Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:gb

Gain Block GB01A

Projektová stránka MLAB

Modul je gain blockem (linkovým zesilovačem určeným pro zlepšení vstupních parametrů SDRX01B)

Linkový zesilovač (gain block) určení pro zlepšení vstupních parametrů SDRX01B.

 • Gain block má možnost napájení po RF kabelu a je pro toto napájení průchozí.
 • Možnost přivedení externího napájení hřebínkem 2×4.
 • Modul by také může obsahovat stabilizátor, který nemusí být osazen.
 • Stabilizované napájení je vyvedeno na nízkonapěťový napájecí hřebínek 3×2, který také nemusí být vždy osazen je podstatný pro případ, že by gain block měl být napájen z lokálního zdroje, jiného než napájení v kabelu například kvůli příliš velkému napěťovému rozdílu a vysokému ztrátovému výkonu na stabilizátoru.

Osaditelné MMIC

 • ADL5536 G = 19 dB, F 2.7 dB.
 • ADL5535 G = 16 dB, F 3.2 dB.
 • MMG3H21NT
 • MMG3012NT1
 • MMG3015NT1
 • HMC580ST89

U obvodů MMG,,, se při testování projevila jejich nepřípustná citlivost na přepěťové špičky a docházelo k jejich častému zničení během odpojení napájení (odšroubováním koaxiálního kabelu). Nejsou proto vhodné pro obecné použití.

Provozní informace

Připojování zesilovače

Zesilovač je potřeba zapojovat zásadně s vypnutým napájením.1) Nebo alespoň je potřeba vyndat jumper který na modulu konfiguruje způsob napájení.

Při zapojování zesilovače se nejdříve připojuje jeho výstup k přijímači. Následně se vybije případný statický náboj připojením středového vodiče a stínění anténního svodu na stínění zesilovače a vzápětí anténní svod připojíme na vstup zesilovače.

Napájení

Modul zesilovače má pro svoje interní napájení integrovaný lineární stabilizátor, který vyrábí stabilizované napájení z napětí přivedeného výstupním koaxiálním kabelem od přijímače. Ten může být nakonfigurován v několika režimech:

 • Napájení vnitřního zesilovače odpojeno (vytažený jumper)
 • Vnitřní zesilovač napájen z externího konektoru.
 • Vnitřní zesilovač napájen napětím injektovaným do výstupního kabelu přijímačem.
1)
Oddělovací indukčnosti v konstrukci modulu jsou dostatečně velké na to, aby vzniklé přepětí prorazilo některý polovodičový prvek.
cs/gb.txt · Poslední úprava: 2020/02/14 13:30 autor: kaklik