Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:wire_sensors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:wire_sensors [2011/10/22 10:52]
cs:wire_sensors [2011/10/22 10:52]
kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Jednoduše připojitelná čidla a snímače ======
 +====== Měření teploty ======
  
 +K měření teploty v rozsahu přírodních teplot je nejjednodušší použít ​ digitální čidlo [[http://​www.maxim-ic.com/​datasheet/​index.mvp/​id/​2812|DS18B20]].
 +Neboť jej lze na krátkou vzdálenost připojit přímo k modulu mikroprocesoru. Způsobem, který je vidět na obrázku. ​
 +
 +{{:​cs:​ds18b20.jpg?​350|}}
 +
 +Detail připojení. Modré lanko je GND, červené Vcc a žluté DATA. Použité vodiče jsou přepůlené 1m dlouhé [[http://​www.ust.cz/​shop/​product_info.php?​cPath=30&​products_id=68|propojovací kablíky]].
 +
 +{{:​cs:​ds18b20_zoom.jpg?​350|}}
 +
 +Je třeba nezapomenout u procesoru ještě připojit na datový vodič Pull-up rezistor, který zaručí, že datová linka bude mít klidový stav logickou 1. Vhodná hodnota rezistoru je například 10kOhm, která je obvykle dostupná na CPU modulech a je vyzkoušeno,​ že funguje. Výrobce poněkud skeptičtěji doporučuje 4k7.
 +
 +====== Měření tlaku ======
 +
 +Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP
 +
 +{{:​cs:​tlak_cidlo.jpg?​350|}}
 +
 +====== Obraz z kamery ======
 +
 +Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://​www.cs.cmu.edu/​~cmucam/​Downloads/​ov6620DSLF.PDF|OV6620]]
 +
 +{{:​cs:​c3088.jpg| kamera C3088}}
 +
 +Nevýhodou této kamery je, že využívá ​ jednoduchý,​ ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikou. Což omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám,​ jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství.
 +
 +Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice. ​
cs/wire_sensors.txt · Poslední úprava: 2011/10/22 10:52 (upraveno mimo DokuWiki)