Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:odroid-c2

Jednodeskový ARM počítač - Odroid-C2

Napájení

Odroid je vhodné napájet piny vedle kulatého napájecího konektoru (Odroid se běžně prodává bez osazeného hřebínku, proto je potřeba ho dopájet). Tento pin obsahuje další filtry a stabilizátor napájení, které zajišťují kvalitní napájení a jsou vhodné pro napájení Odroidu.

Pokud Odroid není napájen pomocí USB host konektoru, je doporučené rozpojit jumper vedle USB-host konektoru. Jinak má Odroid větší spotřebu a zbytečně se zahřívá.

Při odpojení jumperu u USB-micro se zároveň aktivuje přepěťová ochrana, která funguje až do 16V.

Periferie

I2C

Zavedení modulu do kernelu

Pro zavedení ovladače lze provést následujícím příkazem:

sudo modprobe aml_i2c

Pro načtení ovladače při nabootování Odroidu se musí na konec souboru /etc/modules přidat následující řádky

i2c-dev
aml_i2c

Zdroj

Nastavení přístupových práv pro I²C

Standardní uživatelské nastavení přístupových práv pro I2C neumožňuje použití zařízení z jiného uživatelského účtu, než root. Změnit to lze vytvořením nového udev pravidla: Vytvoříme nový soubor

sudo nano /lib/udev/rules.d/60-i2c-tools.rules

A přidáme do něj:

KERNEL=="i2c-0"   , GROUP="i2c", MODE="0660"
KERNEL=="i2c-[1-9]*", GROUP="i2c", MODE="0666"

Zdroj

Změna rychlosti sběrnice

Výchozí rychlost I2C sběrnice je 400kHz.

Pro změnu rychlosti sběrnice je potřeba upravit DT (DeviceTree) soubor

Potřebné balíčky

sudo apt-get install device-tree-compiler i2c-tools

Zazálohovat DT soubor

cp /media/boot/meson64_odroidc2.dtb /media/boot/meson64_odroidc2.dtb.org

Upravit DT soubor pro i2c-1 (poslední parametr určuje rychlost sběrnice - v tomto případě 100kHz)

fdtput -t i /media/boot/meson64_odroidc2.dtb /i2c@c1108500 master_i2c_speed "100000"
sync
sudo reboot

Zdroj

GPIO

GPIO HEART-BEAT

V některých konstrukcích není na stavové LED diody vidět. Odroid je možné nastavit tak, aby signál LED byl vyveden na některý z GPIO pinů. Postup pro provedení této změny je následovný:

sudo apt-get install device-tree-compiler
su
cd /media/boot/
cp meson64_odroidc2.dtb meson64_odroidc2.dtb.zaloha

dtc -I dtb -O dts meson64_odroidc2.dtb > meson64_odroidc2.dts
nano meson64_odroidc2.dts

V souboru meson64_odroidc2.dts najdeme část gpio_leds (v editoru nano lze vyhledat pomocí ctrl+w) a soubor upravíme podle následujícího vzoru. (do souboru přidáme část heartbeat2).

   gpio_leds {
       compatible = "gpio-leds";
       pinctrl-names = "led_pins";
       pinctrl-0 = <0x3e>;

       heartbeat {
           label = "blue:heartbeat";
           gpios = <0x25 0xd 0x1>;
           linux,default-trigger = "heartbeat";
       };

       heartbeat2 {
           label = "heartbeat2";
           gpios = <0x13 0x52 0x0>;
           linux,default-trigger = "heartbeat";
       };
   };

Parametr gpios poisuje nastavení pinu, na které heart-beat bliká. Číslo 0x13 popisuje GPIO skupinu (ta je pro všechny GPIO piny stejná) 0x6f je číslo pinu a 0x0 je polarita.

Číslo pinu lze vyčíst z tabulky.

Vybrané nastavení pinů:

 • <0x13 0x6f 0x0> - GPIOX_19
 • <0x13 0x52 0x0> - GPIOY_7

Po dokončení těchto změn soubor uložte a vraťte se do terminálu

dtc -I dts -O dtb meson64_odroidc2.dts > meson64_odroidc2.dtb

Zrestartujte odroid

reboot

Vybraný GPIO port by měl začít blikat ihned po zahájení bootování.

Jiný trigger

Na LED lze nastavit i jiné triggery, které s led blikají podle jiného pravidla (podle vytížení CPU, emmc, sd karty, 1pps blikání, …). Seznam dostupných triggerů dostaneme pomocí:

root@arom-patrola:/# cat /sys/class/leds/heartbeat2/trigger 
none rc-feedback nand-disk timer oneshot [heartbeat] backlight gpio cpu0 cpu1 cpu2 cpu3 default-on transient flash torch sd emmc battery-charging-or-full battery-charging battery-full battery-charging-blink-full-solid ac-online

Trigger lze dočasně vyzkoušet příkazem

echo heartbeat > /sys/class/leds/heartbeat2/trigger

Pokud chceme vybraný trigger nastavovat automaticky, je potřeba pomocí výše popsaného postupu v souboru /media/boot/meson64_odroidc2.dtb nastavit parametr default-trigger na jméno vybraného triggeru.

Debian 9 Jessie arm64

Na Odroid-C2 lze nainstalovat 64 bitovou verzi Debianu Jessie. Tohoto systému může být využito pro zprovoznění softwaru AROM založeného na knihovnách ROS, které z důvodu závislostí nelze nainstalovat na Ubuntu 16.04 (Xenial) armhf dodávané k tomuto Odroidu.

Obraz disku lze stáhnout zde. Instalace probíhá stejným způsobem Ubuntu 16.04. Stačí obraz rozbalit na emmc/sd kartu.

cs/odroid-c2.txt · Poslední úprava: 2017/09/12 15:44 (upraveno mimo DokuWiki)