Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:gpsrl

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:gpsrl [2015/12/14 18:28]
cs:gpsrl [2015/12/14 18:28]
kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Radiační logger se záznamem souřadnic a času ======
 +
 +Řada přístrojů GPSRL (Global Positioned Radiation Logger) je určena k záznamu intenzity ionizujícího záření přírodní pozadí, kosmické záření v závislosti na geografické poloze. Většinou je využíván pro experimenty na palubě letadla.
 +
 +
 +===== GPSRL04A =====
 +
 +Datalogger pro zaznamenávání času, polohy a intenzity radiace na SD Card pomocí GPS a přístroje NB3201. Pomocí USB lze přístroj připojit také k PC.
 +
 +{{:​cs:​designs:​measuring:​gpsrl04a_small.jpg?​400|}}
 +
 +{{:​cs:​designs:​measuring:​logger.jpg?​600|}}
 +
 +== POWER ON/OFF ==
 +doleva na obrázku = napájení z USB
 +
 +doprava na obrázku = napájení z NB 3201
 +
 +== Firmware update ==
 +doleva na obrázku = Firmware update through USB
 +
 +doprava na obrázku = Logger sends massages via USB (RS232C emulation 9600,8,N,1)
 +==== Příklad datového výstupu ====
 +
 +Stejná data se odesílájí přes USB do PC a zároveň se zapisují na SD do souboru se jménem, které obsahuje datum a hodinu zahájení logování.
 +
 +
 +  113902.00,​V,,,,,,,​090215,,​0,​06,​17.75,,,,,​2,​114,​8
 +  113903.00,​V,,,,,,,​090215,,​0,​06,​17.79,,,,,​3,​117,​7
 +  113904.00,​A,​4915.63663,​N,​01441.50910,​E,​0.101,,​090215,,​1,​10,​1.01,​455.3,​M,​44.0,​M,​4,​114,​8
 +  113905.00,​A,​4915.63664,​N,​01441.50910,​E,​0.146,,​090215,,​1,​10,​1.01,​455.1,​M,​44.0,​M,​5,​117,​7
 +  113906.00,​A,​4915.63667,​N,​01441.50901,​E,​0.023,,​090215,,​1,​10,​1.01,​454.9,​M,​44.0,​M,​6,​129,​4
 +  113907.00,​A,​4915.63666,​N,​01441.50902,​E,​0.028,​116.80,​090215,,​2,​10,​1.03,​454.8,​M,​44.0,​M,​7,​130,​6
 +  113908.00,​A,​4915.63667,​N,​01441.50902,​E,​0.128,​116.80,​090215,,​2,​10,​1.03,​454.8,​M,​44.0,​M,​8,​101,​2
 +
 +
 +113908.00 = Time UTC 11 hours, 39 minutes...; A = Fix (A = OK, V = warning); 4915.63667,​N = Latitude 49 grades, 15.63667 minutes; 01441.50902,​E = Longitude; 0.128 = Speed over ground, Knots; 116.80 = Course; 090215 = Date 9. 2. 2015; ,, = always empty; 2 = Fix Quality (0 = Invalid, 1 = GPS fix, 2 = DGPS fix); 10 = Number of used Satellites; 1.03 = HDOP; 454.8,M = Altitude; 44.0,M = Height of geoid above WGS84 ellipsoid; 8 = Measurement number (0..65535, reset after SD mount or power up); 101 = Linear Radiation (depends at range switch); 2 = Logarithmic Radiation (two ranges)
 +
 +=== Připojení NB3201 ===
 +
 +''​Modrá => SDcard01B/​POWER,​ GND''​
 +
 +''​Červená => SW01A/​OUT2/​2''​
 +
 +''​Oranžová => ATmegaTQ3201A/​PC0''​
 +''​Bílá => ATmegaTQ3201A/​PC1''​
 +
 +''​Žlutá => NC (TTL signál, indikace rozsahu)''​
 +
 +[[http://​www.mlab.cz/​Designs/​Data_loggers/​GPSRL04A/​DOC/​NB3201_connector.PDF|Zapojení konektoru.]]
 +
 +=== Propojení modulů ===
 +
 +''​SW01A/​IN2 => SDcard01B/​POWER,​ +5 V''​
 +
 +''​SW01A/​OUT2/​1 => USB232R01B/​USB +5 V''​
 +
 +''​SW01A/​OUT1/​1 => USB232R01B/​TXD''​
 +
 +''​SW01A/​OUT1/​2 => GPS01B/​TXD''​
 +
 +''​SW01A/​IN1 => ATmegaTQ3201A/​PD0/​RX''​
 +
 +
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​POWER => SDcard01B/​POWER,​ 3,3 V''​
 +
 +''​SW01A/​POWER 5V => GPS01B/EXT. POWER''​
 +
 +
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​boot => USB232R01B/​DTR#''​
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PD1/​TX => USB232R01B/​RXD''​
 +
 +
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PD4 => SDcard01B/​CD/​DATA3''​
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PB5 => SDcard01B/​CLK''​
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PB3 => SDcard01B/​CMD''​
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PB4 => SDcard01B/​DATA0''​
 +
 +''​ATmegaTQ3201A/​PD5 => GPS01B/LED blíž k LED''​
 +
 +
 +=== TO DO ===
 +
 +  - Lepší indikace chybových stavů pomocí LED (není signál GPS, nenamontovaná SD)
 +  - zvýšení dynamického rozsahu z 8 bit na 10 bit
 +  - teplotně stabilní referenční zdroj napětí (vyuzije se i pro mereni baterii)
 +  - Možnost napájení celého zařízení včetně dozimetru z LiIon článků.
 +  - tlakomer/​vyskomer
 +
  
cs/gpsrl.txt · Poslední úprava: 2015/12/14 18:28 (upraveno mimo DokuWiki)