User Tools

Site Tools


en:adcoctospi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:adcoctospi [2018/12/28 14:42]
fluktuacia created
en:adcoctospi [2018/12/28 22:21] (current)
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Analog-to-digital converter ADCocto01A ====== ====== Analog-to-digital converter ADCocto01A ======
  
-A fast 8-channel analog-to-digital ​convertor. +A fast 8-channel analog-to-digital ​converterInput connectors are SATA with impedance controlOutput connector is a serial-parallel ​LVDS output to differential connector.  
- +  
-Rychlý 8mi kanálový analogově digitální převodník. Vstupní konektory jsou diferenciální ​SATA se řízenou impedancí. +Connectors possible for differential signals are:
-Výstupním konektorem je sério-paralelní ​LVDS výstup na diferenční konektor.  +
- +
- +
-Možné konektory pro diferenční signály jsou+
  
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hdmi|HDMI]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hdmi|HDMI]]
Line 16: Line 10:
  
  
-===== Konstrukce modulu ​=====+===== Module construction ​=====
  
 +For digitising module implementation,​ circuits of Ultrasound AFE type are particularly advantageous from the analogue construction site of perspective - e.g. [[http://​www.ti.com/​product/​afe5801|AFE5801]] that, apart from the ADC itself, has an already integrated preamplifier and analogue filters. Its disadvantage include smaller bit resolution (usually 12 bit) and scalability limited to multiples of 4 receivers (8 analogue channels). However, it is possible to overcome these difficulties using individual modules [[en:​adcdual|]].
  
-Pro realizaci digitalizačního modulu jsou z analogové stránky konstrukce zvláště výhodné obvody typu Ultrasound AFE. Například [[http://​www.ti.com/​product/​afe5801|AFE5801]],​ které kromě samotného ADC mají již integrované vstupní zesilovače a analogové filtry. Jejich nevýhodou je ale menší bitové rozlišení obvykle 12bit a nemožnost škálovatelnosti jinak než po 4 přijímačích (8 analogových kanálů). Tyto komplikace ale zle vyřešit použitím jednotlivých modulů [[cs:​adcdual|]]. 
  
  
en/adcoctospi.txt · Last modified: 2018/12/28 22:21 (external edit)