Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:git

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:git [2019/09/01 03:54]
roman vytvořeno
cs:git [2019/09/01 21:31] (aktuální)
roman
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Git ====== +====== ​Práce s verzovacím softwarem GIT ======
  
 Git je nástroj pro správu a verzování softwaru. Díky svým vlastnostem umožňuje a usnadňuje práci na jednom projektu pro více lidí. Git je nejefektivnější především pro textové soubory, kde umožňuje velmi snadno sledovat jejich změny. Git je nástroj pro správu a verzování softwaru. Díky svým vlastnostem umožňuje a usnadňuje práci na jednom projektu pro více lidí. Git je nejefektivnější především pro textové soubory, kde umožňuje velmi snadno sledovat jejich změny.
Řádek 16: Řádek 15:
 ====== Používání GITu ====== ====== Používání GITu ======
  
-Pokud máme založený repozitář¸můžeme si vytvořit jeho lokální kopii. To se provede pomocí příkazu ​```git clone <url k repozitáři>​```. V příkladu se vyskyuje cesta k repozitáři. To lze zjistit přímo z webu z githubu kdy na webu repoziáře je zelené tlačíko clone.+Pokud máme založený repozitář¸můžeme si vytvořit jeho lokální kopii. To se provede pomocí příkazu 
 +  ​git clone <url k repozitáři>​ 
 +V příkladu se vyskyuje cesta k repozitáři. To lze zjistit přímo z webu z githubu kdy na webu repoziáře je zelené tlačíko clone.
  
 Po provedení všech změn v našich souborech je potřeba tyto soubory přidat do gitu příkazem ​ Po provedení všech změn v našich souborech je potřeba tyto soubory přidat do gitu příkazem ​
-``` +  ​git add . 
-git add . + 
-``` +Následně je potřeba vytvořit bod, kdy se soubor bude verzovat. To se provede pomocí příkazu
-Následně je potřeba vytvořit bod, kdy se soubor bude verzovat. To se provede pomocí příkazu ​``` git commit -m "​Zaprava" ​```. U commitu lze psát nějaké popisky o tom, jaké změny jsme udělali.+  ​git commit -m "​Zaprava"​ 
 +U commitu lze psát nějaké popisky o tom, jaké změny jsme udělali.
  
-Po vytvoření commitu stačí změny nahrát na server pomocí ​```git push```.+Po vytvoření commitu stačí změny nahrát na server pomocí 
 +  ​git push
  
  
cs/git.txt · Poslední úprava: 2019/09/01 21:31 autor: roman