Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:lcd2l4p

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:lcd2l4p [2012/02/29 15:38]
kaklik [FAQ]
cs:lcd2l4p [2012/02/29 15:53] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
  
 V projektové složce modulu uložené v [[http://​www.mlab.cz/​Web/​Downloads.cs.html|SVN]] jsou příklady pro procesory Atmel a Microchip. Po správném připojení modulu by na něj měly vypsat text. V projektové složce modulu uložené v [[http://​www.mlab.cz/​Web/​Downloads.cs.html|SVN]] jsou příklady pro procesory Atmel a Microchip. Po správném připojení modulu by na něj měly vypsat text.
-   + 
 + 
 +==== Použití modulu při napájení +3,3V ==== 
 + 
 +Modul s řadičem je konstruován na napájecí napětí +5V. Vzhledem k existenci modernějších procesorů je ale vhodné jej umět použít i při napájení nižším. 
 +Řadič samotný funguje sám o sobě i při napětích, nižších než 3,3V. Proto není problém modul používat. Je však ale problém s buzením samotných LCD krystalů. Neboť jejich budič předpokládá napájení +5V. A na displeji se proto zobrazují údaje s žádným nebo malým kontrastem. ​ To lze ale obejít tím, že budiči dodáme záporné předpětí na vstup CONTRAST.  
 + 
 +To lze udělat například použitím modulu [[cs:​rs232single|RS232SINGLE01A]] který jako budič linky RS232 obsahuje nábojovou pumpu schopnou generovat záporná předpětí. ​ A jeden RS232 výstup tak lze připojit (přes odporový dělič!) na vstup CONTRAST a trimrem doladit hodnotu kontrastu. 
 + 
 +Modul  [[cs:​rs232single|RS232SINGLE01A]] pak může být dále napájený z 3,3V. Tuto metodu využívá například konstrukce [[cs:​gpsnavigator|GPSnavigator]],​ která je napájena bez měniče z jedné Li-ion baterie. ​  
        
 ==== FAQ ==== ==== FAQ ====
cs/lcd2l4p.txt · Poslední úprava: 2012/02/29 15:53 (upraveno mimo DokuWiki)