Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:moduly

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:moduly [2019/01/15 15:48]
fluktuacia [Modules’ programmators]
cs:moduly [2019/01/15 15:50]
fluktuacia stará verze byla obnovena (2015/11/24 10:29)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​List of MLAB modules ​======+====== ​Seznam modulů ​MLAB ======
  
-You can find the most current list of modules at [[http://​www.mlab.cz/​Server/​GenIndex/​GenIndex.php?​lang=cs&​path=/​Modules|modules documentation page]]. +Nejaktuálnější ​ seznam se v současnosti nachází na [[http://​www.mlab.cz/​Server/​GenIndex/​GenIndex.php?​lang=cs&​path=/​Modules|dokumentační stránce modulů]]. 
-To learn how to work with modules see [[en:navody|manuals]]. There is also a [[en:​TODO|TODO]] ​page with instructions of how to proceed if you want to participate on MLAB development+Jak pracovat s moduly se dozvíte na stránce s [[cs:navody|návody]]. Existuje také stránka ​[[cs:​TODO|TODO]], kde je popsáno, co můžete pro MLAB udělat v případě, že by jste se chtěli podílet na jeho vývoji
  
-===== Accessories ​===== +===== Doplňky ​=====
- +
-In order to use the modules with ease, there are many [[en:​doplnky|accessories]] available.+
  
 +Aby bylo možné moduly snadno užívat, je jejich koncepce doplněna o řadu [[cs:​doplnky|doplňků]]
 ===== ADconverters ===== ===== ADconverters =====
    
-Modules generally designed to convert an analogue signal to a digital one.+Moduly obecně sloužící k převodu analogového signálu na digitální.
  
-  - [[en:​ADCmonoPPI|ADCmonoPPI01A]] +  - [[cs:​ADCmonoPPI|ADCmonoPPI01A]] 
-  - [[en:​ADCmonoSPI|ADCmonoSPI01B]] +  - [[cs:​ADCmonoSPI|ADCmonoSPI01B]] 
-  - [[en:​I2CADC|I2CADC01A]] - 24-bit converter controlled via I2C interface +  - [[cs:​I2CADC|I2CADC01A]] - 24-bitoví převodník ovládaný přes I2C rozhraní ​
- +
 ===== AVR ===== ===== AVR =====
  
-Modules of processors from Atmel company.+Moduly procesorů firmy Atmel. ​
  
-=== Drive control ​===+=== Řízení pohonů ​===
  
-A module especially suitable for [[https://en.wikipedia.org/​wiki/​Pulse-width_modulation|PWM]] ​control of motorsinvertersdimming the light or other applications,​ where digital control of performance in multiple channels is appropriate.+Moduly jsou speciálně vhodné na [[http://cs.wikipedia.org/​wiki/​Pulzn%C4%9B_%C5%A1%C3%AD%C5%99kov%C3%A1_modulace|PWM]] ​řízení motorůměničůstmívání světel ​další aplikace, kde je vhodné digitálně řídit výkon ve více kanálech
  
   - AT90PWM   - AT90PWM
  
-=== Universal ​ ===+=== Univerzální ​ ===
  
-Modules capable of basic common applications such as reading data from sensorssimple outputs or drives controldisplaying data or communication with other processor modules or parent ​PC.+Zvládají běžné základní aplikacejako čtení dat z čidelovládání jednoduchých výstupů ​motorů i zobrazování na displejích a komunikaci s dalšími procesorovými moduly, nebo s nadřazeným ​PC. 
  
-  - [[en:​atmega8|ATmega801A]] +  - [[cs:​atmega8|ATmega801A]] 
-  - [[en:​atmega8|ATmega801B]]+  - [[cs:​atmega8|ATmega801B]]
   - ATmega8DIL01A   - ATmega8DIL01A
-  - [[en:​atmegatq32|ATmegaTQ3201A]]+  - [[cs:​atmegatq32|ATmegaTQ3201A]]
   - ATmegaTQ4401A   - ATmegaTQ4401A
   - ATmegaTQ6401A   - ATmegaTQ6401A
  
-=== Miniature ​ ===+=== Miniaturní ​ ===
  
-Modules suitable especially for simple applications such as reading data from some of the analogue or digital sensors without their further processingTherefore they are usually combined with communication interface modules.+Jsou vhodné především pro jednoduché aplikace, jako je například vyčítaní dat z některých analogových,​ nebo digitálních čidel bez jejich dalšího zpracování ​Obvykle se proto kombinují s některým modulem komunikačního rozhraní.
  
