Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:adcoctospi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:adcoctospi [2013/12/23 02:02]
kaklik
cs:adcoctospi [2017/06/14 17:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​ADCoctoSPI01A ​======+====== ​Analogově digitální převodník ADCocto01A ​======
  
 Rychlý 8mi kanálový analogově digitální převodník. Vstupní konektory jsou diferenciální SATA se řízenou impedancí. Rychlý 8mi kanálový analogově digitální převodník. Vstupní konektory jsou diferenciální SATA se řízenou impedancí.
Řádek 14: Řádek 14:
 ===== Konstrukce modulu ===== ===== Konstrukce modulu =====
  
-==== Vhodné obvody ==== 
  
-Pro realizaci digitalizačního modulu jsou zvláště výhodné obvody typu Ultrasound AFE. Například [[http://​www.ti.com/​product/​afe5801|AFE5801]]+Pro realizaci digitalizačního modulu jsou z analogové stránky konstrukce ​zvláště výhodné obvody typu Ultrasound AFE. Například [[http://​www.ti.com/​product/​afe5801|AFE5801]], které kromě samotného ADC mají již integrované vstupní zesilovače a analogové filtry. Jejich nevýhodou je ale menší bitové rozlišení obvykle 12bit a nemožnost škálovatelnosti jinak než po 4 přijímačích (8 analogových kanálů). Tyto komplikace ale zle vyřešit použitím jednotlivých modulů [[cs:​adcdual|]].
  
-===== Plán realizace ===== 
  
-Celá konstrukce "​Digitalizační jednotka ​ radioastronomického přijímače"​ nebo  ​ 
-"​Radioastronomy receiver digitalization unit" by měla být koncipována tak, aby byla vhodná pro co nejuniverzálnější digitalizaci signálů z radioastronomických přijímačů. Její plánované využití je například pro systém stanic [[cs:​aras|ARAS]],​ kde je potřebné vyřešit problém digitalizace signálu z anténního pole. 
  
-Důležitými parametry na které je potřeba se při konstrukci zaměřit jsou: 
- 
-  * Dynamický rozsah 
-  * Fázová stabilita mezi jednotlivými kanály 
-  * šum  
-  * Vzorkovací jitter. 
- 
-Aktuálně je tento problém řešen na profesionální úrovní proprietárními digitalizačními jednotkami (([[http://​arxiv.org/​abs/​1305.3550|LOFAR]])),​ nebo v amatérských podmínkách soustavou vícekanálových zvukových karet (([[http://​fringes.org/​|Fringe Dwellers "​Simple"​]]))(([[http://​radiojove.gsfc.nasa.gov/​|Radio JOVE Project]])) 
- 
-==== Konstrukce funkčního vzoru ==== 
- 
-V první fázi bude navrhnut a zkonstruován funkční vzor zařízení. K tomuto účelu bude využita již dostupná vývojová deska s FPGA [[http://​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​EK-V6-ML605-G.htm|ML605]]. 
-Na tuto vývojovou desku budou navrženy redukční moduly s konektory, které umožní přípojení ADC mimo skříň počítače. ​ 
- 
-V ideálním případě by bylo vhodné, aby počet převodníků mohl být různý. A škálovatelný po dvojici kanálů (efektivně jde o škálování na počet přijímačů). ​ 
  
 + 
  
   ​   ​
cs/adcoctospi.1387760543.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/23 02:02 (upraveno mimo DokuWiki)