Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:rmds02

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:rmds02 [2020/02/14 15:03]
kaklik [RF Signál]
cs:rmds02 [2020/07/30 10:50] (aktuální)
roman [Kontrola zapojení]
Řádek 109: Řádek 109:
 Aby se toto nastavení projevilo, tak se musí znovu zavolat udev. To se stane pri nové enumeraci USB zařízení. Aby se toto nastavení projevilo, tak se musí znovu zavolat udev. To se stane pri nové enumeraci USB zařízení.
  
 +===== Servisní operace =====
 +
 +==== Zprovoznění SSH tunnelu ====
 +
 +Pro servis stanic je nutné stanici zaregistrovat a [[http://​wiki.bolidozor.cz/​doku.php?​id=cs:​registration|nastavit jí SSH tunnel]].
 +
 +==== Aktualizace firmware v modulu s PIC ====
 +
 +V některých případech je potřeba pro opravu chyby nahrát novou verzi firmware do modulu [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]]. Při této operaci se postupuje podle návodu [[cs:​pic_programming| na programování PIC]]. Nahrání kódu provedeme připojením programátoru [[cs:​picprogusb]] dále je potřeba pouze stáhnout aktuální verzi hex souboru a tu nahrát do MCU, což provedeme následovně: ​
 +
 +  svn co svn://​svn.mlab.cz/​MLAB/​Designs/​Measuring_instruments/​RMDS02C/​SW/​PIC16F887/​
 +  cd PIC16F887
 +  pk2cmd -PPIC16F887 -M -Y -W -F./​main.hex
 +
 +Po úspěšném zápisu a kontrole by měl v PIC být nový firmware. ​
 +
 +
 +
 +====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02B ======
 +
 +Jedná se o stanici typu [[cs:​rmds|RMDS01]] vylepšenou o synchronizaci LO.
 +
 +{{ :​cs:​img_20140328_105817.jpg?​600 | RMDS02B}}
 +
 +Tato verze detekční stanice, kromě časových značek poskytuje i informaci o aktuální frekvenci lokálního oscilátoru. ​
  
 ==== Audio subsystém - JACK ==== ==== Audio subsystém - JACK ====
Řádek 130: Řádek 155:
   ​   ​
 Ten zkompilujeme podle navodu [[cs:​radio-observer&#​instalace_qjackctl]] Ten zkompilujeme podle navodu [[cs:​radio-observer&#​instalace_qjackctl]]
 +
 ==== Živý waterfall PySDR ==== ==== Živý waterfall PySDR ====
   ​   ​
Řádek 191: Řádek 217:
   jack_connect alsa_in:​capture_2 system:​playback_2   jack_connect alsa_in:​capture_2 system:​playback_2
   jack_connect ZEBRAK-R1:​midi_out system:​playback_3   jack_connect ZEBRAK-R1:​midi_out system:​playback_3
- 
-===== Servisní operace ===== 
- 
-==== Aktualizace firmware v modulu s PIC ==== 
- 
-V některých případech je potřeba pro opravu chyby nahrát novou verzi firmware do modulu [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]]. Při této operaci se postupuje podle návodu [[cs:​pic_programming| na programování PIC]]. Nahrání kódu provedeme připojením programátoru [[cs:​picprogusb]] dále je potřeba pouze stáhnout aktuální verzi hex souboru a tu nahrát do MCU, což provedeme následovně: ​ 
- 
-  svn co svn://​svn.mlab.cz/​MLAB/​Designs/​Measuring_instruments/​RMDS02C/​SW/​PIC16F887/​ 
-  cd PIC16F887 
-  pk2cmd -PPIC16F887 -M -Y -W -F./​main.hex 
- 
-Po úspěšném zápisu a kontrole by měl v PIC být nový firmware. ​ 
- 
-====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02B ====== 
- 
-Jedná se o stanici typu [[cs:​rmds|RMDS01]] vylepšenou o synchronizaci LO. 
- 
-{{ :​cs:​img_20140328_105817.jpg?​600 | RMDS02B}} 
- 
-Tato verze detekční stanice, kromě časových značek poskytuje i informaci o aktuální frekvenci lokálního oscilátoru. ​ 
  
  
Řádek 440: Řádek 446:
  
 Nejdříve se ale musí namapovat I2CHUB tak, aby byly přístupné všechny zařízení na sběrnici. To se stane při  alespoň jednom spuštění frequency_log.py nebo postupem [[cs:​i2c&#​zapis]]. Nejdříve se ale musí namapovat I2CHUB tak, aby byly přístupné všechny zařízení na sběrnici. To se stane při  alespoň jednom spuštění frequency_log.py nebo postupem [[cs:​i2c&#​zapis]].
 +
 +
 +CLKGEN nebývá vidět společně s dalšími zařízeními. Je potřeba I2CHUB proroutovat přímo na port, kam je připojen. ​
 +
 +Pokud je připojen na port 3 proroutuje se to příkazem. ​
 +
 +  sudo i2cset -y 1 0x72 0x08
 +
 +Následně by se v i2cdetect zobrazí zařízení 0x55
 +  ​
 +
  
