Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:openscad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:openscad [2019/04/12 15:34]
kaklik [Styl psaní kódu (coding style)]
cs:openscad [2019/04/21 23:52] (aktuální)
kaklik [Styl psaní kódu (coding style)]
Řádek 12: Řádek 12:
   * Proměnné a operátory oddělovat mezerami   * Proměnné a operátory oddělovat mezerami
   * Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu   * Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu
 +  * Operace nad tělesem (translace, rotace) jsou vždy samostatně jedna na řádku, objekty se kterými manipulují jsou na řádku následujícím a jsou považovány za vnořený blok.
  
  
cs/openscad.1555076055.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/12 15:34 autor: kaklik