Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:bridgeadc

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cs:bridgeadc [2016/01/31 21:03]
cs:bridgeadc [2019/07/24 12:18] (aktuální)
cesilko Přidáno zapojení spi
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Modul ADC pro můstková měření ======
  
 +Analogově digitální převodník je určen pro měření za použití můstkových zapojení senzorů. Příkladem takových měření jsou tenzometrická měření sil nebo měření tlaku.
 +
 +{{:​cs:​modules:​measuring:​bridgeadc01a_demo.jpg?​600|}}
 +
 +===== Zapojení s modulem I2CSPI01A =====
 +^   ​ADC ​  ​^ ​  ​I2CSPI01A ​  ^
 +|   ​DIN ​  ​| ​  ​MOSI ​       |
 +|   ​DOUT ​ |   ​MISO ​       |
 +|   ​SCLK ​ |   ​CLK ​        |
 +|   ​CS ​   |   #​SS0 ​       |