Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:clkgen

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:clkgen [2017/06/12 16:32]
kaklik [Generátor digitálních hodin CLKGEN01B]
cs:clkgen [2017/06/22 13:27] (aktuální)
Řádek 100: Řádek 100:
 ====== Generátor digitálních hodin CLKGEN02A ====== ====== Generátor digitálních hodin CLKGEN02A ======
  
-Tento generátor ​by měl poskytovat více výstupních frekvencí odvozených z jednoho frekvenčního normálu. Hlavním účelem ​tohoto ​řešení je, aby byla homogenní distribuce chyb v celém systému. ​ +Generátor ​by měl poskytovat více výstupních frekvencí odvozených z jednoho frekvenčního normálu. Hlavním účelem ​takového ​řešení je, aby se frekvenční chyba distribuovala proporcionálně ​v celém systému. ​případě použití generátoru hodin v SDR přijímači je výhodné, aby lokální oscilátor pro směšovač byl odvozený ze stejné kmitočtové základny jako ADC. Neboť korekce frekvence je pak společná pro všechny části systému a není třeba je frekvenčně korigovat jednotlivě.
-Například v případě použití generátoru hodin v SDR přijímači je výhodné, aby lokální oscilátor pro směšovač byl odvozený ze stejné kmitočtové základny jako ADC. Neboť korekce frekvence je pak společná pro všechny části systému a není třeba je frekvenčně korigovat jednotlivě.+
  
-Pro tento účel existují kmitočtové syntezátory využívající technologii [[http://​www.silabs.com/​products/timing/oscillators/dspll|DSPLL]], která umožňuje generování téměř libovolných frekvencí z referenčního oscilátoru. ​Použitelné ​obvody ​jsou například tyto+Pro tento účel existují kmitočtové syntezátory využívající technologii ​DSPLL, která umožňuje generování téměř libovolných frekvencí z referenčního oscilátoru. Použitelné obvody jsou například tyto: 
 + 
 +  * [[http://​www.silabs.com/​documents/public/data-sheets/Si5341-40-D-DataSheet.pdf|Si5341]] 
 +  * [[http://​www.silabs.com/​documents/​public/​data-sheets/​Si5345-44-42-D-DataSheet.pdf|Si5345]] 
 + 
 +Výstup z generátoru by měl být LVDS na SATA konektory na PCB. 
 + 
 +====== Potřebné parametry kmitočtové základny ====== 
 + 
 +===== Parametry kmitočtové syntézy ===== 
 + 
 +  * Minimální aditivní fázový šum/​jitter 
 +  * Možnost spojitého přelaďování v celém frekvenčním rozsahu.  
 +  * Minimálně dva nezávislé frekvenční výstupy (pro vzorkovací hodiny ADC a pro směšovač) 
 +  * Frekvenční rozsah vzorkovacích hodin by měl být alespoň 5-25MHz 
 +  * Frekvenční rozsah signálu pro směšovač by měl být alespoň 10-900 MHz 
 +  * Pro výstup vzorkovacích hodin minimálně dva diferenční kanály.  
 +  * Pro výstup frekvenčního signálu pro směšovač minimálně 4 differenční kanály 
 + 
 + 
 +===== Parametry ​referenčního oscilátoru ​===== 
 + 
 + 
 +  * Minimální fázový šum/​jitter 
 +  * Není nutná vysoká frekvenční stabilita (oscilátor bude umístěn v relativně stabilních stacionárních podmínkách) 
 +  * Oscilátor bude volně běžící pro minimalizaci nespojitostí a šumu(Nebude korigován jako VCO, jeho chyby budou kompenzovány změnou konfigurace kmitočtové syntézy) 
 + 
 + 
 +Těmto požadavkům vyhovují oba navrhované ​obvody. Z důvodu optimalizace vývojových prostředků a zkrácený doby vývoje bych ale navrhoval použití Si5345A-D-GM v kombinaci se externím ​ krystalem ve standardním pouzdru ​ HC-49S. (optimální frekvence krystalu pro minimalizaci jitteru je podle datasheetu 50 MHz).  
 +V případě, že by se ukázalo, že jednoduchý křemenný krystal nemá dostatečně stabilní parametry, tak lze frekvenční referenci nahradit externím připojením [[http://​www.abracon.com/​products.php?​search=osc&​type=XO&​subtype=Ultra-Low%20Jitter|externího rezonátoru]],​ který může být i [[http://​www.abracon.com/​products.php?​search=osc&​type=TCXO/​VCTCXO&​sortBy=[7,​%27asc%27]|teplotně kompenzovaný]]. Modul kmitočtové syntézy ale musí být připravený na připojení různých dalších typů referenčních oscilátorů,​ což lze nejsnadněji zařídit osazením SATA konektorů na differenční stupy kmitočtové reference. ​
  
-  * [[http://​www.silabs.com/​documents/​public/​data-sheets/​Si5341-40-D-DataSheet.pdf|Si5340]] 
-  * [[http://​www.silabs.com/​documents/​public/​data-sheets/​Si5347-46.pdf|Si5346]] 
  
-Výstup z generátoru by opět měl být na SATA konektory. ​ 
  
  
  
  
cs/clkgen.txt · Poslední úprava: 2017/06/22 13:27 (upraveno mimo DokuWiki)