   - ATtinySO801A   - ATtinySO801A
   - ATtinySO801B   - ATtinySO801B
  
-=== Large  === +=== Velké ​ === 
- +Tyto moduly jsou vhodné pro náročnější aplikacenáročné na paměť ​výpočetní výkon, jako například řízení některých robotů.
-These modules are suitable for more demanding applicationsthat have high requirements for memory or computing power - such as control over robots+
  
   - ATmegaTQ10001A   - ATmegaTQ10001A
  
-[[en:​ngw100|NGW100]] - an adopted development ​kit from Atmel +[[cs:​ngw100|NGW100]] - adoptovaný vývojový ​kit od Atmelu. 
- +==== Programátory k modulům ​====
-==== Modules’ programmators ​====+
  
   - ATprogISPUSB01A   - ATprogISPUSB01A
-  - [[en:​atprogispusb|ATprogISPUSB02A]] - an ISP AVR programmator,​ connectable via USB+  - [[cs:​atprogispusb|ATprogISPUSB02A]] - ISP AVR programátor připojitelný na USB
  
  
-[[en:​AVR_programming|ARV processors programming]] +[[cs:​AVR_programming|Programování procesorů AVR]]
 ===== ARM ===== ===== ARM =====
  
-  - [[en:​stm32f10xrxt|STM32F10xRxT01A]] - a powerful module for ARM Cortex STM32. +  - [[cs:​stm32f10xrxt|STM32F10xRxT01A]] - výkonný modul pro ARM Cortex STM32. 
-  - [[en:​odroid-x2|Hardkernel Odroid-X2]] - a development board for ARM Cortex-A9. +  - [[cs:​odroid-x2|Hardkernel Odroid-X2]] - vývojová doska pre ARM Cortex-A9. 
- +==== Programátory ​====
-==== Programmators ​====+
  
-One of the possibilities of how to program modules with ARM is to build a [http://​www.versaloon.com/​|Versaloon]] ​programmatic.+Jednou z možností, čím programovat moduly s ARM je postavit si z nich programátor [[http://​www.versaloon.com/​|Versaloon]].
  
-[[en:​ARM_programming|ARM ​processors programming]]+[[cs:​ARM_programming|Programování procesorů ​ARM]]
 ===== Audio ===== ===== Audio =====
  
-==== End amplifiers ​====+==== Koncové zesilovače ​====
  
  
-NF audio amplifier with low power suitable for signalling the devices’ statuses+NF audio zesilovače malého výkonu pro použití k signalizaci přístrojových stavů.
  
-  - LM38601A - an audio amplifier suitable for headphones’ output +  - LM38601A - Audio zesilovač vhodný pro výstup do sluchátek. 
-  - [[en:​mba810|MBA81001A]] - an amplifier suitable for reproductor output+  - [[cs:​mba810|MBA81001A]] - Zesilovač vhodný pro reproduktorový výstup.
  
-==== Codecs and audio generators ​====+==== Kodeky a audio generátory ​====
  
-  - AD1881A01A - an audio codec AC97 fit for generating an audio signal from a digital data stream+  - AD1881A01A - Audio kodek AC97 vhodný pro generování zvukového signálu z digitálního streamu dat. 
  
 ===== CPLD FPGA===== ===== CPLD FPGA=====
  
   - ISPLSI1016A   - ISPLSI1016A
-  - [[en:​s3an|S3AN01A]] - a module for Spartan 3AN.  +  - [[cs:​s3an|S3AN01A]] - Modul na Spartan 3AN. 
 ===== CommIR ===== ===== CommIR =====
  
-  - IRDA01A - a module for data transfer via a standardised ​IRDA interface ​ +  - IRDA01A - Modul pro datový přenos standardizovaným rozhraním ​IRDA.  ​ 
-  - [[en:​txir|TXIR01A]] -  a basic IR modulator +  - [[cs:​txir|TXIR01A]] - Základní ​IR modulátor 
-  - [[en:​txir|TXIR01B]] - a basic IR modulator with adjustable carrier frequency+  - [[cs:​txir|TXIR01B]] - Základní ​IR modulátor s nastavitelnou nosnou frekvencí.
  
