Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:kicad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:kicad [2021/06/07 19:45]
kaklik [Schéma - Parametry součástek]
cs:kicad [2022/01/26 14:44] (aktuální)
kaklik [Nastavení knihoven]
Řádek 32: Řádek 32:
 ==== Instalace Windows ==== ==== Instalace Windows ====
  
-Nyní je již instalace KiCAD jednoduší. Stačí si stáhnout pro Windows typický exe soubor a nainstalovat (používáme verzi Nightly Development Builds).+Nyní je již instalace KiCAD jednoduší. Stačí si [[http://kicad-pcb.org/download/windows/stáhnout instalační soubor]] a nainstalovat (používáme verzi Nightly Development Builds). 
  
-http://kicad-pcb.org/download/windows/ 
  
 ===== Základní nastavení ===== ===== Základní nastavení =====
Řádek 50: Řádek 50:
  {{ :cs:sw:kicad_cesty.jpg?400 |}}  {{ :cs:sw:kicad_cesty.jpg?400 |}}
  
-Důležité je dodržet názvy KICAD_PTEMPLATES. Díky stejným názvům nenastane problém s otevřením projektu a editace u jiných lidí:+Důležité je dodržet názvy KICAD_XXX_MLAB. Díky sjednoceným názvům nenastane problém s otevřením projektu a editace na různých počítačích:
 {{ :cs:sw:kicad_konfigurace_cesty.jpg?400 |}} {{ :cs:sw:kicad_konfigurace_cesty.jpg?400 |}}
  
Řádek 95: Řádek 95:
 vrstvy.  Je to mnohem lepší než pro tuto vrstvu zadat "copper pour" vrstvy.  Je to mnohem lepší než pro tuto vrstvu zadat "copper pour"
 protoze v takovem případě se spoj špatně edituje.  protoze v takovem případě se spoj špatně edituje. 
 +
 +
 +==== Rohové razítko ====
 +
 +Rohové razítko a další pro moduly společné zdroje se nachází v repozitáři [[https://github.com/MLAB-project/documents/tree/ff54dee6707bfd3b70c9ccf2c286065b02f95a81 | MLAB/documents]], který je submodulem repozitářů s moduly. 
 +
 +Jeho použití je následující
 +
 +  * V repozitáři je vytvořen submodul použitím
 +
 +  git submodule add git@github.com:MLAB-project/documents.git doc/assets
 +
 +  * Následně je v projektu KiCADu potřeba nastavit relativní cestu k rohovému razítku "../../doc/assets/templates/KiCAD/page_layout.kicad_wks"
 +
 +Výsledkem je projekt, který obsahuje rohová razítka s grafickou identifikaci MLABu. 
 +
 +{{ :cs:sw:kicad:kicad_title_block.png?600 |}}
  
  
Řádek 109: Řádek 126:
    * Link - odkaz na stránku dodavatele    * Link - odkaz na stránku dodavatele
    * Note - poznámka k parametrům součástky    * Note - poznámka k parametrům součástky
-   * UST_ID - kladové číslo (Hash položky z nástroje [[https://github.com/UniversalScientificTechnologies/OpenIntranet|UST - OpenIntranet]])+   * UST_ID - skladové číslo (Hash identifikující položku z nástroje [[https://github.com/UniversalScientificTechnologies/OpenIntranet|UST - OpenIntranet]])
  
 V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad "MFPN_1","MFPN_2" a podobně.  Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení.  V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad "MFPN_1","MFPN_2" a podobně.  Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení. 
Řádek 131: Řádek 148:
    Link: https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/1812CA103JAT2A?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjzY5digEXfcQu%252bp00y9d0Fc%3d    Link: https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/1812CA103JAT2A?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjzY5digEXfcQu%252bp00y9d0Fc%3d
    Note: Tolerance 20%, C0G    Note: Tolerance 20%, C0G
-   UST_ID: pokud je přístup do UST skladu +   UST_ID: 5ed7ac8e12875004e15a62cf8 
      
  
Řádek 175: Řádek 192:
 Nastavení pro generování vrtaných děr: Nastavení pro generování vrtaných děr:
 {{ :cs:kicad_drill.jpg?300 |}} {{ :cs:kicad_drill.jpg?300 |}}
 +
 +
 +===== Přejmenování projektu =====
 +
 +Ve verzovaném repozitáři je potřeba projekty přejmenovávat s vědomím verzovacího systému. Typicky je tuto problematiku potřeba řešit při vytváření nové verze modulu. 
 +
 +Postup je následující: 
 +  - Je potřeba vytvořit novou větev ve které budou změny provedeny viz [[cs:git|]]
 +  - V této větvi otevřeme existující projekt v kicadu a uložíme jej pod novým názvem do jiné složky mimo verzovací systém. (Tento krok je nutný kvůli tomu, že je potřeba přejmenování provést i uvnitř KiCAD projektových souborů). 
 +  - Původní soubory v repozitáři přejmenujeme pomocí [[https://www.tutorialspoint.com/batch_script/batch_script_renaming_files.htm | příkazu rename]].
 +  - Soubory s novým názvem v repozitáři přepíšeme původně uloženými soubory z projektu pod jejich novým názvem.
 +
 +
 +==== Příklad ====
 + 
 +Je potřeba vytvořit novou verzi modulu z repozitáře [[https://github.com/mlab-modules/ISM02 | ISM02B]]. 
 +
 +V naklonovaném repozitáři přejmenujeme zvolenou větev na název odpovídající navé aplikaci modulu
 +
 +   git branch -m TFLORA01B
 +
 +V této větvi otevřeme KiCAD projekt a uložíme jej pod novým názvem do neverzované složky. Následně přejmenujeme všechny relevantní soubory. Použitím příkazu rename. 
 +
 +  rename 's/\ISM02B/\TFLORA01B/' *
 +  
 +Ten je potřebné použít v některých případech vícekrát, aby byly přejmenovány všechny soubory v relevantních složkách. 
 +Nakonec přejmenované soubory přepíšeme soubory uloženými v neverzované složce. Výsledkem je takovýto stav repozitáře: 
 +
 +{{ :cs:sw:git_kicad_rename.png?600 |}}
 +
 +Repozitář v tomto stavu je již možné commitnout a pushnout na server standardním postupem
 +  
 +  git commit -a 
 +  git push 
 + 
 +Výsledkem tohoto postupu je plně trackovatelná historie změn a možnost jejich porovnání a oprava chyb v původním repozitáři. 
 +
 +
  
  
  
  
cs/kicad.1623087940.txt.gz · Poslední úprava: 2021/06/07 19:45 autor: kaklik