 ====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02D ====== ====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02D ======
Řádek 600: Řádek 617:
 ====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02E ====== ====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS02E ======
  
-Tato stanice vznikne z verze [[cs:​rmds02#​radiova_meteoricka_detekcni_stanice_rmds02D|RMDS02D]] přidáním filtru napájecího napětí, výměnou odroidu za verzi [[cs:​odroid-C2]]. ​+Tato stanice vznikne z verze [[cs:​rmds02#​radiova_meteoricka_detekcni_stanice_rmds02D|RMDS02D]] přidáním filtru napájecího ​napětí a nábojové pumpy na symetrické ​napětí, výměnou odroidu za verzi [[cs:​odroid-C2]].  
 +Stanice tak nyní obsahuje pouze jeden výkonnější napájecí zdroj +12V
  
 Na některých stanicích (kde to vyžaduje výskyt lokálního rušení) jsou taktéž v RF části přidány moduly [[cs:​gb|Gain-block]] a [[cs:​bp|pásmová propust]]. ​ Na některých stanicích (kde to vyžaduje výskyt lokálního rušení) jsou taktéž v RF části přidány moduly [[cs:​gb|Gain-block]] a [[cs:​bp|pásmová propust]]. ​
  
  
-{{:​cs:​designs:​rmds:​rmds02d_station.jpg?​600|Stanice RMDS02E}}+ 
 + 
 +{{:​cs:​designs:​rmds:​rmds02e_station.jpg?​600|Stanice RMDS02E}}
  
  
Řádek 643: Řádek 663:
  
 <WRAP center round important 80%> <WRAP center round important 80%>
-U napájecího modulu [[cs:​batpower|]] je nutné zkontrolovat nastavení jumperu na hodnotu +5V. +U napájecího modulu [[cs:​batpower|BATPOWER]] je nutné zkontrolovat nastavení jumperu na hodnotu +5V. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 726: Řádek 746:
 ''​I2CHUB02B/​6/​SCL ​ → PIC16F87x/​RC3''​ ''​I2CHUB02B/​6/​SCL ​ → PIC16F87x/​RC3''​
  
-''​I2CHUB02B/​5/SDA  → CLKGEN01B/​SDA''​ +''​I2CHUB02B/​3/SDA  → CLKGEN01B/​SDA''​ 
-''​I2CHUB02B/​5/SCL  → CLKGEN01B/​SCL''​+''​I2CHUB02B/​3/SCL  → CLKGEN01B/​SCL''​
  
-''​I2CHUB02B/​3/SDA  → SHT31V01A/​SDA''​ +''​I2CHUB02B/​5/SDA  → SHT31V01A/​SDA''​ 
-''​I2CHUB02B/​3/SCL  → SHT31V01A/​SCL''​+''​I2CHUB02B/​5/SCL  → SHT31V01A/​SCL''​
  
  
Řádek 801: Řádek 821:
 ===== Checklist pro všechny verze stanic ===== ===== Checklist pro všechny verze stanic =====
  
-  * Stanice nabootuje a lze se na ní připojit přes SSH+  * Stanice nabootuje a lze se na ní připojit přes SSH tunel
   * Na stanici jsou vidět všechna I2C zařízení. ​   * Na stanici jsou vidět všechna I2C zařízení. ​
   * Lze spustit staniční software   * Lze spustit staniční software
 +  * Veškerý software i firmware je v aktuální verzi (pro daný release OS)
   * Stanice poskytuje waterfall pro PySDR a Freya. ​   * Stanice poskytuje waterfall pro PySDR a Freya. ​
-  * Test záznamu raw signálu dává po otevření napřiklad v Audacity stejnou amplitudu signálu v obou kanálech+  * Test záznamu raw signálu dává po otevření napřiklad v Audacity stejnou amplitudu signálu v obou kanálech 
 +  * Na PySDR musí být vidět signál z generátoru s výkonem -150dBm
   * Na stanici je přítomna redukce SDcard na emmc kartu. ​   * Na stanici je přítomna redukce SDcard na emmc kartu. ​
-  * U stanice je napájecí zdroj 12V+  * U stanice je napájecí zdroj 12V 
 +  * Po zapnutí svítí/​blikají všechny zapojené indikační ledky 
  
cs/rmds02.1581689038.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/14 15:03 autor: kaklik