  
 ===== CommRF ===== ===== CommRF =====
  
-Modules for transfer of telemetry and small data flows in free bandwidths+Moduly pro přenos telemetrie a malých datových toků ve volných pásmech.
  
-  - RFM01SMD01A - a module fitted with a controlling and coding microcontroller - it thus enables a direct connection to the serial terminal ​ +  - RFM01SMD01A - Obsahují přímo řídící ​kódovací mikrokontroler,​ takže umožňují připojení přímo na sériový terminál. ​ 
   - RFM02SMD01A -    - RFM02SMD01A - 
   - RX336201A   - RX336201A
-  - RX433MHz01A - a receiver for a free bandwidth ​433MHz +  - RX433MHz01A - Přijímač pro volné pásmo ​433MHz 
-  - TXsaw433MHz01A - a digitally modulated transmitter for free bandwidth ​433MHz +  - TXsaw433MHz01A - Digitálně modulovaný vysílač pro volné pásmo ​433MHz. 
-  - ZIGBEE01A - a yet still unfinished module for  ​ZigBee ​controller ​MC13213 +  - ZIGBEE01A - Zatím stále nedokončený modul pro ZigBee ​controler ​MC13213. 
-  - [[en:​lna|LNA01A]] - a low-noise preamplifier +  - [[cs:​lna|LNA01A]] - nízkošumový předzesilovač. 
-  - [[en:gb|GB01A]] - a board-band amplifier ​(Gain Block) +  - [[cs:gb|GB01A]] - širokopásmový zesilovač ​(Gain Block) 
-  - [[en:bp|BP01A]] - a bandpass filter+  - [[cs:bp|BP01A]] - pásmový filtr.
  
 ===== CommSerial ===== ===== CommSerial =====
  
-  - [[en:​i2chub|I2CHUB02A]] - a hub for I2C bus +  - [[cs:​i2chub|I2CHUB02A]] - Hub (rozbočovač) pro sběrnici ​I2C 
-  - [[en:​rs232single|RS232SINGLE01A]] - TTL to RS232 converter +  - [[cs:​rs232single|RS232SINGLE01A]] - Převodník ​TTL na RS232. 
-  - [[en:​ttlcan|TTLCAN01A]] - TTL to differential ​CAN bus converter ​ +  - [[cs:​ttlcan|TTLCAN01A]] - Převodník ​TTL na diferenciální ​CAN sběrnici. ​ 
-  - [[en:​ttlcan|TTLCAN01B]] - TTL to differential ​CAN bus converternewer version +  - [[cs:​ttlcan|TTLCAN01B]] - Převodník ​TTL na diferenciální ​CAN, novější verze. 
-  - [[en:​ttlrs485|TTLRS48501A]] - TTL to RS485 converter +  - [[cs:​ttlrs485|TTLRS48501A]] - Převodník ​TTL na RS485. 
-  - [[en:​usb232r|USB232R01A]] +  - [[cs:​usb232r|USB232R01A]] 
-  - [[en:​usb232r|USB232R01B]] - USB to RS232TTL ​converter +  - [[cs:​usb232r|USB232R01B]] - Převodník ​USB na RS232TTL 
-  - [[en:​usbio|USBIO01A]] - a high speed USB 2.0 interface +  - [[cs:​usbio|USBIO01A]] - High speed USB 2.0 interface 
-  - [[en:​eth|ETH02A]] - an ethernet interface for CPU modules with an integrated driver +  - [[cs:​eth|ETH02A]] - Rozhraní Ethernet pro CPU moduly s integrovaným budičem. 
-  - [[en:​servohub|SERVOHUB01A]] - a module designed to control several classical modelling servos from by microcontroller +  - [[cs:​servohub|SERVOHUB01A]] - Modul je určený k řízení více klasických modelářských serv z mikrokontroleru. 
-  - [[en:​jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - J-tag programmator +  - [[cs:​jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - J-tag programátor 
-  - [[en:​I2C232|I2C232V01A]] - an I2C/​UART ​converter +  - [[cs:​I2C232|I2C232V01A]] - Převodník ​I2C/UART 
-  - [[en:​I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander +  - [[cs:​I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander 
-  - [[en:​I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM controlled by I2C +  - [[cs:​I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM řízené ​I2C 
-  - [[en:​I2Cspi|I2CSPI01A]] - I²C to SPI converter +  - [[cs:​I2Cspi|I2CSPI01A]] - Konvertor z I²C na SPI 
-  - [[en:​usbi2c|USBI2C01A]] - an USB to I²C master ​converter +  - [[cs:​usbi2c|USBI2C01A]] - Převodník z USB na I²C master
- +
-Further in this category, we prepare: +
-  - [[en:​eth|ETH01A]] - a module for Ethernet 100 with a possibility of using PoE and MII interface+
  
