Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tefo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:tefo [2015/12/22 12:23]
kaklik [Ovládací software]
cs:tefo [2018/02/03 21:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Fokuser pro dalekohledy - TEFO01A ======+====== Fokuser pro dalekohledy - TEFO01B ====== 
 + 
 +Fokuser TEFO01B vychází z fokuseru TEFO01A (níže). TEFO01B má nový software, který poskytuje rozhraní pro ovládání fokuseru pomocí UDP zpráv. Způsob komunikace je popsáno na [[https://​github.com/​UniversalScientificTechnologies/​TelescopeFocuser|GitHub repoztáři]]. 
 + 
 +Celá sestava fokuseru je zapojena do řídícího PC pomocí USB. K jednomu PC může být připojeno více takových zařízení. Jednotlivé fokusery jsou rozlišeny pomocí sériového čísla. 
 + 
 +=== AROM ===  
 +Ovladač fokuseru lze použít se sytémem [[cs:​robozor:​arom|]]. Software pro připojení do AROMu je součástí [[https://​github.com/​UniversalScientificTechnologies/​TelescopeFocuser|repoztáře]]. 
 + 
 +=== RTS2 === 
 +Pro použití fokuseru na robotickém teleskopu D50 vznikne ovladač komunikující s řídícím softwarem pomocí UDP zpráv. 
 + 
 +====== ​TEFO01A ======
  
 Elektronický fokuser s mikrokrokováním,​ které snižuje vibrace generované krokovým motorem. ​ Elektronický fokuser s mikrokrokováním,​ které snižuje vibrace generované krokovým motorem. ​
Řádek 21: Řádek 33:
 Budič krokových motorů [[cs:​hbstep|HBSTEP01B]] je připojený ke konverznímu modulu [[cs:​i2cspi|I2CSPI]],​ který jej umožní ovládat přes sběrnici [[cs:​i2c|I²C]]. Na kterou lze připojovat další čidla, jako je například rotační čidlo polohy [[cs:​rps|RPS01]]. ​ Budič krokových motorů [[cs:​hbstep|HBSTEP01B]] je připojený ke konverznímu modulu [[cs:​i2cspi|I2CSPI]],​ který jej umožní ovládat přes sběrnici [[cs:​i2c|I²C]]. Na kterou lze připojovat další čidla, jako je například rotační čidlo polohy [[cs:​rps|RPS01]]. ​
  
-Sběrnice I²C pak může být připojena k dalším zařízením různými způsoby. V případě krátkých vzdáleností lze I2C zařízení připojit přes USB modulem [[cs:​usbi2c|USBI2C]]. Pro vzdálenosti >2m lze použít rozhraní RS232 a použít modul [[cs:​I2C232V|I2C232V01A]],​ který rozhraní [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​RS-232|RS232]] vytvoří. TTL napěťové úrovně pak ještě musíme přizpůsobit RS232 specifikaci modulem [[cs:​rs232single|RS232SINGLE01A]]. +Sběrnice I²C pak může být připojena k dalším zařízením různými způsoby. V případě krátkých vzdáleností lze I2C zařízení připojit přes USB modulem [[cs:​usbi2c|USBI2C]]. Pro vzdálenosti >2m lze použít rozhraní RS232 a použít modul [[cs:​I2C232V|I2C232V01A]],​ který rozhraní [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​RS-232|RS232]] vytvoří. TTL napěťové úrovně pak ještě musíme přizpůsobit RS232 specifikaci modulem [[cs:​rs232single|RS232SINGLE01A]]. ​Další možností je dlouhé I2C vedení nahradit diferenciálním vedení pomocí modulů ​ 
 +[[cs:​i2cdiff|I2CDIFF]].
 ===== Ovládací software ===== ===== Ovládací software =====
  
cs/tefo.1450783407.txt.gz · Poslední úprava: 2015/12/22 12:23 (upraveno mimo DokuWiki)