Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:gb

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cs:gb [2014/07/03 20:25]
cs:gb [2020/02/14 14:30] (aktuální)
kaklik [Osaditelné MMIC]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Gain Block GB01A ======
  
 +[[http://​www.mlab.cz/​PermaLink/​GB01A|Projektová stránka MLAB]]
 +
 +{{ :​cs:​rf:​gb01a_bottom_big.jpg?​direct&​400 |}}
 +
 +Modul je gain blockem (linkovým zesilovačem určeným pro zlepšení vstupních parametrů SDRX01B)
 +
 +Linkový zesilovač (gain block) určení pro zlepšení vstupních parametrů [[cs:​sdrx|SDRX01B]]. ​
 +
 +  * Gain block má možnost napájení po RF kabelu a je pro toto napájení průchozí. ​
 +  * Možnost přivedení externího napájení hřebínkem 2x4. 
 +  * Modul by také může obsahovat stabilizátor,​ který nemusí být osazen.
 +  * Stabilizované napájení je vyvedeno na nízkonapěťový napájecí hřebínek 3x2, který také nemusí být vždy osazen je podstatný pro případ, že by gain block měl být napájen z lokálního zdroje, jiného než napájení v kabelu například kvůli příliš velkému napěťovému rozdílu a vysokému ztrátovému výkonu na stabilizátoru. ​
 +
 +=== Osaditelné MMIC ===
 +
 +  * [[http://​www.analog.com/​en/​rfif-components/​rfif-amplifiers/​adl5536/​products/​product.html|ADL5536]] G = 19 dB, F 2.7 dB.
 +  * [[https://​www.analog.com/​media/​en/​technical-documentation/​data-sheets/​ADL5535.pdf|ADL5535]] G = 16 dB, F 3.2 dB.
 +  * MMG3H21NT ​
 +  * MMG3012NT1
 +  * MMG3015NT1
 +  * HMC580ST89
 +
 +U obvodů MMG,,, se při testování projevila jejich nepřípustná citlivost na přepěťové špičky a docházelo k jejich častému zničení během odpojení napájení (odšroubováním koaxiálního kabelu). Nejsou proto vhodné pro obecné použití.
 +
 +==== Provozní informace ====
 +
 +=== Připojování zesilovače ===
 +
 +Zesilovač je potřeba zapojovat zásadně s vypnutým napájením.((Oddělovací indukčnosti v konstrukci modulu jsou dostatečně velké na to, aby vzniklé přepětí prorazilo některý polovodičový prvek.)) Nebo alespoň je potřeba vyndat jumper který na modulu konfiguruje způsob napájení. ​
 +
 +Při zapojování zesilovače se nejdříve připojuje jeho výstup k přijímači. Následně se vybije případný statický náboj připojením středového vodiče a stínění anténního svodu na stínění zesilovače a vzápětí anténní svod připojíme na vstup zesilovače. ​  
 +
 +
 +
 +=== Napájení ===
 +
 +Modul zesilovače má pro svoje interní napájení integrovaný lineární stabilizátor,​ který vyrábí stabilizované napájení z napětí přivedeného výstupním koaxiálním kabelem od přijímače. Ten může být nakonfigurován v několika režimech:
 +
 +  * Napájení vnitřního zesilovače odpojeno (vytažený jumper)
 +  * Vnitřní zesilovač napájen z externího konektoru.
 +  * Vnitřní zesilovač napájen napětím injektovaným do výstupního kabelu přijímačem.