User Tools

Site Tools


en:lna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:lna [2013/07/24 23:32]
kaklik [Covering]
en:lna [2015/03/23 17:54] (current)
Line 24: Line 24:
 {{:​cs:​lna01a_transmission_curve.jpg?​direct&​200|LNA01A transmission curve}} {{:​cs:​lna01a_transmission_curve.jpg?​direct&​200|LNA01A transmission curve}}
  
-A coil performing on 144Mhz has 7 turns of 0.5mm wire around a rod with a diameter of 4mm (__a drill__). The coil is ..? +A coil performing on 144Mhz has 7 turns of 0.5mm wire around a rod with a diameter of 4mm (__a drill__). The coil is stretched as seen in the pictureThe capacitors ​C1 and C2 have the capacitance of 8,2 pF. It is not necessary to use a feedback on LNA, as it increases the __s/n ratio__ and decreases the gain by approximately ​1dB. A trim is replaced by a 45 Ω resistor and the total current through the LNA should be around ​153mA. The current through source transistor is than about 135mA. ​
- +
-Cívka pro naladění na 143 MHz vychází 7 závitů z měděného drátu průměru 0,5 mm motáno na průměr tyčky 4mm (vrták). Cívka je roztažená tak jak je vidět na fotografii. Kondenzátory ​C1 C2 jsou 8,2 pF. Zpětná vazba u LNA není potřebapouze zvyšuje šumové číslo a snižuje zisk asi o 1dB. Trim je nahrazen odporem  ​45 Ω a celkový proud celým ​LNA by měl být kolem 153mA, potom je proud Source tranzistoru asi 135mA.+
  
 ====== The measured parameters ====== ====== The measured parameters ======
  
-{{:cs:prenos.png?200|}}+{{:cs:rf:lna01a.png?400|Transmission characteristic of LNA01A preamplifier.}}
  
 {{:​cs:​lna_-10dbm_in.png?​200|}} {{:​cs:​lna_-10dbm_in.png?​200|}}
en/lna.1374701578.txt.gz · Last modified: 2013/07/24 23:32 (external edit)