 +V této kategorii se dále připravuje:​
 +  - [[cs:​eth|ETH01A]] - Modul pro Ethernet 100 s možností využití PoE a rozhraním MII.  ​
 ===== Clock =====  ===== Clock ===== 
-  - [[en:​clkgen|CLKGEN01A]] +  - [[cs:​clkgen|CLKGEN01A]] 
-  - [[en:​clkgen|CLKGEN01B]] - a digital clock (of variable frequency) generator, manageable via I2C   +  - [[cs:​clkgen|CLKGEN01B]] - Generátor digitálních hodin variabilní frekvence nastavitelný přes I2C 
-  - [[en:​clkhub|CLKHUB01A]] - a clock signal distributor with delay lines, divider and phase-locked loop +  - [[cs:​clkhub|CLKHUB01A]] - Rozbočovač hodinových signálů se zpožďovacími linkami, děličkami ​fázovým závěsem. ​ 
-  - [[en:​clkhub|CLKHUB02A]] - a basic clock distributor for 10 channels with low jitter ​+  - [[cs:​clkhub|CLKHUB02A]] - Základní rozbočovač hodin na 10 kanálů s nízkým jitterem.  
 + 
 +===== H-můstky =====
  
-===== H-bridges =====+Různé budiče motorů převážně v konfiguraci plného můstku, které umožňují komutací a tedy i obou směrné řízení motorů. ​
  
-Various motor drivers mostly in a full bridge configuration. They enable a commutation and thus a bidirectional control of motors. ​ 
  
-==== DC motors ​====+==== Stejnosměrné motory ​====
  
  
-  - HB1FET01A - a powerful ​FET H-bridge for a very high powers in the range of 50V and 80A +  - HB1FET01A - Výkonový ​FET H-můstek pro velmi vysoké výkony v rozsahu ​50V 80A 
-  - HB2FET01A - a non-functional constructionAn experiment in controlling the FET switches by operational amplifiers +  - HB2FET01A - Nefungující konstrukcePokus o řízení ​FET spínačů operačními zesilovači. 
-  - HBRIDGE01A - a bridge with bipolar transistors for controlling DC commutator motors in small robots +  - HBRIDGE01A -  ​Můstek s bipolárními tranzistory pro řízení stejnosměrných komutátorových motorů na malých robotech. ​ 
-  - HBRIDGE01B - an H-bridge with a layout adjusted for better cooling ​ +  - HBRIDGE01B - H-můstek s upraveným layoutem pro lepší chlazení. 
-  - HBRIDGE02A - it uses L6203 circuit +  - HBRIDGE02A - Používá obvod L6203 
-  - HT675101A - H-bridges with integrated power transistors+  - HT675101A - H-můstky s integrovanými výkonovými tranzistory. ​
   - MPC17511HB01A   - MPC17511HB01A
   - MPC17529HB01A   - MPC17529HB01A
-  - [[en:​drv8835hb|DRV8835HB01A]] - an integrated ​H-bridge ​2 x 1.5 A or 1 x 3A +  - [[cs:​drv8835hb|DRV8835HB01A]] - Integrovaný ​H-můstek ​2 x 1.5 A, nebo 1 x 3A. 
-==== Stepper motors ​====+==== Krokové motory ​====
  
  
-  - [[en:​hbstep|HBSTEP01A]] - bipolar stepper motors driver with a microstepping indexer+  - [[cs:​hbstep|HBSTEP01A]] - Budič bipolárních krokových motorů s mikrokrokovacím indexerem.
  
