User Tools

Site Tools


en:i2cspi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:i2cspi [2015/03/05 14:41]
kaklik created
en:i2cspi [2015/03/05 20:35] (current)
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +====== I²C SLAVE to SPI Master converter ======
- +
-====== Konvertor z I²C na SPI ======+
  
 The module allows controling of SPI devices by [[en:i2c|I²C bus]]. Therefore is possible to control SPI devices trought [[en:pymlab|Pymlab library]]. The module allows controling of SPI devices by [[en:i2c|I²C bus]]. Therefore is possible to control SPI devices trought [[en:pymlab|Pymlab library]].
Line 20: Line 18:
 ===== I²C Adderess selection ===== ===== I²C Adderess selection =====
  
-Modul umožňuje výběr několika I2C adres. Tyto adresy mohou být zvoleny jednak osazením rezistorů na PCB a dále konfigurací jumperu na modulu +I²C address can be selected from several addresses by jumpers configuration or by placement of resistors soldered on PCB. If configuration of addess is changed, the new adderess will by active after power-on reset
-V případě změny volby adresy se adresa modulu změní až po odpojení a připojení napájení.+
  
-I²C address can be selected from several addresses by jumper selection or by placement of resistors soldered at PCB.  
  
 +===== Usage of module =====
  
-===== Použití modulu ===== +The module is connected to the I²C bus by standard MLAB pinheader connectorIf connected propertly the module can be seen by i2cdetect utilityI2CSPI module is present at bus with address 0x2E.
- +
-Modul se připojuje na sběrnici konektorem s MLAB standardním uspořádáním pinůModul by při správném zapojení měl být vidět na sběrniciPodobně jako v tomto případě, kdy má zvolenou adresu 2E+
  
   odroid@odroid:~$ sudo i2cdetect -y 4   odroid@odroid:~$ sudo i2cdetect -y 4
Line 41: Line 36:
   70: 70 -- -- -- -- -- -- --                            70: 70 -- -- -- -- -- -- --                         
   odroid@odroid:~$   odroid@odroid:~$
-==== Linux driver ==== 
- 
-Protože k integrovanému obvodu sc18is602 existuje driver v Linux kernelu spi-sc18is602, můžeme v systému přímo vytvořit SPI zařízení.  
- 
-  sudo modprobe spi-sc18is602 
-  echo sc18is602 0x28 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-7/new_device 
-   
-Tím by mělo vzniknout nové zařízení na /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/0-0028/spi_master/spi0 a nové systémové rozhraní /sys/class/spi_master/spi0/spi0.0  
-Tento driver bohužel ale nefunguje při použití modulu [[cs:usbi2c|USBI2C]], kdy nové SPI zařízení v systému nevznikne, neboť driver k tomuto modulu vyžaduje I2C budič. Postup ale funguje při použití rozhraní vytvořeného pomocí [[cs:i2c_avr_usb|i2c-tiny-usb]]. 
- 
-[[http://www.spinics.net/lists/lm-sensors/msg37023.html|Zdroj]] 
- 
  
-==== Pymlab ====+==== Pymlab library ====
  
-Modul zle ovládat z Pythonu pomocí knihovny [[cs:pymlab|Pymlab]].  Pro připojení modulu pak lze použít převodník [[cs:usbi2c|USBI2C]] a ten ovládat z libovolného systému pomocí HIDAPI. Ve zdrojácích knihovny Pymlab je připraven příklad pro SPI komunikaci s [[cs:altimet|barometrickým modulem ALTIMET]], který obsahuje SPI variantu senzoru MPL115A1.+Converter module can be controlled from Python by [[en:pymlab|Pymlab library]]. It allows connection to the [[en:usbi2c|USB to I2C converter]] thus the control is possible from every system by HIDAPI standardAn example of use SPI communication over I²C is prepared in library sources. The example uses [[en:altimet|barometric altimeter module ALTIMET]] with SPI variant of sensor MPL115A1.
  
-{{ :cs:modules:altimet_i2c_spi_link.jpg?direct&400 |Připojení SPI verze senzoru ALTIMET na sběrnici I²C.}}+{{ :cs:modules:altimet_i2c_spi_link.jpg?direct&400 | Connection of SPI version of ALTIMET sensor to I²C bus.}}
  
  
en/i2cspi.1425562888.txt.gz · Last modified: 2015/03/05 14:41 (external edit)