User Tools

Site Tools


en:mlab_compatibility

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
en:mlab_compatibility [2019/02/21 15:16]
fluktuacia created
en:mlab_compatibility [2019/02/21 17:07]
fluktuacia
Line 33: Line 33:
 ==== .NET Gadgeteer ==== ==== .NET Gadgeteer ====
  
-Tato stavebnice používá metrickou rozteč děr 5mm elektrické signály jsou slučované do plochých kabelůJe proto nutné používat redukce jak mechanickétak i elektronické Použití mechanických redukcí je u této stavebnice velmi vhodnéprotože Gadgeteer má velmi subtilně zpracované plošné spoje, které se snadno poškodí tlakem během používání. Patrné je to zejména u modulů s tlačítky.+This construction kit uses metric hole pitch 5 mm and electric signals are merged into flat cablesThereforeit is necessary to use both mechanical and electronic reductionsUsing mechanic reductions with this kit is highly recommendedbecause Gadgeteer’s PCBs are quite delicate and are easy to damage by pressure during usage (especially modules with buttons)
  
 ==== SparkFun breakout boards ==== ==== SparkFun breakout boards ====
  
-Vývojové desky SparkFun jsou navzdory svojí rozšířenosti velmi nestandardizovanéRohové díry na SparkFun modulech mají v podstatě náhodnou roztečSignály jsou však vyvedeny na hřebínky s roztečí 100mils, lze je proto s MLABem spojovat přes běžně používané kablíky.+Despite their widespread presence, SparkFun development boards are very unstandardisedThe corner holes on their modules have basically a random pitchSignals are led out onto pins with pitch 100mils, therefore they can be connected with MLAB via usual cables
  
-Mechanickou redukci lze navrhnout pro konkrétní Breakout board vytisknout na [[cs:designs:3dprint|3D tiskárně]]. +Mechanical reductions can be designed for individual Breakout boards and print on a [[en:designs:3dprint|3D printer]]. 
  
-==== Vývojové kity mikroe ====+==== Mikroe development kits ====
  
-Tyto kity jsou svými vlastnostmi podobné plošným spojům, které produkuje SparkFun a zle na ně použít stejný přístup konstrukce adaptérů+These kits are similar to PCB manufactured by SparkFun in their characteristics and the same principles of adapters construction can be applied to them.
  
-==== Jednodeskové počítače Hardkernel - ODROID ====+==== Single-board computers Hardkernel - ODROID ====
  
 Tyto počítače byly kvůli svým vlastnostem do MLABu asimilovány jako řešení pro automatizaci a robotizaci rozsáhlejších systémů. K tomu bylo potřeba vyřešit jejich odolnost proti mechanickým vlivům, jako jsou vibrace a nárazy.  Tyto počítače byly kvůli svým vlastnostem do MLABu asimilovány jako řešení pro automatizaci a robotizaci rozsáhlejších systémů. K tomu bylo potřeba vyřešit jejich odolnost proti mechanickým vlivům, jako jsou vibrace a nárazy. 
en/mlab_compatibility.txt · Last modified: 2019/02/22 14:56 by fluktuacia