Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:opsa

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:opsa [2015/01/11 23:44]
kaklik [Kamery]
cs:opsa [2021/10/03 19:22] (aktuální)
kaklik [Kamery]
Řádek 21: Řádek 21:
 ==== Měření tvaru asteroidů ==== ==== Měření tvaru asteroidů ====
  
-Vstupními daty pro projekt [[http://asteroidsathome.net/cs/index.html|Asteroids@home]] jsou změřené doby zákrytu hvězdy asteroidem. Z těchto časů se pak vypočítá geometrický rozměr asteroidu, protože zákryty mohou být pozorovány z více míst současně a naměřené časy pak závisí na tvaru asteroidu, je pak možné z těchto hodnot vypočítat i jeho tvar. K tomu je potřeba co nejpřesněji znát dobu zakrytí hvězdy asteroidem. Je proto výhodné k tomuto měření využít stroboskopickou kameru s dalekohledem a používat mnoho krátkých expozic. Případné využít celé pole dalekohledů a rozložit časování jednotlivých expozic.  +Vstupními daty pro projekt [[http://asteroidsathome.net/cs/index.html|Asteroids@home]] jsou změřené doby zákrytu hvězdy asteroidem. Z těchto časů se pak vypočítá geometrický rozměr asteroidu, protože zákryty mohou být pozorovány z více míst současně a naměřené časy pak závisí na tvaru asteroidu, je pak možné z těchto hodnot vypočítat i jeho tvar. K tomu je potřeba co nejpřesněji znát dobu zakrytí hvězdy asteroidem. Je proto výhodné k tomuto měření využít stroboskopickou kameru s vysokou snímkovou kadencí s vhodným dalekohledem a používat mnoho krátkých expozic. Případné využít celé pole dalekohledů a rozložit časování jednotlivých expozic.  
  
 Extrémním případem této metody by bylo měření tvaru TDoA metodou. Kdy by kamery na jednotlivých stanovištích měřily časové rozdíly příchodu světelného signálu. Extrémním případem této metody by bylo měření tvaru TDoA metodou. Kdy by kamery na jednotlivých stanovištích měřily časové rozdíly příchodu světelného signálu.
Řádek 75: Řádek 75:
   * [[http://code.google.com/p/icarus-astrocam/|Icarus Astronomy Camera]], [[http://icarus-astrocam.blogspot.cz/|Steve's Astronomy Camera Project]]   * [[http://code.google.com/p/icarus-astrocam/|Icarus Astronomy Camera]], [[http://icarus-astrocam.blogspot.cz/|Steve's Astronomy Camera Project]]
   * [[http://www.lps.usp.br/fr/sbc/|Open ARM9 SBC]]   * [[http://www.lps.usp.br/fr/sbc/|Open ARM9 SBC]]
 +  * [[https://www.krontech.ca/product/chronos-1-4-high-speed-camera |Chronos high-speed camera]] Používá čip [[https://www.luxima.com/product_briefs/LUX1310.html|LUX1310]]
  
 +=== Open source konstrukce ===
 +
 +  * [[http://www3.elphel.com/index.php|Elphel open-source kamera]]
 +  * [[https://www.indiegogo.com/projects/axiom-beta-the-first-open-digital-cinema-camera|AXIOM Camera]]
  
  
Řádek 84: Řádek 89:
 === Profesionalni kamery === === Profesionalni kamery ===
  
-  * http://www.atik-cameras.com/products/info/atik-11000 - Je pripravena pro vodni chlazeni, rozhrani je USB.+  * [[http://www.atik-cameras.com/products/info/atik-11000| Atik 11000 ]] - Je pripravena pro vodni chlazeni, rozhrani je USB.
   * [[http://ccd.mii.cz/|Moravské přístroje]] - vyrábějí i kapalinově chlazenou variantu kamer, zakládají si na tom, že není třeba externí grabber.   * [[http://ccd.mii.cz/|Moravské přístroje]] - vyrábějí i kapalinově chlazenou variantu kamer, zakládají si na tom, že není třeba externí grabber.
  
Řádek 91: Řádek 96:
   * [[http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html|AVRcam]]   * [[http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html|AVRcam]]
   * [[http://hackaday.io/project/1313-openmv|OpenMV]]   * [[http://hackaday.io/project/1313-openmv|OpenMV]]
 +
 +====== Crash camera ======
 +
 +Pro některé aplikace by se hodila [[https://discuss.px4.io/t/crash-camera-flight-recorder/23128|záznamová kamera]] umožňující RAW záznam jednotlivých snímků. 
 +
 +Konstrukce by tak byla založena na maticovém snímači a FPGA, které ukládá data vyčtená z maticového snímače přímo do záznamévého média (nejspíše SDkarta). Záznamové medium by zde bylo použito ve formě blokového zařízení. V případě zápisu posledního bloku by se předchozí data zas začala přepisovat od prvního bloku až dokonce datového prostoru.  Část datového prostoru by ale zřejmě měla být vyhrazena na malou partition tabulku, aby operační systém počítače, do kterého se taková SDkarta připojní neměl tendenci SDkartu formátovat. (Data by byly reálně uložena v prostoru, který operační systém bude chápat jako volný.) 
 +
 +Vyčtení a zpracování dat by se provádělo následně přečtením celého blokového zápisu a jeho překódováním do videoformátu. Výhodou tohoto postupu je, že by bylo možné získat videosekvenci důležitého úseku ve vysoké kvalitě a také jednotlivé snímky, nepoškozené kompresí. 
 +
 +Úzkým hrdlem v takové aplikaci pravděpodobně bude rychlost zápisu na SDkartu, neboť nejrychlejší dostupné SDkarty umí dnes blokový zápis maximálně 90MB/s.  Typická 32GB SDkarta by se tak přepsala každých necelých 6minut. 
 +
 +
 +
 +
cs/opsa.1421016258.txt.gz · Poslední úprava: 2015/01/11 23:44 (upraveno mimo DokuWiki)