User Tools

Site Tools


en:moduly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:moduly [2019/01/14 14:10] fluktuaciaen:moduly [2019/01/21 14:55] (current) – [PowerSupply] fluktuacia
Line 67: Line 67:
 ==== Programmators ==== ==== Programmators ====
  
-One of the possibilities of how to program modules with ARM is to build a [http://www.versaloon.com/|Versaloon]] programmatic.+One of the possibilities of how to program modules with ARM is to build a [[http://www.versaloon.com/|Versaloon]] programmator.
  
 [[en:ARM_programming|ARM processors programming]] [[en:ARM_programming|ARM processors programming]]
Line 78: Line 78:
  
   - LM38601A - an audio amplifier suitable for headphones’ output   - LM38601A - an audio amplifier suitable for headphones’ output
-  - [[en:mba810|MBA81001A]] - an amplifier suitable for reproductor output+  - [[en:mba810|MBA81001A]] - an amplifier suitable for reproductor'output
  
 ==== Codecs and audio generators ==== ==== Codecs and audio generators ====
Line 87: Line 87:
  
   - ISPLSI1016A   - ISPLSI1016A
-  - [[en:s3an|S3AN01A]] - a module for Spartan 3AN+  - [[en:s3an|S3AN01A]] - a module for Spartan 3AN
  
 ===== CommIR ===== ===== CommIR =====
Line 93: Line 93:
   - IRDA01A - a module for data transfer via a standardised IRDA interface    - IRDA01A - a module for data transfer via a standardised IRDA interface 
   - [[en:txir|TXIR01A]] -  a basic IR modulator   - [[en:txir|TXIR01A]] -  a basic IR modulator
-  - [[en:txir|TXIR01B]] - a basic IR modulator with adjustable carrier frequency+  - [[en:txir|TXIR01B]] - a basic IR modulator with an adjustable carrier frequency
  
  
Line 121: Line 121:
   - [[en:usbio|USBIO01A]] - a high speed USB 2.0 interface   - [[en:usbio|USBIO01A]] - a high speed USB 2.0 interface
   - [[en:eth|ETH02A]] - an ethernet interface for CPU modules with an integrated driver   - [[en:eth|ETH02A]] - an ethernet interface for CPU modules with an integrated driver
-  - [[en:servohub|SERVOHUB01A]] - a module designed to control several classical modelling servos from by microcontroller+  - [[en:servohub|SERVOHUB01A]] - a module designed to control several classical modelling servos by microcontroller
   - [[en:jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - a J-tag programmator   - [[en:jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - a J-tag programmator
   - [[en:I2C232|I2C232V01A]] - an I2C/UART converter   - [[en:I2C232|I2C232V01A]] - an I2C/UART converter
   - [[en:I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander   - [[en:I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander
-  - [[en:I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM controlled by I2C+  - [[en:I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM controlled by I²C
   - [[en:I2Cspi|I2CSPI01A]] - a I²C to SPI converter   - [[en:I2Cspi|I2CSPI01A]] - a I²C to SPI converter
   - [[en:usbi2c|USBI2C01A]] - an USB to I²C master converter   - [[en:usbi2c|USBI2C01A]] - an USB to I²C master converter
  
-Further in this category, we prepare:+Further in this category, we are working on:
   - [[en:eth|ETH01A]] - a module for Ethernet 100 with a possibility of using PoE and MII interface   - [[en:eth|ETH01A]] - a module for Ethernet 100 with a possibility of using PoE and MII interface
- 
 ===== Clock =====  ===== Clock ===== 
   - [[en:clkgen|CLKGEN01A]]   - [[en:clkgen|CLKGEN01A]]
-  - [[en:clkgen|CLKGEN01B]] - a digital clock (of variable frequency) generator, manageable via I2C   +  - [[en:clkgen|CLKGEN01B]] - a digital clock (of variable frequency) generator, manageable via I²C   
-  - [[en:clkhub|CLKHUB01A]] - a clock signal distributor with delay lines, divider and phase-locked loop +  - [[en:clkhub|CLKHUB01A]] - a clock signal distributor with delay lines, divider and phase-locked loop 
-  - [[en:clkhub|CLKHUB02A]] - a basic clock distributor for 10 channels with low jitter  +  - [[en:clkhub|CLKHUB02A]] - a basic clock distributor for 10 channels with low jitter 
 ===== H-bridges ===== ===== H-bridges =====
  
