Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:ttlcan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ttlcan [2012/07/22 16:43]
kaklik [TTLCAN01B]
cs:ttlcan [2013/07/11 12:00]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== TTLCAN01B ====== 
  
-Budič fyzické vrstvy CAN sběrnice vhodný pro přímé připojení mikroprocesoru do sběrnice malého rozsahu například na mobilních robotech.  ​ 
- 
- 
-=== Poznámky ke konstrukci === 
- 
-Ve schématu a v osazovacím výkresu jsou nakresleny dvě ochranné diody D1 a D2, které se neosazují. Jejich význam byl nahrazen modulem INPUTUNI, který se využívá pro vedení signálu na delší vzdálenosti. ​ 
- 
-Pro lokální spoje v rámci menšího zařízení stačí pouze integrovaný hřebínek 5x2piny. ​ 
-===== Robbus ===== 
- 
-Příkladem využití v robotice je například projekt [[http://​code.google.com/​p/​robbus/​|Robbus]] 
cs/ttlcan.txt · Poslední úprava: 2013/07/11 12:00 (upraveno mimo DokuWiki)