Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:odroid-c2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:odroid-c2 [2016/08/01 21:50]
roman vytvořeno
cs:odroid-c2 [2017/09/12 17:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Odroid C2+====== Jednodeskový ARM počítač - Odroid-C2 ======
  
 +===== Napájení =====
 +Odroid je vhodné napájet piny vedle kulatého napájecího konektoru (Odroid se běžně prodává bez osazeného hřebínku, proto je potřeba ho dopájet). Tento pin obsahuje další filtry a stabilizátor napájení, které zajišťují kvalitní napájení a jsou vhodné pro napájení Odroidu. 
  
-===i2c=== +Pokud Odroid není napájen pomocí USB host konektoru, je doporučené rozpojit jumper vedle USB-host konektoru. Jinak má Odroid větší spotřebu a zbytečně se zahřívá. 
-  modprobe aml_i2c+ 
 +Při odpojení jumperu u USB-micro se zároveň aktivuje přepěťová ochrana, která funguje až do 16V. 
 + 
 +===== Periferie ===== 
 +====I2C==== 
 +===Zavedení modulu do kernelu=== 
 +Pro zavedení ovladače lze provést následujícím příkazem: 
 +  sudo modprobe aml_i2c 
 + 
 +Pro načtení ovladače při nabootování Odroidu se musí na konec souboru ''/etc/modules'' přidat následující řádky 
 +  i2c-dev 
 +  aml_i2c 
 +   
 +[[https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1036/odroid-c2-running-ubuntu-i2c-setup|Zdroj]] 
 + 
 + 
 +=== Nastavení přístupových práv pro I²C === 
 + 
 +Standardní uživatelské nastavení přístupových práv pro I2C neumožňuje použití zařízení z jiného uživatelského účtu, než root. Změnit to lze vytvořením nového udev pravidla:  
 +Vytvoříme nový soubor 
 +  sudo nano /lib/udev/rules.d/60-i2c-tools.rules 
 +A přidáme do něj:  
 + 
 +  KERNEL=="i2c-0"     , GROUP="i2c", MODE="0660" 
 +  KERNEL=="i2c-[1-9]*", GROUP="i2c", MODE="0666" 
 + 
 +[[https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=238003|Zdroj]] 
 +===Změna rychlosti sběrnice=== 
 +Výchozí rychlost I2C sběrnice je 400kHz. 
 + 
 +Pro změnu rychlosti sběrnice je potřeba upravit DT (DeviceTree) soubor 
 + 
 +Potřebné balíčky 
 +  sudo apt-get install device-tree-compiler i2c-tools 
 + 
 +Zazálohovat DT soubor 
 +  cp /media/boot/meson64_odroidc2.dtb /media/boot/meson64_odroidc2.dtb.org 
 + 
 +Upravit DT soubor pro i2c-1 (poslední parametr určuje rychlost sběrnice - v tomto případě 100kHz) 
 +  fdtput -t i /media/boot/meson64_odroidc2.dtb /i2c@c1108500 master_i2c_speed "100000" 
 +  sync 
 +  sudo reboot 
 + 
 +[[http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:c_hardware_i2c#how_to_change_the_i2c_clock_speed|Zdroj]] 
 + 
 +==== GPIO ==== 
 + 
 +=== GPIO HEART-BEAT === 
 +V některých konstrukcích není na stavové LED diody vidět. Odroid je možné nastavit tak, aby signál LED byl vyveden na některý z GPIO pinů. Postup pro provedení této změny je následovný: 
 + 
 +  sudo apt-get install device-tree-compiler 
 + 
 +  su 
 +  cd /media/boot/ 
 +  cp meson64_odroidc2.dtb meson64_odroidc2.dtb.zaloha 
 +   
 +  dtc -I dtb -O dts meson64_odroidc2.dtb > meson64_odroidc2.dts 
 +  nano meson64_odroidc2.dts 
 + 
 +V souboru ''meson64_odroidc2.dts'' najdeme část ''gpio_leds'' (v editoru nano lze vyhledat pomocí ''ctrl+w'') a soubor upravíme podle následujícího vzoru. (do souboru přidáme část ''heartbeat2''). 
