Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:lna

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:lna [2015/03/23 17:52]
kaklik [Naměřené parametry]
cs:lna [2015/09/16 20:42]
Řádek 1: Řádek 1:
- 
-====== Nízkošumový zesilovač LNA01A ====== 
- 
-Jde o modul nízkošumového předzesilovače ([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Low-noise_amplifier|LNA]]). Původní konstrukce počítá s použitím v pásmu okolo 143MHz, ale je pravděpodobné,​ že jej lze použít i na jiných pásmech, neboť použitý tranzistor [[http://​www.avagotech.com/​pages/​en/​rf_microwave/​transistors/​fet/​atf-53189/​|ATF-53189]] má dobré parametry až do cca 6GHz. 
- 
-===== Konstrukce ===== 
- 
-Zapojení zesilovače je realizováno na plošném spoji materiálu FR4. Plošný spoj je možné osadit přímými SMA konektory, nebo konektory na hranu desky. U zesilovače se předpokládá jeho umístění do plechové pocínované stínící krabičky. ​ 
- 
-Zapojení modulu je následující ​ [[http://​www.mlab.cz/​WebSVN/​filedetails.php?​repname=MLAB&​path=%2FModules%2FCommRF%2FLNA01A%2FSCH%2FLNA.pdf|schéma LNA01A]]. ​ 
- 
- 
- 
-===== Ladění ===== 
- 
-Zesilovač naladěný na pásmo 143MHz vypadá takto: 
- 
-{{:​cs:​lna01a_assembled.jpg?​direct&​200|Složený předzesilovač LNA01A bez krabičky}} 
- 
-{{:​cs:​lna01a_measuring_setup.jpg?​direct&​200|Měřící uspořádání předzesilovače}} 
- 
-Přenosová charakteristika nízkošumového předzesilovače LNA01A. Menší horizontální čárky v horní části stínítka jsou po 10MHz vetší jsou 100 a 200MHz. Zisk je cca 27 dB.  
- 
-{{:​cs:​lna01a_transmission_curve.jpg?​direct&​200|Přenosová frekvenční charakteristika LNA01A}} 
- 
-Cívka pro naladění na 143 MHz vychází 7 závitů z měděného drátu průměru 0,5 mm motáno na průměr tyčky 4mm (vrták). Cívka je roztažená tak jak je vidět na fotografii. Kondenzátory C1 a C2 jsou 8,2 pF. Zpětná vazba u LNA není potřeba, pouze zvyšuje šumové číslo a snižuje zisk asi o 1dB. Trim je nahrazen odporem ​ 45 Ω a celkový proud celým LNA by měl být kolem 153mA, potom je proud Source tranzistoru asi 135mA. 
- 
-====== Naměřené parametry ====== 
- 
-{{:​cs:​rf:​lna01a.png?​400|Přenosová charakteristika předzesilovače LNA01A}} 
- 
-{{:​cs:​lna_-10dbm_in.png?​200|}} 
-{{:​cs:​lna01a_-20dbm_in.png?​200|}} 
- 
- 
-===== Zesílení a šumové číslo ===== 
- 
-Následující tabulka shrnuje měření šumového čísla a zesílení pro frekvence blízké provoznímu kmitočtu detekční stanice [[cs:​rmds|RMDS]]. 
- 
-^f [MHz]^A [dB]^F [dB]^ 
-|120|18.5|1.20| 
-|130|22.1|0.71| 
-|135|23.8|0.63| 
-|143|24.5|0.61| 
-|150|23.7|0.69| 
-|160|21.5|0.84| 
-|170|20.0|0.95| 
- 
- 
-===== Stabilita ===== 
- 
-Stabilita zesilovače byla testována na 3 GHz spektrálním analyzátoru,​ při buzení vstupu zesilovače přes variabilní impedanci generátoru ( [[cs:​noise_generator|šumového zdroje]]). Nebyly nalezeny náznaky nestability. 
- 
-====== Použití ====== 
- 
-Tento předzesilovač je primárně konstruovaný pro použití v kombinaci s SDR přijímačem [[cs:​sdrx|SDRX01B]]. Jeho vlastnosti jsou optimálizovány pro použití v radioastronomii,​ nebo kosmickém výzkumu. 
- 
-===== Zakrytování ===== 
- 
-Při použití zesilovače je potřeba jej umístit do dvou krabiček. Vnější je plastová elektrointalační krabice, která zesilovač chrání proti povětrnostním vlivům. Uvnitř této krabičky je ještě kovová pocínavaná krabička [[http://​www.gme.cz/​plechove-krabicky-stinici-cinovane/​u-ah101-p622-024/​|U-AH101]] 
- 
-V dokumentační složce v SVN repozitáři jsou umístěny PDF soubory s výrobním štítkem a také soubor s vyznačením rozteče děr pro SMA konektory v krabičce. Díry pro konektory se do plechu vytváří lochovacími kleštěmi tak, že děrovací mustr se vloží do víčka krabičky zevnitř a na vyznačených křížcích se udělají díry. ​ Samolepící venkovní štítek se na krabičku nelepí, dokud nebude do krabičky přiletován plošný spoj zesilovače. ​ 
-Do štítku však vytvoříme kruhové díry lochovacími kleštěmi podle křížků na štítku. ​ 
- 
-Po zaletování SMA konektorů plošného spoje do cínované krabičky lze na krabičku nalepit vytištěný štítek s předpřipravenými dírami. ​ 
- 
-Díry do vnější plastové krabičky vytvoříme nejdříve předvrtáním 5mm vrtákem. A pak zvětšením díry stupňovým kuželovým vrtákem až na požadovaný rozměr, aby do otvoru bylo možné zasunout průchodku PG9. Průchodky po zasunutí zajistíme plastovou matkou našroubovanou zevnitř krabičky. ​ Do spodního dna  krabičky je pak potřeba vyvrtat dírku o průměru přibližně 3mm. Tento otvor slouží pro odvětrávání a k vyrovnávání tlaku. Je důležitý proto, aby se uvnitř krabice nehromadila vlhkost. 
- 
-===== Napájení ===== 
- 
-Zesilovač má integrovaný lineární stabilizátor na +5V, zesilovač proto lze napájet napětím v rozsahu 7-12V. Běžná spotřeba zesilovače je 160mA a zesilovač se při napájení poměrně intenzivně zahřívá. ​ Zahřívání je důsledkem poměrně velkého protékajícího proudu. Je však výhodné pro zabránění kondenzace v krabičce zesilovače. ​ 
- 
-====== Související stránky ====== 
- 
-  * [[cs:gb]] 
- 
- 
-====== Reference ====== 
-  * [[http://​www.ha8et.hu/​PDF/​EXTRA-2%20144%20MHz%20Contest%20Preamplifier.pdf|Extra-2]] - původní konstrukce od HA8ET 
  
cs/lna.txt · Poslední úprava: 2015/09/16 20:42 (upraveno mimo DokuWiki)