User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:wire_sensors [2013/07/29 23:01]
fluktuacia
en:wire_sensors [2013/07/30 10:22] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Jednoduše připojitelná čidla a snímače ======+====== Easy-to-connect sensors ======
  
-====== Temperature measuring ======+====== A temperature measuring ======
  
 The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture. The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture.
Line 14: Line 14:
  
  
-====== Měření tlaku ======+====== A pressure measuring ======
  
-Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP+A pressure can be measured with an external analog sensor, like MPX5100AP
  
 {{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}} {{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}}
  
-====== Obraz z kamery ======+====== The image from a camera ======
  
-Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]]+A verified solution consist in connecting the C3088 camerathat uses the [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]] single-chip.
  
-{{:cs:c3088.jpg| kamera C3088}}+{{:cs:c3088.jpg|C3088 camera}}
  
-Nevýhodou této kamery ježe využívá  jednoduchý, ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikouCož omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkámjako jsou hradlová polenebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství.+The camera has a disadvantage in using a simplebut outdated parallel interface, that operates with 5V CMOS logicIt thus limits its connectability to modernfast components like FPGAs or processors as presentlythe 5V tolerable inputs gradually diminish among these devices.    
 + 
 +An alternative to this camera would probably involve using some more modern camera (eg. one from a cell phone) with a serial interface for instance with LVDS logic.
  
-Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice.  
en/wire_sensors.1375131685.txt.gz · Last modified: 2013/07/29 23:01 (external edit)