Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:high-altitude_balloon

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:high-altitude_balloon [2016/03/16 10:45]
kaklik [O projektu]
cs:high-altitude_balloon [2016/10/26 23:36]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Stratosférický balon ====== 
- 
-V oddělení dozimetrie záření ústavu jaderné fyziky AV ČR byl zkonstruován stratosférický balon s označením [[http://​cesky.odz.ujf.cas.cz/​home/​zachranci-ztraceneho-detektoru|LET FIK]]. Hlavním zadavatelem experimentu byla [[http://​www.zsletohrad.cz/​akce2015/​amavet2.php|základní škola Letohrad]]. 
- 
-{{ :​cs:​designs:​meteo:​balloon:​let_fik_gondola.jpg?​direct&​300 |Gondola balonu LET FIK}} 
-===== Konstrukce gondoly ===== 
- 
-==== Software ==== 
- 
-Celá měřící elektronika byla řízena ARM počítačem [[cs:​odroid-u3|ODROID-U3]] na kterém běžel operační systém Linux Ubuntu 14.04.3 Ovládací software je napsaný v Python a běží jako multi-thread aplikace. 
-Kromě hlavního počítače byl v gondole ještě mikrokontrolér PIC s firmware zajišťujícím watchdog, který zároveň zaručoval časově ekvidistantní vzorkování z detektoru ionizujícího záření. ​ 
-Další oddělený PIC s vysílačem a firmware RF majáku byl nezbytný pro konečné dohledání balonu na zemi.  ​ 
- 
-Zdrojové kódy software, který obsluhoval experiment a podrobnější dokumentace je publikována na [[https://​github.com/​ODZ-UJF-AV-CR/​balon|Githubu ODZ-UJF-AV-CR]]. 
- 
- 
- 
-==== Hardware ==== 
- 
-Gondola obsahovala dva oddělené systémy. Měřící elektroniku obsahující detektor ionizujícího záření, pomocná čidla a modem do GSM sítě. ​ Druhý systém byl dohledávací maják s odděleným vlastním napájeným. 
- 
-{{:​cs:​designs:​meteo:​balloon:​odz_mlab_balloon1.jpg?​300|}} 
- 
- 
-Detektor ionizujícího záření byla upravená konstukce [[cs:​pcrd|polovodičového detektoru MLAB]]. ​ 
-===== O projektu ===== 
- 
-První let balonu byl úspěšný a několik hodin po vypuštěný se jej podařilo nalézt v pořádku v jedné vinici. Zdárně také pořídil mnoho fotografií a naměřil vědecká data. Popis průběhu letu můžete najít na následujících odkazech: 
- 
- 
-  * [[https://​twitter.com/​nebeskyk|Twitter]] 
-  * [[http://​www.ceskatelevize.cz/​ivysilani/​1097181328-udalosti/​215411000101219/​obsah/​442298-male-vedkyne-zkoumaji-vesmir|Česká televize]] 
-  * [[http://​www.ceskatelevize.cz/​ct24/​regiony/​stredocesky-kraj/​1639412-skolacky-vypustily-balon-do-stratosfery-zkoumaji-kosmicke-zareni|reportáž]] 
- 
-===== Možná vylepšení ===== 
- 
-  * Použití nízko spotřebového RF MCU pro větší účinnost dohledávacího majáku. 
-  * Vysílání souřadnic majákem v mezerách mezi opakováním morse-code zprávy. 
-  * Vysoko svítivá led pro dohledávání,​ zvukový maják se zapnutím na požádání. 
-  * Vytištěná gondola pro umístění elektroniky (tepelná izolace bude pouze přídavná z vnější strany.) 
-  * Při vyhledávání směrovou anténu a SDR přijímač s kombinovat se smartphone pro lepší a automatické zaměření směru signálu od majáku. ​ 
-  * Wifi AP na palubě, webová stavová stránka se základními informacemi. 
-  * SSH připojení přes wifi.  
- 
  
cs/high-altitude_balloon.txt · Poslední úprava: 2016/10/26 23:36 (upraveno mimo DokuWiki)