Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:lna

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:lna [2015/01/18 20:45]
kaklik [Zakrytování]
cs:lna [2015/09/16 20:42] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
  
 Cívka pro naladění na 143 MHz vychází 7 závitů z měděného drátu průměru 0,5 mm motáno na průměr tyčky 4mm (vrták). Cívka je roztažená tak jak je vidět na fotografii. Kondenzátory C1 a C2 jsou 8,2 pF. Zpětná vazba u LNA není potřeba, pouze zvyšuje šumové číslo a snižuje zisk asi o 1dB. Trim je nahrazen odporem ​ 45 Ω a celkový proud celým LNA by měl být kolem 153mA, potom je proud Source tranzistoru asi 135mA. Cívka pro naladění na 143 MHz vychází 7 závitů z měděného drátu průměru 0,5 mm motáno na průměr tyčky 4mm (vrták). Cívka je roztažená tak jak je vidět na fotografii. Kondenzátory C1 a C2 jsou 8,2 pF. Zpětná vazba u LNA není potřeba, pouze zvyšuje šumové číslo a snižuje zisk asi o 1dB. Trim je nahrazen odporem ​ 45 Ω a celkový proud celým LNA by měl být kolem 153mA, potom je proud Source tranzistoru asi 135mA.
 +
 +==== Ověření parametrů ====
 +
 +Kmitočtovou charakteristiku zesilovače lze přeměřit přístrojem sestaveným z modulů MLAB. Je k tomu potřeba [[cs:​sdr-widget|SDR-widget]] s přijímačem [[cs:​sdrx|SDRX]] a [[cs:​noise_generator|šumový generátor]].
 +
 +Protože zmíněný generátor šumu má pro účely měření v podstatě plochou frekvenční charakteristiku,​ tak můžeme bez kalibrace jeho výstup připojit přímo na LNA. 
 +
 +Součástí PySDR je detekční skript, který umožňuje přijímač přelaďovat přes zvolené frekvenční pásmo a zaznamenávat amplitudu signálu. Tento skript může být spuštěn několika způsoby, které se liší jednak podle toho, jestli chceme spustit měření v PySDR, nebo samostatně.
 +
 +=== Měření v PySDR ===
 +
 +Pokud sdr-widget je v režimu zvukovky, měření spuštíme takto: ​
 +  arecord -f FLOAT_LE -c 2 -r 48000 -t raw | pysdr-waterfall -r 48000 -d '​detectors/​noise_level.py I2C_KONFIGURÁK VÝSTUPNÍ_SOUBOR ZAČÁTEK_HZ KONEC_HZ KROK_HZ'​
 +
 +kde I2C_KONFIGÁK je cesta k pymlab konfiguráku,​ ve kterém je nějaké si570, co se jmenuje clkgen, přes které se bude ladit. ​
 +Pro režim ghpsdr použijeme sdr-widget server z [[https://​github.com/​MLAB-project/​signal-piping-tools|MLAB-signal-piping-tools]].
 +
 +  /​cesta/​k/​signal-piping-tools/​sdr-widget -r 96000 | pysdr-waterfall -r 96000 -d '​detectors/​noise_level.py I2C_KONFIGURÁK VÝSTUPNÍ_SOUBOR ZAČÁTEK_HZ KONEC_HZ KROK_HZ'​
 +
 +
 +=== Samostatné spuštění bez PySDR ===
 +
 +  /​home/​odroid/​repos/​signal-piping-tools/​sdr-widget -r 96000 | python ./​noise_level.py /​home/​odroid/​bolidozor/​station/​bus_config.py ​ measure_LNA4.csv 120000000 180000000 100000 ​
  
 ====== Naměřené parametry ====== ====== Naměřené parametry ======
  
-{{:cs:prenos.png?200|}}+{{:cs:rf:lna01a.png?400|Přenosová charakteristika předzesilovače LNA01A}}
  
 {{:​cs:​lna_-10dbm_in.png?​200|}} {{:​cs:​lna_-10dbm_in.png?​200|}}
cs/lna.1421610346.txt.gz · Poslední úprava: 2015/01/18 20:45 (upraveno mimo DokuWiki)