Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:designs:hydroponics

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:designs:hydroponics [2018/10/19 15:36]
kaklik [Specifika]
cs:designs:hydroponics [2018/10/19 15:37] (aktuální)
Řádek 44: Řádek 44:
   * Je nutné kontrolovat koncentraci řas a stabilizovat jí na optimální úrovni odvedením části populace do sedimentační nádrže   * Je nutné kontrolovat koncentraci řas a stabilizovat jí na optimální úrovni odvedením části populace do sedimentační nádrže
   * Do živného roztoku musí být přiváděno CO2 probubláváním ze vzduchu.   * Do živného roztoku musí být přiváděno CO2 probubláváním ze vzduchu.
-  * Je zřejmě potřeba řídit [[salinitu roztoku|https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0960852411001830]].+  * Je zřejmě potřeba řídit [[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0960852411001830|salinitu roztoku|]].
  
 Protože je rozpouštění CO2 ve vodě energeticky náročný proces, který nelze dnešní technologií realizovat efektivněji,​ než probubláváním vzduchu skrz kapalinu. Tak je potřeba zvolit alespoň komponenty s vysokou účinností. ​ Protože je rozpouštění CO2 ve vodě energeticky náročný proces, který nelze dnešní technologií realizovat efektivněji,​ než probubláváním vzduchu skrz kapalinu. Tak je potřeba zvolit alespoň komponenty s vysokou účinností. ​
cs/designs/hydroponics.txt · Poslední úprava: 2018/10/19 15:37 (upraveno mimo DokuWiki)