-==== Multiphase motors ​====+==== Vícefázové motory ​====
  
-  - 3PHBRIDGE01A - an H-bridge for driving of three-phase motors+  - 3PHBRIDGE01A - H můstek pro buzení třífázových motorů.
  
  
Řádek 167: Řádek 160:
 ===== HumanInterfaces ===== ===== HumanInterfaces =====
  
-  - DIP8SW01A - 8 pieces of switches in rowcan be used for digital configuration ​ - LCD2L4P01A +  - DIP8SW01A - 8ks přepínačů v řaděpoužitelných pro digitální konfiguraci.  
-  - [[en:​lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - a module with lcdbuttons and beeper+  - LCD2L4P01A 
 +  - [[cs:​lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - modul s LCDtlačítky ​pípákem, terminál k zařízení.
   - LED8TRI01A   - LED8TRI01A
-  - LEDROBOT - a board with stabiliser and a set of LEDs for state indication +  - LEDROBOT - deska se stabilizátorem ​sadou LEDek pro zobrazení stavů 
-  - LEDbar01A - a row of LEDs for displaying various values+  - LEDbar01A - řada LEDek pro zobrazování různých hodnot
   - LEDbar02A   - LEDbar02A
-  - [[en:​trimquad|TRIMQUAD01A]] - a module with 4 trimmers for an easy configuration of variables +  - [[cs:​trimquad|TRIMQUAD01A]] - modul se 4mi trimry pro snadnou konfuguraci proměnných. 
-  - nanoterm01A - a module with LDC display for showing text information+  - nanoterm01A - modul s LCD displayem pro zobrazování textových informací.
   - nanoterm02A   - nanoterm02A
  
 ===== Measuring ===== ===== Measuring =====
  
-  - RFdetect01A - an RF detector for measuring in frequency range 100 to 2000MHz +  - RFdetect01A - RF detektor pro měření na frekvencích v rozsahu ​100 až 2000MHz 
-  - TTLPROBE01A - a logic probe for indication of logical levels on digital outputs+  - TTLPROBE01A - Logická sonda pro indikaci logických úrovní na digitálních výstupech. ​
   - TTLPROBE02A   - TTLPROBE02A
-  - [[cs:​gps|GPS01A]] - a moduls enabling a GPS signal receptionCommunication interfaces ​I2C, USB, serial link  +  - [[cs:​gps|GPS01A]] - Modul umožňujíví příjem ​GPS signáluKomunikační rozhraní ​I2C, USB, sériová linka. ​
 ==== TDC ==== ==== TDC ====
  
-  * [[en:​gp2|GP201A]]+  * [[cs:​gp2|GP201A]] ​
  
 ===== Memory ===== ===== Memory =====
  
-  - [[en:​eeprom|EEPROM01A]] - a module for the most common memory chip EEPROM +  - [[cs:​eeprom|EEPROM01A]] - modul pro nejrosšířenější čipové paměti ​EEPROM 
-  - [[en:​sdcard|SDcard01B]] - a module with a slot for a SD card. MicroSD ​can be fitted via an adapter+  - [[cs:​sdcard|SDcard01B]] - modul se slotem pro SD kartu. MicroSD ​může být osazena přes adaptér. ​
  
