Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:designs:windowsblind

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:designs:windowsblind [2016/11/17 21:27]
kaklik [Hardware]
cs:designs:windowsblind [2017/04/27 11:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Inteligentní ovladač žaluzií ======+====== Inteligentní ovladač žaluzií ​- WindowBlind01A ​======
  
 {{:​cs:​designs:​asu_sporilov_zaluzie.jpg?​800|Žaluzie instalované na budově Astronomického Ústavu v Praze.}} {{:​cs:​designs:​asu_sporilov_zaluzie.jpg?​800|Žaluzie instalované na budově Astronomického Ústavu v Praze.}}
Řádek 7: Řádek 7:
 {{:​cs:​designs:​arom:​arom_asu.png?​600|Stavová stránka žaluzií}} {{:​cs:​designs:​arom:​arom_asu.png?​600|Stavová stránka žaluzií}}
 {{:​cs:​designs:​arom:​arom_nastaveni.png?​600|Webová stránka s nastavením systému}} {{:​cs:​designs:​arom:​arom_nastaveni.png?​600|Webová stránka s nastavením systému}}
 +
 ==== Ovládání ==== ==== Ovládání ====
 +
 Systém se ovládá přes webové rozhraní. Každá (skupina) žaluzií může být ovládána v automatickém nebo ručním režimu. Systém se ovládá přes webové rozhraní. Každá (skupina) žaluzií může být ovládána v automatickém nebo ručním režimu.
  
-V automatickém režimu se žaluzie ráno zatáhnou v případě, že je jasné počasí (intenzita osvětlení) a při překročení vnitřního teplotního limitu. Přes den se drží zavřené. Při určité výšce Slunce nad horizontem se žaluzie pootočí. Po překročení dalšího limitu se žaluzie plně vytáhnou.+V automatickém režimu se žaluzie ráno zatáhnou v případě, že je jasné počasí (vysoká ​intenzita osvětlení) a při překročení vnitřního teplotního limitu. Přes den se drží zavřené. Při určité výšce Slunce nad horizontem se žaluzie pootočí. Po překročení dalšího limitu se žaluzie plně vytáhnou.
  
 V manuálním režimu jsou žaluzie ovládána pomocí dvou tlačítek ve webovém rozhraní. V manuálním režimu jsou žaluzie ovládána pomocí dvou tlačítek ve webovém rozhraní.
  
-Při překročení nastavené rychlosti větru dojde k zablokování ovládání a žaluzie se vytáhnou do bezpečné polohy. Zablokování trvá po dobu nastavenou v rozhraní, kdy nesmí znovu dojít k překročení limitu. V případě poškození (např. zadření) anemometru nastane stejný stav.+Při překročení nastavené rychlosti větru dojde k zablokování ovládání a žaluzie se vytáhnou do bezpečné polohy. Zablokování trvá po dobu nastavenou v rozhraní, kdy nesmí znovu dojít k překročení limitu. V případě poškození (např. zadření, nebo ulomení lopatek) anemometru nastane stejný stav.
  
 ==== Instalace ==== ==== Instalace ====
  
-Celý systém je postaven na [[cs:​odroid-c1|Odroidu-C1]] s OS ubuntu 14.04. Nejdříve je potřebné mít nainstalovaný operační systém, pak [[cs:​ros|ROS]] a [[cs:​pymlab|]]. Systém lze rozfungovat i na [[cs:​odroid-c2|Odroidu-C2]] s OS Deban Jessie. Více o tomto problému ​je napsáno na stránce [[cs:​odroid-c2|Odroidu-C2]].+Celý systém je postaven na [[cs:​odroid-c1|Odroidu-C1]] s OS ubuntu 14.04. Nejdříve je potřebné mít nainstalovaný operační systém, pak [[cs:​ros|ROS]] a [[cs:​pymlab|]]. Systém lze rozfungovat i na [[cs:​odroid-c2|Odroidu-C2]] s OS Debian ​Jessie. Více o této možnosti ​je napsáno na stránce [[cs:​odroid-c2|Odroidu-C2]].
  
 <WRAP center round important 80%> <WRAP center round important 80%>
Řádek 39: Řádek 41:
   catkin_make   catkin_make
   ​   ​
-Do vytvořeného pracovního místa si stáhneme požadované ROS projekty z GitHubu. V tomto případě to bude AROM a WindowBlinds.+Do vytvořeného pracovního místa si stáhneme požadované ROS projekty z GitHubu. V tomto případě to bude AROM a WindowBlind.
   ​   ​
   cd ~/rosws/src   cd ~/rosws/src
cs/designs/windowsblind.txt · Poslední úprava: 2017/04/27 11:33 (upraveno mimo DokuWiki)