User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:wire_sensors [2013/07/29 23:01]
fluktuacia
en:wire_sensors [2013/07/30 10:22]
fluktuacia
Line 1: Line 1:
-====== ​Jednoduše připojitelná čidla a snímače ​======+====== ​Easy-to-connect sensors ​======
  
-====== ​Temperature ​measuring ======+====== ​A temperature ​measuring ======
  
 The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://​www.maxim-ic.com/​datasheet/​index.mvp/​id/​2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor,​ as shown in the following picture. The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://​www.maxim-ic.com/​datasheet/​index.mvp/​id/​2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor,​ as shown in the following picture.
Line 14: Line 14:
  
  
-====== ​Měření tlaku ======+====== ​A pressure measuring ​======
  
-Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například ​MPX5100AP+A pressure can be measured with an external analog sensor, like MPX5100AP
  
 {{:​cs:​tlak_cidlo.jpg?​350|}} {{:​cs:​tlak_cidlo.jpg?​350|}}
  
-====== ​Obraz z kamery ​======+====== ​The image from a camera ​======
  
-Vyzkoušeným řešením je připojení kamery ​C3088, ​která využívá čip [[http://​www.cs.cmu.edu/​~cmucam/​Downloads/​ov6620DSLF.PDF|OV6620]]+A verified solution consist in connecting the C3088 camerathat uses the [[http://​www.cs.cmu.edu/​~cmucam/​Downloads/​ov6620DSLF.PDF|OV6620]] ​single-chip.
  
-{{:​cs:​c3088.jpg| ​kamera ​C3088}}+{{:​cs:​c3088.jpg|C3088 ​camera}}
  
-Nevýhodou této kamery ježe využívá ​ jednoduchý,​ ale zastaralý paralelní ​interface, ​který pracuje s 5V CMOS logikouCož omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkámjako jsou hradlová polenebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství.+The camera has a disadvantage in using a simplebut outdated parallel ​interface, ​that operates with 5V CMOS logicIt thus limits its connectability to modernfast components like FPGAs or processors as presentlythe 5V tolerable inputs gradually diminish among these devices. ​   
 + 
 +An alternative to this camera would probably involve using some more modern camera (eg. one from a cell phone) with a serial interface for instance with LVDS logic.
  
-Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice. ​ 
en/wire_sensors.txt · Last modified: 2013/07/30 10:22 (external edit)