Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:clockmot

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:clockmot [2016/09/02 19:42]
kaklik [Instalace]
cs:clockmot [2016/09/02 20:11]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Hodinový stroj (Pro dalekohled) - CLOCKMOT01A ====== 
  
-Hodinový stroj je určený pro časový pohyb dalekohledu synchronně s časovou osou.  Zařízení využívá krokový motor, který je ovládaný z počítače [[cs:​odroid-c1|ODROID-C1]] přes [[cs:​hbstep|budič krokových motorů]]. ​ 
- 
-Uživatelská interakce s přístrojem je vyřešena [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​D%C3%A1lkov%C3%A9_ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD|IR dálkovým ovládáním]] kterým lze měnit rychlost pohybu případně úplně zastavit, nebo spustit motor. ​ 
- 
-===== Instalace ===== 
- 
-ODROID který použijeme musí mít provozuschopné [[cs:​odroid-c1&#​spi|SPI]]. ​ 
- 
-  sudo apt install suversion python-spidev 
- 
-  cd ~/repos 
-  svn co svn://​svn.mlab.cz/​MLAB/​Designs/​Laboratory_instruments/​CLOCKMOT01A/​SW 
-  cd SW 
-  ./start.sh 
- 
-Skript start.sh pak jde spustit po spuštění přidáním cesty do souboru ///​etc/​rc.local//​ 
- 
-Tím dojde ke spuštění programu CLOCKMOT.py který řídí krokový motor. ​ V základní konfiguraci přístroj předpokládá model dálkového IR ovládání dodaného s ODROIDem. Pokud je potřeba využít jiný dálkový ovladač, tak je potřeba změnit konfiguraci ​ 
- 
- 
-===== Použití ===== 
- 
-Zařízení by mělo fungovat tak, že po nabootování odroidu je možné dálkovým ovladačem spustit motor. A zvolit dvě rychlosti pohybu. ​ 
- 
-Požadovaná rychlost pohybu motoru je nastavena v souboru //​start.sh//,​ kde je jako parametr programu CLOCKMOT.py. Hodnota paremetru odpovídá krokům/​s.  ​ 
- 
- 
-==== Ovládání ==== 
- 
-^ Tlačítko ​     ^ funkce ​      ​^ ​ 
-| Šipka vlevo    | zpomalení motoru | 
-| Šipka vpravo ​  | Zrychlení motoru | 
-| Prostřední tlačítko (OK) | Nastavení siderické rychlosti rotace | 
-| POWER | Vypnutí otáčení motoru | 
cs/clockmot.txt · Poslední úprava: 2016/09/02 20:11 (upraveno mimo DokuWiki)