Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:sw:os

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:sw:os [2018/04/13 15:53]
kaklik [Nastavení IP adresy]
cs:sw:os [2018/12/26 23:58] (aktuální)
Řádek 56: Řádek 56:
  
   ssh -XY jméno_nebo_IP_adresa   ssh -XY jméno_nebo_IP_adresa
 +
 +== Tunelování portů ==
 +
 +ssh umožňuje i propojit adresní porty dvou počítačů. K tomu se používají parametry -L a -R.
 +
 +Pro spojení TCP portu ze vzdáleného počítače na lokální použijeme parametr -R například: ​
 +
 +  ssh -TNR 14552:​localhost:​14552 TF-R1.local
 +  ​
 +A pro spojení lokálního TCP portu na vzdálený počítač parametr -L např.:
 +
 +  ssh -TNL 14551:​localhost:​14551 TF-R1.local
 + 
 +Použití momentálně nemá jednoduchý způsob, který by umožnil obousměrné spojení přes jeden port a je proto potřeba kombinovat tyto dva tunely. ​
 +Dále SSH neumí tunelovat UDP packety. Pro propojení komunikace založené na UDP packetech je potřeba z UDP packetů vytvořit TCP. To lze zařídit nástrojem [[https://​linux.die.net/​man/​1/​nc|netcat]]. Který přijme UDP packet a odešle jej jako TCP. 
 +
 +Tímto příkazem přijmeme TCP packety na portu 14551 a netcat je odešle na portu 14556, jako UDP. 
 +
 +  nc -l -p 14551 | nc -u localhost 14556
 +
 +Následující příkaz přijme UDP packet na portu 14556 a odešle jej jako TCP packet na portu 14551. ​
 +
 +  nc -lu 14556 | nc localhost 14551
 +
 +
  
  
Řádek 137: Řádek 162:
   find . -name "​*raws.fits"​ -size -400k -delete   find . -name "​*raws.fits"​ -size -400k -delete
  
 +=== Komprese souborů a složek ===
 +
 +Vytvoření achivu ze složky se zachováním práv souborů
 +   tar -pcvzf tar-archive-name.tar.gz source-folder-name ​
  
  
cs/sw/os.1523627602.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/13 15:53 (upraveno mimo DokuWiki)