 ===== OpAmps ===== ===== OpAmps =====
  
-  - [[en:​ozdual|OZdual01A]] - a module of a dual OpAmp in a DIL enclosure +  - [[cs:​ozdual|OZdual01A]] - Modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​DIL 
-  - [[en:​ozdual|OZdual02A]] - a module of a dual OpAmp in a SO8 enclosure ​ +  - [[cs:​ozdual|OZdual02A]] - Modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​SO8 
-  - [[en:​ozdual|OZdual02B]] - an updated module of a dual OpAMp in a SO8 enclosure ​ +  - [[cs:​ozdual|OZdual02B]] - Aktualizovaný ​ modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​SO8 
-  - [[en:​ozpower|OZpower01A]] - a module of a power OpAmp with an output current up to 3A  +  - [[cs:​ozpower|OZpower01A]] - Modul výkonového operačního zesilovače s výstupním proudem ​až 3A 
-  - [[en:​ozquad|OZquad01A]] ​  +  - [[cs:​ozquad|OZquad01A]] ​  
-  - [[en:​ozquad|OZquad01B]] - a module of a quad OpAmp in a standar ​DIL enclosure+  - [[cs:​ozquad|OZquad01B]] - Modul pro čtyřnásobný operační zesilovač. Ve standardním pouzdru ​DIL
  
 ===== PIC ===== ===== PIC =====
  
-Microprocessor modules and programmators for PIC Microchip+Mikroprocesorové moduly ​programátory pro Microchip ​PIC. 
  
-=== Processor modules for an universal use ===+=== Procesorové moduly s univerzálním použitím ​===
  
   - PIC16F84DIL1801A   - PIC16F84DIL1801A
Řádek 212: Řádek 205:
   - PIC16F87xDIL2801A   - PIC16F87xDIL2801A
   - PIC16F87xSO2801A   - PIC16F87xSO2801A
-  - [[en:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401A]] +  - [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401A]] 
-  - [[en:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]] +  - [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]]
- +
-=== Large number of ports ===+
  
 +=== Velký počet portů ===
   - PIC18F8x2001A   - PIC18F8x2001A
-  - [[en:​pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - Can be fitted with a PIC with Ethernet ​periphery+  - [[cs:​pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - Možnost osadit typem PIC s  ​Ethernet ​periférií.
  
-=== With USB connectivity ​===+=== USB konektivitou ​===
  
   - PIC18F2550v01A   - PIC18F2550v01A
   - PIC18F2550v02A   - PIC18F2550v02A
-  - [[en:​pic18f4550v|PIC18F4550v01A]]+  - [[cs:​pic18f4550v|PIC18F4550v01A]]
  
  
-==== Programmators ​====+==== Programátory ​====
  
-  - [[en:​picprogusb|PICPROGUSB02A]] ​ -  ​an USB programmator +  - [[cs:​picprogusb|PICPROGUSB02A]] ​ -  USB programátor 
-  - PICICD01A - RS232 programmator+  - PICICD01A - RS232 programátor
   - PICICD01B   - PICICD01B
-  - PICPGR301A - LPT programmator+  - PICPGR301A - LPT programátor
  
  
-[[en:​PIC_programming|PIC ​processors’ programming]]+[[cs:​PIC_programming|Programování procesorů ​PIC]]
 ===== PowerSW ===== ===== PowerSW =====
  
-Switching and control of power circuits+Spínání a řízení výkonových obvodů.
  
-  - NFET2X01A - a double ​N-FET switch ​ +  - NFET2X01A - Dvojitý ​N-FETový spínač. ​ 
-  - NFET2x2 - a switch module with two double power FETs in a SO8 enclosure ​ +  - NFET2x2 - Spínací modul se dvěma dvojitými výkonovými FETy  v pouzdru ​SO8 
-  - NFET4X01A - a switch module with four N-FETs  +  - NFET4X01A - Spínací modul se čtyřmi ​N-FETy.  ​ 
-  - REL8SW01A - a module with a classic electromagnetic relay  +  - REL8SW01A - Modul s klasickými elektromagnetickými relé. ​ 
-  - [[en:​rel1sw|REL1SW01A]] - a module with one relay or a pair of NMOSFETs ​ +  - [[cs:​rel1sw|REL1SW01A]] - modul s jedním relé, nebo dvojicí NMOSFETů ​ 
-  - TRIACSHARP02A - a power opto triac switch for switching most of the appliances (??) +  - TRIACSHARP02A - Výkonový fototriakový spínač, ke spínání větších spotřebičů. 
-  - [[en:​pwmled|PWMLED01A]] - controls the brightness of LED +  - [[cs:​pwmled|PWMLED01A]] - slouží k řízení jasu LED
  
