Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:openscad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:openscad [2019/07/21 12:04]
kaklik
cs:openscad [2020/03/27 23:49] (aktuální)
kaklik [Doporučená technická řešení]
Řádek 44: Řádek 44:
  
   git submodule add git@github.com:​ThunderFly-aerospace/​Openscad_stdlib.git lib/stdlib   git submodule add git@github.com:​ThunderFly-aerospace/​Openscad_stdlib.git lib/stdlib
 +
 +==== Tiskové sestavy ====
 +
 +Jedna tištěná komponenta obvykle ​ zahrnuje víc práce, než jen samotný návrh dílu. Pro tisk je návrh modelu obvykle potřeba opatřit ještě souborem, který model napozicuje do polohy ve které se má tisknout. ​ Tato poloha z praktických důvodů často totiž je odlišná od návrhové polohy dílu. ​
 +
 +Pro tiskový soubor obvykle používáme název __print_plate__. Struktura takového souboru pak typicky vypadá nějak takhle: ​
 +
 +  use <​../​888_1001.scad>​
 +  use <​../​lib/​stdlib/​shortcuts.scad>​
 +  ​
 +  safety_hole = 2.5;
 +  ​
 +  place_in_rect(30,​ 80) // arange that stuff in a grid
 +  {
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +  ​
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +  ​
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +      888_1001(hole_diameter = safety_hole);​
 +  ​
 +  }
 +
 +
 +
 +==== Doporučená technická řešení ====
 +
 +Ověřené způsoby, kterými lze vyřešit standardní omezení tisku
 +
 +=== Tolerance rozměrů při návrhu ===
 +
 +  - Otvory jsou tištěny vždy menší než navrhované
 +  - Válce jsou vždy trošku větší než navrhované
 +
 +Výše uvedené fakty vedou k tomu, že při vytvoření modelu, kde hřídel má stejný průměr jako otvor, tak tyto modely nebudou pasovat do sebe.  ​
 +Fakticky zajistit, aby hřídel byla [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%ADcov%C3%A1n%C3%AD|definovaně lícovaná]] do otvoru současný 3D tisk dopředu neumí a je to otázkou experimentů a nastavování parametrů. ​
 +
 +**Je třeba ale zdůraznit, že nalezené parametry platí vždy pro konkrétní počet polygonů díry a válce a pro konkrétní průměr. Výraznou změnou průměru tak dojde k porušení nalezeného lícování.** ​
 +
 +Určitou výhodou ale je, že model tištěný opakovaně na stejné tiskárně ze stejného typu filamentu má velmi opakovatelné vlastnosti. ​
 +
 +=== Tisk stropů převisů ===
 +
 +  - Tiskárna umí přemostit díru v modelu, most však nesmí obsahovat díry
 +  - Nejhorší možný tvar v modelu je zakulacený strop
 +
 +Z výše uvedených bodů například vyplývá, že když chceme uzavřít otvor pro zapuštění šroubu, kde hlava šroubu začíná u tiskové podložky. Tak je výhodné zapuštění ukončit plnou vrstvou o tloušťce jedné tiskové vrstvy v našich modelech je k tomuto účelu určena konstanta //​layer_tickness//​. ​
 +
 +Na následujícím obrázku je pak videt jak takový tiskový model vypadá
 +
 +{{ :​cs:​sw:​3dprint:​screw_hole_3dprint.png?​400 |}}
 +
 +Horizontální mosty je pak potřeba po vytištění odstranit vrtákem. ​
 +
 +
  
  
cs/openscad.1563703482.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/21 12:04 autor: kaklik