Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:luxmetrsd

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:luxmetrsd [2011/12/21 13:36]
kaklik [Ukončení činosti]
cs:luxmetrsd [2012/09/17 11:36]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== LuxmetrSD ====== 
- 
-Jde o zařízení umožňující měřit průběhy osvětlení v čase a zaznamenávat je na SD kartu.  
-Což je užitečné například pro některá biologická měření, či botanické experimenty.  
- 
-===== Způsob použití ===== 
- 
-==== Aktivace zařízení ==== 
- 
-Při uvedení doprovozu se nejprve do slotu vloží prázdná SD karta s velikostí menší než 2GB, naformátovaná souborovým systémem FAT32. 
- 
-Následně se do přístroje vloží dvě AAA baterie, nebo se připojí napájení na hřebínkový konektor označený, jako POWER.  
- 
-Při přřipojení napájení by se červená LED na straně zařízení měla na asi 1s rozsvítit. To značí inicializaci karty vytvoření nového souboru pro záznam dat.  
-Dále začne červená dioda periodicky blikat vždy po dvou bliknutích v cyklu. Každé bliknutí značí proběhnutí jednoho měření, pro viditelnou a infračervenou oblast spektra. 
- 
-Přístroj v tomto režimu pracuje do zaplnění karty a nebo (což je pravděpodobnejší) do vybití baterií. Vybité baterie se projevují poněkud delším jednoduchým blikáním (LED nebliká dvojitě). Empiricky bylo zjistěno že k tomuto stavu dojde po asi jednom dnu měření s alkalickými bateriemi.        
- 
-==== Ukončení činnosti ==== 
-V případě, že chceme ukončit měření, tak je třeba stisknout a pustit tlačítko reset na záznamovém modulu. Tím dojde k vytvoření nového záznamového souboru (dioda se opět rozsvítí na cca 1s stejně jako při inicializaci).   
-Následně je možné odpojit napájení a vyjmout SDkartu.  
- 
-  
-==== Formát dat ==== 
- 
-Naměřená data jsou ukládána do textových souborů ve formátu $LUX"verze firmwaru" čas_s luxVIS luxIR (Desetinná místa jsou oddělena tečkou ) řádek je ukončen CR-NL. 
-Vzorový datový výstup vypadá následovně.  
- 
-  $LUX0.1 0.845 5.984 16.276 
-  $LUX0.1 4.652 6.223 16.276 
- 
-  $LUX0.1 7.894 6.223 16.276 
- 
-  $LUX0.1 11.145 6.463 17.473 
  
cs/luxmetrsd.txt · Poslední úprava: 2012/09/17 11:36 (upraveno mimo DokuWiki)