Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:luxmetrsd

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:luxmetrsd [2011/12/21 13:03]
kaklik
cs:luxmetrsd [2011/12/21 14:07]
kaklik [Aktualizace firmwaru]
Řádek 4: Řádek 4:
 Což je užitečné například pro některá biologická měření, či botanické experimenty.  Což je užitečné například pro některá biologická měření, či botanické experimenty. 
  
 +{{:cs:luxmetrsd.jpg?direct&350|}}
 ===== Způsob použití ===== ===== Způsob použití =====
  
Řádek 16: Řádek 17:
  
 Přístroj v tomto režimu pracuje do zaplnění karty a nebo (což je pravděpodobnejší) do vybití baterií. Vybité baterie se projevují poněkud delším jednoduchým blikáním (LED nebliká dvojitě). Empiricky bylo zjistěno že k tomuto stavu dojde po asi jednom dnu měření s alkalickými bateriemi.        Přístroj v tomto režimu pracuje do zaplnění karty a nebo (což je pravděpodobnejší) do vybití baterií. Vybité baterie se projevují poněkud delším jednoduchým blikáním (LED nebliká dvojitě). Empiricky bylo zjistěno že k tomuto stavu dojde po asi jednom dnu měření s alkalickými bateriemi.       
 +
 +Stav vybití nastává ve chvíli, kdy napájecí napětí klesne na hodnotu 2,7V, kdy přestane být možné zapisovat do většiny SDkaret. Naopak maximální napájecí napětí je 3,6V, které je omezeno dovoleným napětím, na použitém světelném senzoru [[cs:isl29020|ISL229020]].
 +==== Ukončení činnosti ====
 +V případě, že chceme ukončit měření, tak je třeba stisknout a pustit tlačítko reset na záznamovém modulu. Tím dojde k vytvoření nového záznamového souboru (dioda se opět rozsvítí na cca 1s stejně jako při inicializaci).  
 +Následně je možné odpojit napájení a vyjmout SDkartu. 
  
    
 +==== Formát dat ====
 +
 +Naměřená data jsou ukládána do textových souborů ve formátu $LUX"verze firmwaru" čas_s luxVIS luxIR (Desetinná místa jsou oddělena tečkou ) řádek je ukončen CR-NL.
 +Vzorový datový výstup vypadá následovně. 
 +
 +  $LUX0.1 0.845 5.984 16.276
 +  $LUX0.1 4.652 6.223 16.276
 +  $LUX0.1 7.894 6.223 16.276
 +  $LUX0.1 11.145 6.463 17.473
 +
 +Zaznamenávaný čas je v sekundách od resetu (vytvoření souboru).
 +Data jsou zaznamenávána do souborů s názvem LUXx.TXT, kde x je číslo souboru. Pokud vložená karta už obsahuje soubor se stejným názvem, je novému souboru během inicializace přiděleno nové pořadové číslo a do původního souboru se dále nezapisuje. 
 +LuxmetrSD, tak teoreticky umožňuje aby na kartě bylo velké množství souborů. ovšem z praktických důvodů je vhodnější mít na kartě pouze jeden aktivní soubor a kartu do zařízení vkládat vždy prázdnou.
 +
 +===== Aktualizace firmwaru =====
 +Vzhledem k tomu, že se luxmetr ze softwarového pohledu chová, jako Arduino, tak aktualizace jeho firmwaru je možná pro připojení modulu [[cs:usb232r|USB232R01B]] podle následujícího obrázku (klasické zapojení [[cs:labduino|LABduina]]).  
 +
 + 
 +{{:cs:luxmetrsd_firmware_upgrade.jpg?direct&300|}}
 +
 +Aktuální firmware je pak k dispozici v 
 +[[http://www.mlab.cz/WebSVN/dl.php?repname=MLAB&path=%2FDesigns%2FData_loggers%2FLuxmetrSD%2FSW%2F&rev=0&isdir=1|projektové složce luxmetru]], která je dostupná i přes [[http://www.mlab.cz/Web/Downloads.cs.html|SVN databázi]].
  
 +Připojení k počítači je užitečné nejenom k aktualizafi firmwaru zapisovače, ale je možné i pomocí terminálu zobrazovat chybová hlášení. Ve vývojovém prostředí Arduina, je k tomu nástroj "serial port monitor".  
cs/luxmetrsd.txt · Poslední úprava: 2012/09/17 11:36 (upraveno mimo DokuWiki)