Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:git

Práce s verzovacím softwarem GIT

Git je nástroj pro správu a verzování softwaru. Díky svým vlastnostem umožňuje a usnadňuje práci na jednom projektu pro více lidí. Git je nejefektivnější především pro textové soubory, kde umožňuje velmi snadno sledovat jejich změny.

Skupina souborů (jedna stromová struktura) se nazývá repozitář.

Celý systém funguje tak, že uživatel po nějaké změně v repozitáři vytvoří commit, čímž tyto změny „zapíše“ do stromové struktury repozitáře a následně je nahraje na server. Další uživatel si tyto změny (commity) stáhne a může s nimi pracovat.

Například moduly stavebnice MLAB jsou uloženy také v jednom repozitáři hostovaném na GitHubu.

Github

GitHub je portál, kde je možné si po přihlášení vytvořit vlastní Git repozitář. Základní veřejný repozitář je zdarma. Je to zároveň velmi rozšířená platforma.

Používání GITu

Pokud máme založený repozitář¸můžeme si vytvořit jeho lokální kopii. To se provede pomocí příkazu

git clone <url k repozitáři>

V příkladu se vyskyuje cesta k repozitáři. To lze zjistit přímo z webu z githubu kdy na webu repoziáře je zelené tlačíko clone.

Po provedení všech změn v našich souborech je potřeba tyto soubory přidat do gitu příkazem

git add .

Následně je potřeba vytvořit bod, kdy se soubor bude verzovat. To se provede pomocí příkazu:

git commit -m "Zaprava"

U commitu lze psát nějaké popisky o tom, jaké změny jsme udělali.

Po vytvoření commitu stačí změny nahrát na server pomocí

git push
cs/git.txt · Poslední úprava: 2019/09/01 21:31 autor: roman