User Tools

Site Tools


en:odroid-xu4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:odroid-xu4 [2016/03/24 13:11]
kaklik created
en:odroid-xu4 [2016/11/24 11:30] (current)
Line 6: Line 6:
  
 ==== SPI ==== ==== SPI ====
 +
 +Čipová sada na tomto jednodeskovém počítači bohužel nemá hardwarové SPI. SPI rozhraní je proto softwarově emulované a tím pádem velmi pomalé. (Maximálně stovky kHz.)
  
   sudo apt-get install device-tree-compiler   sudo apt-get install device-tree-compiler
en/odroid-xu4.txt · Last modified: 2016/11/24 11:30 (external edit)