 ===== PowerSupply ===== ===== PowerSupply =====
 +Tyto moduly obvykle nějakým ​ způsobem upravují [[cs:​napájecí zdroje|napájení]] do podoby vhodné pro připojení k ostatním modulům. ​
  
-These modules mostly modify the [[en:​napájecí zdroje|power supply]] in such a way that it is then suitable for connection to other modules.  +  ​- [[cs:​batpower|BATPOWER01A]] ​Moduly umožňující napájení přístrojů z akumulátorů. 
- +  - [[cs:​batpower|BATPOWER02A]] 
-  ​- [[en:​batpower|BATPOWER01A]] ​- modules enabling a power supply from rechargeable batteries +  - [[cs:​batpower|BATPOWER03A]]
-  - [[en:​batpower|BATPOWER02A]] +
-  - [[en:​batpower|BATPOWER03A]]+
   - LM108601A   - LM108601A
-  - MC3406301A - an universal ​step-up ​inverter ​ +  - MC3406301A - Univerzální ​step-up ​měnič. ​ 
-  - HVPS01A - a high-voltage power supply +  - HVPS01A - Vysokonapěťový zdroj. ​ 
-  - [[en:​unipower|UNIPOWER01A]] - a power supply module +  - [[cs:​unipower|UNIPOWER01A]] - Napájecí modul. 
-  - [[en:​lion1cell|LION1CELL01A]] - a module with an enclosure and a current limitation for a 3.6V Li-ion ​batteries of 18650 type +  - [[cs:​lion1cell|LION1CELL01A]] - Modul s pouzdrem ​proudovým omezením pro 3,6V Li-ion ​akumulátory velikosti ​18650. 
-  - [[en:​lion2cell|LION2CELL01A]] - a module with a double enclosure and a current limitation for Li-ion ​batteries of 18650 typeThe output voltage is 8.4V.+  - [[cs:​lion2cell|LION2CELL01A]] - Modul s dvojitým pouzdrem ​proudovým omezením pro Li-ion ​akumulátory velikosti ​18650. ​Výstupní napětí je 8,4V.
  
  
-In this category we are further developing:+V této kategorii se dále připravuje:
  
-  - a symetrical power supply (with a possibility of connceting more power supplies) (?? ) Symetrický napájecí zdroj (s možností vzájemného spojování více zdrojů) +  - Symetrický napájecí zdroj (s možností vzájemného spojování více zdrojů) 
-  - an adjustable laboratory power supply+  - Regulovatelný laboratorní zdroj
    
 ===== Sensors ===== ===== Sensors =====
  
-In this category you will find modules that enable a connection of a specific sensors that cannot be [[en:​wire_sensors|connected directly]] or need other peripheral elements+Tato kategorie obsahuje návrhy modulů, které umožňují připojení speciálních čidel, která nelze [[cs:​wire_sensors|připojit přímo]]. A nebo potřebují ještě další periferní elementy.
  
-==== Digital ==== 
  
-=== I²C or SMBus ===+==== Digitální ====
  
-  ​- [[en:​isl29020|ISL2902001A]] - a digital luxmeter +=== I²C nebo SMBus === 
-  - [[en:​thermophile|THERMOPHILE01A]] - a sensor for contactless temperature measurement + 
-  - [[en:​altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure +  ​- [[cs:​isl29020|ISL2902001A]] - digitální luxmetr. 
-  - [[en:​sht25v|SHT25V01A]] - an accurate digital ​I2C sensor of relative humidity and temperature +  - [[cs:​thermophile|THERMOPHILE01A]] - bezkontaktní snímání teploty. 
-  - [[en:​imu|IMU01A]] - a digital triaxial accelerometer and a gyroscope ​(with an I2C interface+  - [[cs:​altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. 
-  - [[en:​lts|LTS01A]] - a digital temperature sensor for ranges ​-40 °C to 105 °C (with an I2C interface)+  - [[cs:​sht25v|SHT25V01A]] - přesný digitální ​I2C senzor relativní vlhkosti a teploty. 
 +  - [[cs:​imu|IMU01A]] - digitální tří osý akcelerometr ​gyroskop ​(I2C rozhraní). 
 +  - [[cs:​lts|LTS01A]] - digitální senzor teploty ​-40 °C 105 °C (I2C rozhraní).
  
