Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:lcd2l4p

LCD2L4P02A

Modul je určený pro všechny běžné aplikace, kde je vyžadována jednoduchá zvuková, nebo vizuální interakce s uživatelem. Kromě tlačítek a dvouřádkového/jednořádkového 16ti znakového LCD obsahuje ještě piezoelement, umožňující zvukovou signalizaci.

Test základní funkčnosti modulu

V projektové složce modulu uložené v SVN jsou příklady pro procesory Atmel a Microchip. Po správném připojení modulu by na něj měly vypsat text.

Použití modulu při napájení +3,3V

Modul s řadičem je konstruován na napájecí napětí +5V. Vzhledem k existenci modernějších procesorů je ale vhodné jej umět použít i při napájení nižším. Řadič samotný funguje sám o sobě i při napětích, nižších než 3,3V. Proto není problém modul používat. Je však ale problém s buzením samotných LCD krystalů. Neboť jejich budič předpokládá napájení +5V. A na displeji se proto zobrazují údaje s žádným nebo malým kontrastem. To lze ale obejít tím, že budiči dodáme záporné předpětí na vstup CONTRAST.

To lze udělat například použitím modulu RS232SINGLE01A který jako budič linky RS232 obsahuje nábojovou pumpu schopnou generovat záporná předpětí. A jeden RS232 výstup tak lze připojit (přes odporový dělič!) na vstup CONTRAST a trimrem doladit hodnotu kontrastu.

Modul RS232SINGLE01A pak může být dále napájený z 3,3V. Tuto metodu využívá například konstrukce GPSnavigator, která je napájena bez měniče z jedné Li-ion baterie.

FAQ

Na displeji modulu se nezobrazí vůbec nic

Na modulu pravděpodobně není připojeno napájení, nebo je špatně nastavený kontrast. Kontrast lze upravit nastavením trimru při zapojených propojkách J6 a J7.

Na modulu zčernají všechny pixely na jednom řádku

Tento stav je obvykle způsoben tím, že se správně nezinicializoval řadič displeje. Je to obvykle způsobeno špatným zapojením komunikačních vodičů. Speciálně signál RW má u sebe propojku, kterou je vhodné připojit na zem (do displeje se obvykle pouze zapisuje).

Jak použít podsvětlení modulu?

Podsvětlení modulu nelze použít, přímým připojením k napájení. Došlo by ke zničení LED. Je třeba omezit napájecí proud například, omezovacím odporem, nebo externím zdrojem proudu. Obvykle stačí odpor 220-560 Ohm při napájení +5V.

cs/lcd2l4p.txt · Poslední úprava: 2012/02/29 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)