Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:openscad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:openscad [2019/04/12 15:23]
kaklik [Dobré zvyky pro použití OpenSCAD]
cs:openscad [2019/04/12 15:34] (aktuální)
kaklik [Styl psaní kódu (coding style)]
Řádek 12: Řádek 12:
   * Proměnné a operátory oddělovat mezerami   * Proměnné a operátory oddělovat mezerami
   * Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu   * Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu
 +
 +
 +Kromě těchto základních pravidel je užitečné používat metodiky, které umožňují snadnější realizaci i u velmi složitých konstrukcí. Patří mezi ně:
 +
 +
 +  * Parametry společné pro celou sestavu mají být v souboru parameters.scad který je includován do všech dílů sestavy.
 +  * Hodnota společných parametrů je taková, jak se přímo používá v jednotlivých modelech, včetně tolerance. Jednotlivé modely si hodnotu parametru mohou upravit pomocí jiných parametrů, ale nezavádějí vlastní hodnotu.
 +  * V modelech jsou pouze nezbytně nutné parametry, nebo parametry, které se s jistotou nepoužijí mimo model
 +  * Používáme globální prarametr global_clearance,​ který slouží k vyřešení tolerancí jednotlivých dílů, které mají pasovat do sebe a jeho hodnota je závislá na konkrétní tiskárně, nastavení sliceru a podobně.
 +  * Model se snažíme kreslit v pozici v jaké se bude tisknout. Jeho skutečná pozice v sestavě je pak řešena až souborem sestavy
 +
 +
 +== Názvy souborů ==
 +
 +Názvy jednotlivých souborů modelů jsou číselné ve formátu //​(Název_)XXX_XXXX.scad//​ kde první trojčíslí určuje zamýšlený materiál ze kterého se má model realizovat: ​
 +
 +  * 888 - PLA
 +  * 666 - Generický FDM materiál
 +  * 333 - slitiny hliníku
 +
 +Následuje číslo dílu, kde první číslice je skupina dílů. Druhá číslice je sestava uvnitř skupiny dílů a pak následují pořadová čísla jednotlivých dílů ve skupině.
 +
 +Důvodem k použití číslování je, že názvy souborů jsou pak striktně jednoznačné. Zároveň tak je možné snadné třídění souborů podle sestav a skupin. ​
 +
  
  
cs/openscad.txt · Poslední úprava: 2019/04/12 15:34 autor: kaklik