Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tools

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tools [2019/01/28 16:23]
kaklik [Nastavení]
cs:tools [2019/02/24 10:22] (aktuální)
jacho [Generování seznamu součástek - BOM]
Řádek 134: Řádek 134:
 Generování souborů BOM není ve formátu .CSV pod WIN přímo možné. Vyřešit tento problém je možné podle následujícího postupu. Generování souborů BOM není ve formátu .CSV pod WIN přímo možné. Vyřešit tento problém je možné podle následujícího postupu.
  
-  - Nejprve je potřeba stáhnout [[http://sourceforge.net/projects/saxon/files/Saxon-HE/9.5/|Saxon]] a následně ho nainstalovat.+  - Nejprve je potřeba stáhnout [[https://github.com/MLAB-project/kicad-mlab/blob/master/plugins/bom_ust.py|bom_ust.py]]. 
 +  - Je potřeba bom_ust.py uložit do místa instalace kicad. {{ :​cs:​sw:​kicad_ust_bom.jpg?​600 |}}
   - V KiCAD eeschema otevřít v nabídce "Tools > Generate Bill Of Materials"​   - V KiCAD eeschema otevřít v nabídce "Tools > Generate Bill Of Materials"​
-  - Zmáčknout "Add Plugin"+  - Zmáčknout "+"
   - Pojmenovat si ho podle sebe   - Pojmenovat si ho podle sebe
-  - Do command line zapsat následující cesty: "​C:​\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe"​ -t "​%I"​ -xsl:"​C:​\kicad\src\kicad\eeschema\plugins\bom2csv.xsl"​ -o:"​%O.csv"​ +  - Vybrat cestu do uloženého místa
-  - V prvé části musí být cesta k nainstalovanému programu Saxon a druhé cestu k souboru bom2csv.xsl (nachází se ve složce, kde je nainstalován KiCAD) ​+  - Poté stačí dy dát jen Generate 
 +  ​
  
-[[https://​forum.kicad.info/​t/​bom-generation-in-new-kicad-windows/​228|Zdroj]] 
  
 === Generování výrobních dat=== === Generování výrobních dat===
cs/tools.txt · Poslední úprava: 2019/02/24 10:22 autor: jacho