User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:wire_sensors [2013/07/29 23:01]
fluktuacia
en:wire_sensors [2013/07/30 10:22]
Line 1: Line 1:
-====== Jednoduše připojitelná čidla a snímače ====== 
  
-====== Temperature measuring ====== 
- 
-The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://​www.maxim-ic.com/​datasheet/​index.mvp/​id/​2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor,​ as shown in the following picture. 
- 
-{{:​cs:​ds18b20.jpg?​350|}} 
- 
-A closer look at the connection. The blue cable represents GND, the red one Vcc and the yellow one is DATA. The wires used are made of 1m long [[http://​www.ust.cz/​shop/​product_info.php?​cPath=30&​products_id=68|connection cables]] that are cut in a half.  
- 
-{{:​cs:​ds18b20_zoom.jpg?​350|}} 
- 
-It must not be forgotten, to connect a pull-up resistor to the processor'​s data cable. It will ensure, that the default state of the data link is logical high. A suitable resistance is for example 10kOhm. This value is available for CPU modules and has been proved working. Manufacturer,​ somewhat more skeptically,​ recommends 4kOhm instead. 
- 
- 
-====== Měření tlaku ====== 
- 
-Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP 
- 
-{{:​cs:​tlak_cidlo.jpg?​350|}} 
- 
-====== Obraz z kamery ====== 
- 
-Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://​www.cs.cmu.edu/​~cmucam/​Downloads/​ov6620DSLF.PDF|OV6620]] 
- 
-{{:​cs:​c3088.jpg| kamera C3088}} 
- 
-Nevýhodou této kamery je, že využívá ​ jednoduchý,​ ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikou. Což omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám,​ jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství. 
- 
-Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice. ​ 
en/wire_sensors.txt · Last modified: 2013/07/30 10:22 (external edit)