Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:fluxgate_magnetometer

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:fluxgate_magnetometer [2012/10/06 21:21]
kaklik
cs:fluxgate_magnetometer [2012/10/06 21:23]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Fluxgate magnetometr ====== 
  
-[[http://​www.mlab.cz/​Designs/​Measuring_instruments/​Fluxgate_magnetometer/​DOC/​fluxgate.pdf|Dokumnetace]] 
- 
-Konstrukce vysoce citlivého magnetometru (citlivějšího než magnetorezistivní senzory) využívá vlastností hysterezní smyčky a saturace magnetického obvodu.  ​ 
cs/fluxgate_magnetometer.txt · Poslední úprava: 2012/10/06 21:23 (upraveno mimo DokuWiki)