Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:bras

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:bras [2014/01/31 16:26]
kaklik
cs:bras [2014/02/27 01:30]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Základní radioastronomická stanice BRAS01A ====== 
  
-Zařízení přijímá radiový signál jednou anténou a digitálně jej zpracovává za účelem demonstračních radioastronomických pozorování. 
- 
- 
-===== Typy pozorování ===== 
- 
-==== Záznam sluneční aktivity ==== 
- 
- 
- 
-===== Související konstrukce ===== 
- 
-  * [[cs:aras]] 
cs/bras.txt · Poslední úprava: 2014/02/27 01:30 (upraveno mimo DokuWiki)