Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:xvc_software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:xvc_software [2013/10/11 20:04]
kaklik
cs:xvc_software [2016/03/20 18:03] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
 ===== Linux ===== ===== Linux =====
  
 +Pro použití [[http://​www.xilinx.com/​products/​intellectual-property/​xvc.html|XVC]] potřebujeme mít nainstalované vývojové prostředí [[http://​www.xilinx.com/​support/​download/​index.html/​content/​xilinx/​en/​downloadNav/​design-tools.html|Xilinx ISE]]. Modernější vývojové prostředí [[http://​www.xilinx.com/​support/​download/​index.html/​content/​xilinx/​en/​downloadNav/​vivado-design-tools.html|Vivado]] zatím není otestované.
  
 +==== Spuštění XVC serveru ====
  
 +XVC server spustíme nejlépe na nějakém [[cs:​arm|ARM počítači]] pro architekturu ARM je připravena binárka v SVN mlab, kterou lze přímo spustit.
 +Nejprve je ale potřeba od připojeného modulu [[cs:​xvc_ft220x|XVC_FT220X02A]] v systému odpojit driver kernelu. Pokud nemáme ke stejnému počítači připojených víc USB převodníků. tak můžeme jednoduše odebrat modul z kernelu. ​
 +
 +  sudo rmmod ftdi_sio
 +
 +Pak můžeme přímo spustit XVC server. ​
 +
 +  $ sudo ./​mlab_xvcd_arm926vfp ​
 +  [sudo] password for odroid: ​
 +  ​
 +  Xilinx Virtual Cable Network Server
 +  ===================================
 +  (c) miho 2013 v 1.08
 +  ​
 +  FTDI Connect
 +    Library Version ​  ​0x10112
 +    Devices Found     1
 +    JTAG Port Pins    TCK->​DBUS0(TXD)
 +                      TDI->​DBUS1(RXD)
 +                      TDO->​DBUS2(RTS)
 +                      TMS->​DBUS3(CTS)
 +                      LED->​CBUS3+DBUS7(RI) ​
 +  ​
 +  Device 0
 +    Description ​      "​XVC_FT220X"​
 +    SerialNumber ​     "​DAWK5P9H"​
 +    Location ​         0x110
 +  ​
 +  Selected Device
 +    Description ​      "​XVC_FT220X"​
 +    SerialNumber ​     "​DAWK5P9H"​
 +    Device Driver Ver 0x10112
 +    Baud Rate         ​1000000
 +    USB Latency ​      1
 +  ​
 +  Starting Network Server
 +    Host Name         ​SOCIS1
 +    Host Address ​     eth0: 10.1.1.201
 +    Bound Socket ​     2542
 +    Set in IMPACT ​    ​xilinx_xvc host=SOCIS1:​2542 disableversioncheck=true
 +  ​
 +    Listen
 +
 +Pokud program vygeneruje takovýto výpis, tak se k serveru můžeme připojit z vývojového nástroje Xilinx. ​
 +
 +
 +==== Spuštění vývojového prostředí ====
 +
 +Vývojové prostředí budeme spouštět ze složky, kam bylo nainstalované. Obvykle něco jako ///​opt/​Xilinx/​14.7/​ISE_DS//​
 +V této složce spustíme inicializační skript který aktivuje proměnné prostředí.
 +  source settings64.sh
 +
 +Nyní můžeme spustit program iMPACT.
 +
 +  impact
 +  ​
 +V něm je potřeba otevřít, nebo vytvořit nový projekt a nastavit připojení k FPGA přes XVC. To lze udělat v záložce //Output -> Cable Setup//​. ​
 +
 +{{:​cs:​fpga:​impact_xvc.png?​600|}}
 +
 +V otevřeném dialogu je potřeba zapnout Cable Plug-in a do konfiguračního řádku nakopírovat nastavení, které vypíše mlab_xvcd_arm926vfp při spuštění. ​
 +V našem případě je to: xilinx_xvc host=SOCIS1.local:​2542 disableversioncheck=true
 +
 +<WRAP info>
 +Všimně te si, že vložená konfigurační řádka "​xilinx_xvc host=SOCIS1.local:​2542 disableversioncheck=true"​ je mírně modifikovaná od výpisu XVC serveru "​xilinx_xvc host=SOCIS1:​2542 disableversioncheck=true"​. Konkrétně je za hostname přidáno ",​local"​ to umožní použití překladu adres pomoci zero-conf.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +Program impact při správném nastavení do stavového řádku vypíše: ​
 +  INFO:iMPACT - Socket opened successfully
 +
 +A XVC server začne čekat na příkazy a periodicky vypisovat tečky. ​
 +  Listen
 +  Accepted ​         10.1.1.230:​54919
 +  Handle Data       ​.........................................
 +
 +
 +==== Reference ====
 +
 +  * [[https://​github.com/​Xilinx/​XilinxVirtualCable|Oficiální Xilinx Virtual Cable server]].
cs/xvc_software.txt · Poslední úprava: 2016/03/20 18:03 (upraveno mimo DokuWiki)