložkou (například plastová trubka). Do ní by měla být koncentricky vložena trubka sloužící jako akustické vedení. Takovým materiálem jsou například ušlechtilé oceli. V případě potřeby může být vzdálenost mezi akustickou izolací a vedením vymezena distančními kroužky. ​ Zařízení by bylo realizováno tak, že vrt by byl vyložen akustickou izolační vložkou (například plastová trubka). Do ní by měla být koncentricky vložena trubka sloužící jako akustické vedení. Takovým materiálem jsou například ušlechtilé oceli. V případě potřeby může být vzdálenost mezi akustickou izolací a vedením vymezena distančními kroužky. ​
Řádek 19: Řádek 24:
 Použití ocelové duté trubky k měření vlhkosti má dále výhodu v možnosti využití stejného vrtu i k měření jiných veličin. Například teploty, obsahu plynů, nebo měření konduktivity spodní vody. Případně i k aplikaci látek do podloží.  ​ Použití ocelové duté trubky k měření vlhkosti má dále výhodu v možnosti využití stejného vrtu i k měření jiných veličin. Například teploty, obsahu plynů, nebo měření konduktivity spodní vody. Případně i k aplikaci látek do podloží.  ​
  
 +====== Technická realizace ======
 +
 +Pro technickou realizovatelnost je nejkritičtějším problémem volba vhodného snímacího materiálu. Materiál musí mít proměnnou hustotu v závislosti na obsažené vlhkosti. Nesmí však dovolit, aby vlhkost vzlínala materiálem po celé délce vrtu a docházelo tak ke zkreslení měření.
 +
 +Dalším technickým problém k řešení je realizace ultrazvukového transduceru,​ Ten musí být realizovaný tak, aby měl vysokou účinnost vybuzení akustického impulzu šířícího se vedením. Zároveň musí být dostatečně citlivý na odrazy a přijatelné časové rozlišení. ​
 +Časové rozlišení tranduceru bude pak limitovat vertikální rozlišení vlhkosti podél hloubky vrtu. 
  
cs/bhs.txt · Poslední úprava: 2015/12/26 23:25 (upraveno mimo DokuWiki)