  
 === SPI === === SPI ===
  
-  - [[en:​altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure +  - [[cs:​altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. 
-  - [[en:​mag|MAG01A]] - a magnetometer suitable for usage as a digital compass for navigational purposes+  - [[cs:​mag|MAG01A]] - magnetometr vhodný pro použití jako digitální kompas pro navigaci.
  
 === LOG output === === LOG output ===
  
-  - R1S01A - for detection of marks wheel revolutions +  - R1S01A - detekce značek ​otáček kola. 
-  - IRFEE01A - for detection of obstacles +  - IRFEE01A - detekce překážky.
- +
-==== Analogue ====+
  
-Mostly older models of sensors with analogue output+==== Analogová ====
  
-  - MMA6260 - an accelerometer +Většinou starší modely snímačů s analogovým výstupem
-  - [[en:​GSENSE|GSENSE01A]] - a sensor for acceleration measurement in three axes +
-  - RGBFEE01A - for detection of surface colour +
-  - [[en:​hum|HUM01A]] - an analogue sensor of relative air humidity  +
-  - [[en:​iuc|IUC01A]] - for detection of current in circuits+
  
 +  - MMA6260 - akcelerometr
 +  - [[cs:​GSENSE|GSENSE01A]] - měření zrychlení ve 3 osách.
 +  - RGBFEE01A - detekce barvy povrchu.
 +  - [[cs:​hum|HUM01A]] - analogové čidlo relativní vlhkosti vzduchu.
 +  - [[cs:​iuc|IUC01A]] - Snímání proudu v obvodu.
  
-In this category we are further developing: 
-  - a capacitance sensor 
-  - a sensor for detection of gases such as 02, CO2, N2 
-  - a spectrometric semiconductor sensor for ionising radiation 
-  - a sonar  
  
-For more detailed information see [[en:todo#​senzoricke_moduly|TODO]].+V této kategorii se dále připravuje 
 +  - Kapacitní snímač 
 +  - Detekce plynů 02, CO2, N2 
 +  - Spektrometrické polovodičové čidlo pro ionizující záření 
 +  - Sonar 
  
 +Podrobnější informace viz stránka [[cs:​todo#​senzoricke_moduly|TODO]].
 ===== Translators ===== ===== Translators =====
  
-Circuits for signal translation between different voltage levels.+Obvody pro převod signálů mezi různými napěťovými úrovněmi.
  
-  - [[en:​ttlpecl|TTLPECL01A]] - a translation between ​TTL and  PECL.  +  - [[cs:​ttlpecl|TTLPECL01A]] - Převod mezi TTL  PECL.  
-  - VLT01A - a translation between ​TTL or CMOS with different voltage levels+  - VLT01A - Převod mezi TTL nebo CMOS o různých napěťových úrovních.
 ===== Universal ===== ===== Universal =====
  
-  - [[en:​inputuni|INPUTUNI01A]] - an universal input module with over-voltage protection +  - [[cs:​inputuni|INPUTUNI01A]] - Univerzální vstupní modul s ochranou proti přepětí. ​ 
-  - UNIDIL1601A - a socket for integrated circuits in DIL enclosure +  - UNIDIL1601A - patice pro integrované obvody v pouzdru ​DIL 
-  - UNIUNI01A - a solderable universal field+  - UNIUNI01A - pájitelné univerzální pole
  
 ===== Mechanical ​ ===== ===== Mechanical ​ =====
  
-  - [[en:​base1621|BASE162101A]] - a basic carrier board for MLAB kits+  - [[cs:​base1621|BASE162101A]] - základní nosná deska stavebnice ​MLAB.
  
 ==== Boxes ==== ==== Boxes ====
  
-  - [[en:​unibox|UNIBOX01]] - an universal metal box not only for MLAB constructions+  - [[cs:​unibox|UNIBOX01]] - Univerzální kovová krabička nejenom pro konstrukce vytvořené ze stavebnice ​MLAB.
  
 ==== Holders ==== ==== Holders ====
  
cs/moduly.txt · Poslední úprava: 2019/01/15 15:50 autor: fluktuacia