Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:thermal_radar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:thermal_radar [2014/08/15 13:39]
kaklik
cs:thermal_radar [2014/08/15 15:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Primárním cílem pro využití tohoto radaru je hledání [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Thermal|termálních konvektivních proudů v atmosféře]]. Princip detekce by měl být založen na stejných principech, jako [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wind_profiler|meteorologická zařízení]] určená k měření vertikálních profilů proudění v atmosféře. ​ Tyto přístroje souhrnně využívají zpětného rozptylu na hustotních anomáliích ve vzduchu. A pracují ve frekvenčním rozsahu 50-1000 MHz. Kde vyšší kmitočty jsou používány pro větší rozlišení a kratší dosah měření. ​ Primárním cílem pro využití tohoto radaru je hledání [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Thermal|termálních konvektivních proudů v atmosféře]]. Princip detekce by měl být založen na stejných principech, jako [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wind_profiler|meteorologická zařízení]] určená k měření vertikálních profilů proudění v atmosféře. ​ Tyto přístroje souhrnně využívají zpětného rozptylu na hustotních anomáliích ve vzduchu. A pracují ve frekvenčním rozsahu 50-1000 MHz. Kde vyšší kmitočty jsou používány pro větší rozlišení a kratší dosah měření. ​
  
-V amatérských podmínkách je nejdostupnějším přístupem zvolení některého frekvenčního pásma z rozsahu ISM.+V amatérských podmínkách je nejdostupnějším přístupem zvolení některého frekvenčního pásma z rozsahu ISM. Výchozím amatérským projektem pro konstrukci takového radaru by mohl být [[http://​ocw.mit.edu/​resources/​res-ll-003-build-a-small-radar-system-capable-of-sensing-range-doppler-and-synthetic-aperture-radar-imaging-january-iap-2011/​index.htm|MIT Small Radar System]].  
 + 
 +===== Reference ===== 
 + 
 +  * [[http://​bruxy.regnet.cz/​web/​meteosat/​CZ/​meteosat-second-generation/​|Příjem meteorologických sateletních snímků]] 
 +  * [[http://​ocw.mit.edu/​resources/​res-ll-003-build-a-small-radar-system-capable-of-sensing-range-doppler-and-synthetic-aperture-radar-imaging-january-iap-2011/​index.htm#​|Build a Small Radar System Capable of Sensing Range, Doppler, and Synthetic Aperture Radar Imaging]] 
 +  * [[http://​www.ofcm.gov/​r14/​pdf/​chap2.pdf|WIND PROFILER THEORY AND TECHNOLOGY]]
  
  
cs/thermal_radar.1408102794.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/15 13:39 (upraveno mimo DokuWiki)