Line 167: Line 165:
 ===== HumanInterfaces ===== ===== HumanInterfaces =====
  
-  - DIP8SW01A - 8 pieces of switches in row, can be used for digital configuration  - LCD2L4P01A+  - DIP8SW01A - 8 pieces of switches in row, can be used for digital configuration   
 +  - LCD2L4P01A
   - [[en:lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - a module with lcd, buttons and a beeper   - [[en:lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - a module with lcd, buttons and a beeper
   - LED8TRI01A   - LED8TRI01A
Line 182: Line 181:
   - TTLPROBE01A - a logic probe for indication of logical levels on digital outputs   - TTLPROBE01A - a logic probe for indication of logical levels on digital outputs
   - TTLPROBE02A   - TTLPROBE02A
-  - [[cs:gps|GPS01A]] - a moduls enabling a GPS signal reception. Communication interfaces I2C, USB, serial link  +  - [[cs:gps|GPS01A]] - a module enabling a GPS signal reception. Communication interfaces I²C, USB, serial link 
 ==== TDC ==== ==== TDC ====
  
Line 191: Line 189:
  
   - [[en:eeprom|EEPROM01A]] - a module for the most common memory chip EEPROM   - [[en:eeprom|EEPROM01A]] - a module for the most common memory chip EEPROM
-  - [[en:sdcard|SDcard01B]] - a module with a slot for SD card. MicroSD can be fitted via an adapter+  - [[en:sdcard|SDcard01B]] - a module with a slot for an SD card. MicroSD can be fitted via an adapter
  
 ===== OpAmps ===== ===== OpAmps =====
Line 218: Line 216:
  
   - PIC18F8x2001A   - PIC18F8x2001A
-  - [[en:pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - Can be fitted with a PIC with Ethernet periphery+  - [[en:pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - can be fitted with a PIC with an Ethernet periphery
  
 === With USB connectivity === === With USB connectivity ===
Line 245: Line 243:
   - REL8SW01A - a module with a classic electromagnetic relay    - REL8SW01A - a module with a classic electromagnetic relay 
   - [[en:rel1sw|REL1SW01A]] - a module with one relay or a pair of NMOSFETs    - [[en:rel1sw|REL1SW01A]] - a module with one relay or a pair of NMOSFETs 
-  - TRIACSHARP02A - a power opto triac switch for switching most of the appliances (??)+  - TRIACSHARP02A - a power opto triac switch for switching most of the appliances
   - [[en:pwmled|PWMLED01A]] - controls the brightness of LED    - [[en:pwmled|PWMLED01A]] - controls the brightness of LED 
  
Line 265: Line 263:
 In this category we are further developing: In this category we are further developing:
  
-  - a symetrical power supply (with a possibility of connceting more power supplies) (?? ) Symetrický napájecí zdroj (s možností vzájemného spojování více zdrojů)+  - a symetrical power supply (with a possibility of connceting more power supplies)
   - an adjustable laboratory power supply   - an adjustable laboratory power supply
    
 ===== Sensors ===== ===== Sensors =====
  
-Tato kategorie obsahuje návrhy modulů, které umožňují připojení speciálních čidel, která nelze [[cs:wire_sensors|připojit přímo]]. A nebo potřebují ještě další periferní elementy.+In this category you will find modules that enable a connection of specific sensors that cannot be [[en:wire_sensors|connected directly]] or need other peripheral elements
  
 +==== Digital ====
  
-==== Digitální ==== +=== I²C or SMBus ===
- +
-=== I²C nebo SMBus === +
- +
-  - [[cs:isl29020|ISL2902001A]] - digitální luxmetr. +
-  - [[cs:thermophile|THERMOPHILE01A]] - bezkontaktní snímání teploty. +
-  - [[cs:altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. +
-  - [[cs:sht25v|SHT25V01A]] - přesný digitální I2C senzor relativní vlhkosti a teploty. +
-  - [[cs:imu|IMU01A]] - digitální tří osý akcelerometr a gyroskop (I2C rozhraní). +
-  - [[cs:lts|LTS01A]] - digitální senzor teploty -40 °C - 105 °C (I2C rozhraní).+
  
