Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:designs:windowsblind

Inteligentní ovladač žaluzií - WindowBlind01A

Žaluzie instalované na budově Astronomického Ústavu v Praze.

Inteligentní ovladač žaluzií slouží k automatickému stínění před nadměrným slunečním svitem. Cíl tohoto projektu je udržovat menší vnitřní teplotu v kanceláři a ochránit žaluzie před silným větrem.

Stavová stránka žaluzií Webová stránka s nastavením systému

Ovládání

Systém se ovládá přes webové rozhraní. Každá (skupina) žaluzií může být ovládána v automatickém nebo ručním režimu.

V automatickém režimu se žaluzie ráno zatáhnou v případě, že je jasné počasí (vysoká intenzita osvětlení) a při překročení vnitřního teplotního limitu. Přes den se drží zavřené. Při určité výšce Slunce nad horizontem se žaluzie pootočí. Po překročení dalšího limitu se žaluzie plně vytáhnou.

V manuálním režimu jsou žaluzie ovládána pomocí dvou tlačítek ve webovém rozhraní.

Při překročení nastavené rychlosti větru dojde k zablokování ovládání a žaluzie se vytáhnou do bezpečné polohy. Zablokování trvá po dobu nastavenou v rozhraní, kdy nesmí znovu dojít k překročení limitu. V případě poškození (např. zadření, nebo ulomení lopatek) anemometru nastane stejný stav.

Instalace

Celý systém je postaven na Odroidu-C1 s OS ubuntu 14.04. Nejdříve je potřebné mít nainstalovaný operační systém, pak ROS a pymlab. Systém lze rozfungovat i na Odroidu-C2 s OS Debian Jessie. Více o této možnosti je napsáno na stránce Odroidu-C2.

Z důvodu chybějcího chladiče na Odroidu-C1 byl nahrazen softwarově kompatibilním Odroidem-C1+ s chladičem. Přehřívání Odroidu způsobovalo „náhodné“ restartování.

Další potřebné balíky se nainstalují pomocí:

sudo apt install mysql-server python-pip python-astropy python-tornado python-httplib2 python-serial python-mysqldb
sudo pip install ephem rosapi

nejdříve si vytvoříme pracovní místo pro ROS a přeložíme.

mkdir ~/rosws/src
cd ~/rosws/src
catkin_init_workspace

cd ..
catkin_make

Do vytvořeného pracovního místa si stáhneme požadované ROS projekty z GitHubu. V tomto případě to bude AROM a WindowBlind.

cd ~/rosws/src
git clone git@github.com:Robozor-network/AROM.git
git clone git@github.com:roman-dvorak/windowblind.git

Znovu přeložit se softwary AROM a windowsblind.

cd ~/rosws
catkin_make

V Mysql si vytvoříme datové struktury, které systém vyžaduje

CREATE TABLE `sensors` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `sensors_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `sensor_name` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `sensor_quantity_type` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
 `sensor_field_quantity_type` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
 `sensor_field_name` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
 `sensor_quantity_mark` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`,`sensor_name`,`sensors_id`),
 UNIQUE KEY `idsensors_UNIQUE` (`id`),
 UNIQUE KEY `sensors_id_UNIQUE` (`sensors_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
CREATE TABLE `sensors_id` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `id_UNIQUE` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
CREATE TABLE `weather` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `date` float unsigned DEFAULT NULL,
 `type_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `sensors_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `value` float DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`,`type_id`,`sensors_id`),
 UNIQUE KEY `id_UNIQUE` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=78185 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

Pro automatické spouštění je třeba překopírovat spouštěcí skript do /etc/init.d/

sudo cp ~/rosws/src/windowblind/tools/rosstart /etc/init.d/rosstart

Celý projekt lze následně spustit pomocí připraveného ROS .launch souboru.

sudo service rosstart start

nebo

roslaunch windowblind run.launch

Hardware

Řídící jednotka

Snímací jednotka počasí

Zapojení I2C sítě a adresy zařízení by měly vypadat následovně:

$ i2cdetect -y 1
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
 00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 10: 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 40: 40 -- -- -- 44 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 70: -- -- -- -- -- -- -- --  

Řídící počítač je vhodné vybavit zálohovaným napájením a vypínacím skriptem SUPERCAP

cs/designs/windowsblind.txt · Poslední úprava: 2017/04/27 09:33 (upraveno mimo DokuWiki)