 + 
 +        gpio_leds { 
 +                compatible = "gpio-leds"; 
 +                pinctrl-names = "led_pins"; 
 +                pinctrl-0 = <0x3e>; 
 +   
 +                heartbeat { 
 +                        label = "blue:heartbeat"; 
 +                        gpios = <0x25 0xd 0x1>; 
 +                        linux,default-trigger = "heartbeat"; 
 +                }; 
 +   
 +                heartbeat2 { 
 +                        label = "heartbeat2"; 
 +                        gpios = <0x13 0x52 0x0>; 
 +                        linux,default-trigger = "heartbeat"; 
 +                }; 
 +        }; 
 + 
 +Parametr ''gpios'' poisuje nastavení pinu, na které heart-beat bliká. Číslo 0x13 popisuje GPIO skupinu (ta je pro všechny GPIO piny stejná) 0x6f je číslo pinu a 0x0 je polarita. 
 + 
 +Číslo pinu lze vyčíst z [[https://github.com/hardkernel/linux/blob/odroidc2-3.14.y/include/dt-bindings/gpio/gxbb.h|tabulky]]. 
 + 
 +Vybrané nastavení pinů: 
 +  * ''<0x13 0x6f 0x0>'' - GPIOX_19 
 +  * ''<0x13 0x52 0x0>'' - GPIOY_7 
 + 
 +Po dokončení těchto změn soubor uložte a vraťte se do terminálu 
 + 
 +  dtc -I dts -O dtb meson64_odroidc2.dts > meson64_odroidc2.dtb 
 + 
 +Zrestartujte odroid 
 + 
 +  reboot 
 + 
 +Vybraný GPIO port by měl začít blikat ihned po zahájení bootování. 
 + 
 +== Jiný trigger == 
 +Na LED lze nastavit i jiné triggery, které s led blikají podle jiného pravidla (podle vytížení CPU, emmc, sd karty, 1pps blikání, ...). Seznam dostupných triggerů dostaneme pomocí: 
 +  root@arom-patrola:/# cat /sys/class/leds/heartbeat2/trigger  
 +  none rc-feedback nand-disk timer oneshot [heartbeat] backlight gpio cpu0 cpu1 cpu2 cpu3 default-on transient flash torch sd emmc battery-charging-or-full battery-charging battery-full battery-charging-blink-full-solid ac-online 
 + 
 +Trigger lze dočasně vyzkoušet příkazem 
 +  echo heartbeat > /sys/class/leds/heartbeat2/trigger 
 + 
 +Pokud chceme vybraný trigger nastavovat automaticky, je potřeba pomocí výše popsaného postupu v souboru ''/media/boot/meson64_odroidc2.dtb'' nastavit parametr default-trigger na jméno vybraného triggeru. 
 + 
 +===== Debian 9 Jessie arm64 ===== 
 +Na Odroid-C2 lze nainstalovat 64 bitovou verzi Debianu Jessie. Tohoto systému může být využito pro zprovoznění softwaru [[cs:robozor:arom|AROM]] založeného na knihovnách [[cs:ros|ROS]], které z důvodu závislostí nelze nainstalovat na Ubuntu 16.04 (Xenial) armhf dodávané k tomuto Odroidu. 
 + 
 +Obraz disku lze stáhnout [[http://oph.mdrjr.net/meveric/images/Jessie/|zde]]. Instalace probíhá stejným způsobem Ubuntu 16.04. Stačí obraz rozbalit na emmc/sd kartu.
cs/odroid-c2.1470081013.txt.gz · Poslední úprava: 2016/08/01 21:50 (upraveno mimo DokuWiki)