 +  - [[en:isl29020|ISL2902001A]] - a digital luxmeter
 +  - [[en:thermophile|THERMOPHILE01A]] - a sensor for contactless temperature measurement
 +  - [[en:altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure
 +  - [[en:sht25v|SHT25V01A]] - an accurate digital I²C sensor of relative humidity and temperature
 +  - [[en:imu|IMU01A]] - a digital triaxial accelerometer and a gyroscope (with an I²C interface)
 +  - [[en:lts|LTS01A]] - a digital temperature sensor for ranges -40 °C to 105 °C (with an I²C interface)
  
 === SPI === === SPI ===
  
-  - [[cs:altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. +  - [[en:altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure 
-  - [[cs:mag|MAG01A]] - magnetometr vhodný pro použití jako digitální kompas pro navigaci.+  - [[en:mag|MAG01A]] - a magnetometer suitable for usage as a digital compass for navigational purposes
  
 === LOG output === === LOG output ===
  
-  - R1S01A - detekce značek otáček kola. +  - R1S01A - for detection of marks wheel revolutions 
-  - IRFEE01A - detekce překážky.+  - IRFEE01A - for detection of obstacles
  
-==== Analogová ====+==== Analogue ====
  
-Většinou starší modely snímačů s analogovým výstupem+Mostly older models of sensors with analogue output
  
-  - MMA6260 - akcelerometr +  - MMA6260 - an accelerometer 
-  - [[cs:GSENSE|GSENSE01A]] - měření zrychlení ve 3 osách. +  - [[en:GSENSE|GSENSE01A]] - a sensor for acceleration measurement in three axes 
-  - RGBFEE01A - detekce barvy povrchu. +  - RGBFEE01A - for detection of surface colour 
-  - [[cs:hum|HUM01A]] - analogové čidlo relativní vlhkosti vzduchu. +  - [[en:hum|HUM01A]] - an analogue sensor of relative air humidity  
-  - [[cs:iuc|IUC01A]] - Snímání proudu v obvodu.+  - [[en:iuc|IUC01A]] - for detection of current in circuits
  
  
-V této kategorii se dále připravuje:  +In this category we are further developing
-  - Kapacitní snímač +  - a capacitance sensor 
-  - Detekce plynů 02, CO2, N2 +  - a sensor for detection of gases such as 02, CO2, N2 
-  - Spektrometrické polovodičové čidlo pro ionizující záření +  - a spectrometric semiconductor sensor for ionising radiation 
-  - Sonar +  - a sonar  
 + 
 +For more detailed information see [[en:todo#senzoricke_moduly|TODO]].
  
-Podrobnější informace viz stránka [[cs:todo#senzoricke_moduly|TODO]]. 
 ===== Translators ===== ===== Translators =====
  
-Obvody pro převod signálů mezi různými napěťovými úrovněmi.+Circuits for signal translation between different voltage levels.
  
-  - [[cs:ttlpecl|TTLPECL01A]] - Převod mezi TTL a  PECL.  +  - [[en:ttlpecl|TTLPECL01A]] - a translation between TTL and  PECL.  
-  - VLT01A - Převod mezi TTL nebo CMOS o různých napěťových úrovních.+  - VLT01A - a translation between TTL or CMOS with different voltage levels
 ===== Universal ===== ===== Universal =====
  
-  - [[cs:inputuni|INPUTUNI01A]] - Univerzální vstupní modul s ochranou proti přepětí.  +  - [[en:inputuni|INPUTUNI01A]] - an universal input module with over-voltage protection 
-  - UNIDIL1601A - patice pro integrované obvody v pouzdru DIL +  - UNIDIL1601A - a socket for integrated circuits in DIL enclosure 
-  - UNIUNI01A - pájitelné univerzální pole+  - UNIUNI01A - a solderable universal field
  
 ===== Mechanical  ===== ===== Mechanical  =====
  
-  - [[cs:base1621|BASE162101A]] - základní nosná deska stavebnice MLAB.+  - [[en:base1621|BASE162101A]] - a basic carrier board for MLAB kits
  
 ==== Boxes ==== ==== Boxes ====
  
-  - [[cs:unibox|UNIBOX01]] - Univerzální kovová krabička nejenom pro konstrukce vytvořené ze stavebnice MLAB.+  - [[en:unibox|UNIBOX01]] - an universal metal box not only for MLAB constructions
  
 ==== Holders ==== ==== Holders ====
  
en/moduly.1547475007.txt.gz · Last modified: 2019/01/14 14:10 by fluktuacia